Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Skog

Index Skog

Bokskog i Schleswig-Holstein, Tyskland. Regnskog i Senegal. En skog är ett större trädbevuxet område.

48 relationer: Afrika, Alaska, Amerika, Areal, Art, Atlanten, Barrskog, Djur, Ekosystem, Fauna, Flod, Flora (botanik), FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Grad Celsius, Gran, Grundvatten, Hällmarksskog, Insjö, Japan, Kanada, Koldioxid, Kulturskog, Kvadratmeter, Landskap (terräng), Mossor, Naturskog, Nederbörd, Nordamerika, Norden, Ocean, Organism, Regnskog, Ryssland, Savann, Schleswig-Holstein, Skandinavien, Skog i Sverige, Skogsbruk, Skogsvetenskap, Slutavverkning, Stäpp, Syre, Tajga, Träd, Tundra, Tyskland, Undervegetation, Urskog.

Afrika

Afrika är jordens näst största kontinent (efter Eurasien) och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller areal och folkmängd.

Ny!!: Skog och Afrika · Se mer »

Alaska

Alaska är en amerikansk delstat och den största till ytan i USA.

Ny!!: Skog och Alaska · Se mer »

Amerika

Karta som visar Nord- och Sydamerika, tillsammans benämnda Amerika Amerika består av landmassorna mellan Atlanten och Stilla havet på västra halvklotet, namngivna efter den italienske upptäcktsresanden Amerigo Vespucci.

Ny!!: Skog och Amerika · Se mer »

Areal

Areal är arean av ett geografiskt områdes projektion på en tänkt, normaliserad jordyta.

Ny!!: Skog och Areal · Se mer »

Art

Gråtrutskomplexet (''Larus argentatus-cachinnans-fuscus'') har länge tjänat som exempel på diskussionerna som förs kring det biologiska artbegreppet. På grund av nya rön har flera populationer som tidigare sågs som underarter till gråtruten fått artstatus. Detta har i sin tur fört med sig att man inte alltid kan artbestämma en trut med grå mantel utifrån ett enda foto, speciellt om man inte vet var på jorden bilden är tagen. På bilden ser vi en medelhavstrut (''Larus michaellis''). Art är ett begrepp inom biologi.

Ny!!: Skog och Art · Se mer »

Atlanten

Karta över Atlanten Atlanten, Atlantiska havet eller Atlantiska oceanen är det näst största världshavet av jordens fem världshav.

Ny!!: Skog och Atlanten · Se mer »

Barrskog

Tajgamiljö vid Kolyma i nordöstra Sibirien. Tallskog i Polen. Barrskog är skog som domineras av barrträd.

Ny!!: Skog och Barrskog · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Skog och Djur · Se mer »

Ekosystem

Ett korallrev kan ses som ett eko. Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det.

Ny!!: Skog och Ekosystem · Se mer »

Fauna

Fauna Fauna kan ha flera betydelser.

Ny!!: Skog och Fauna · Se mer »

Flod

Floden Rhen. Göta älv i Göteborg. Lausiska Neisse, gränsen mellan Tyskland och Polen. En typisk meandervindling längs Sioule-floden i Frankrike. delta i Bajkalsjön En översvämning i Ft Atkinson i Wisconsin, USA, 2004. Forsränning i Brasilien. Oder i Szczecin, Polen tyska floden Elbe kring år 1900. En flod eller älv är ett större vattendrag som med större eller mindre hastighet rinner från högre till lägre höjd och vanligen mynnar ut i havet eller i en större insjö.

Ny!!: Skog och Flod · Se mer »

Flora (botanik)

Flora är det begrepp som används för att beskriva mångfalden av växter, som finns i ett område.

Ny!!: Skog och Flora (botanik) · Se mer »

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

FAO:s huvudkontor i Rom. Logotyp. Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, som brukar förkortas FAO (efter det engelska namnet: Food and Agriculture Organization of the United Nations), är det äldsta av Förenta nationernas (FN) fackorgan och leder FN:s och det internationella samfundets arbete för att bekämpa fattigdom och svält och dess syfte är att nå målet en värld utan hunger.

Ny!!: Skog och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation · Se mer »

Grad Celsius

Anders Celsius egen illustration av den termometer han använde Detalj ur titelplansch i en bok av Carl von Linné (1738). Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare, den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius.

Ny!!: Skog och Grad Celsius · Se mer »

Gran

Utbredningskarta - Skandinavien. ''Picea abies''. Gran (Picea abies) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter.

Ny!!: Skog och Gran · Se mer »

Grundvatten

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.

Ny!!: Skog och Grundvatten · Se mer »

Hällmarksskog

Hällmarksskog eller hällmarkstallskog är en nordisk vegetationstyp som växer på hällmark, det vill säga urberg.

Ny!!: Skog och Hällmarksskog · Se mer »

Insjö

Mälaren en dag i maj 2005. Mälaren är Sveriges tredje största insjö Den avlägsna sjön Övre Hillen i Dalarna tillhör ett avrinningsområde som mynnar ut i Östersjön i Norrström i Stockholm En insjö eller bara sjö (IPA: eller) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag.

Ny!!: Skog och Insjö · Se mer »

Japan

Japan (日本 Nihon eller Nippon; formellt 日本国 eller Nihon-koku eller; bokstavligt staten Japan) är en östat och konstitutionell monarki (kejsardöme) i Östasien.

Ny!!: Skog och Japan · Se mer »

Kanada

Kanada (engelska och franska: Canada) är ett land i Nordamerika.

Ny!!: Skog och Kanada · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Skog och Koldioxid · Se mer »

Kulturskog

Relativt nyplanterad skog i den tjeckiska delen av Erzgebirge. Kulturskog, är skog som är ett resultat av skogsodling, skog som inte är naturskog eller urskog.

Ny!!: Skog och Kulturskog · Se mer »

Kvadratmeter

En kvadratmeter (m² eller kvm) är en härledd SI-enhet för area.

Ny!!: Skog och Kvadratmeter · Se mer »

Landskap (terräng)

Landskap. Stadslandskap. Ett landskap: Barrskog (kulturskog) i Ånnaboda i Kilsbergen. Ett landskap: Skånsk slätt med pilevall Ingelstorps ängar, i bakgrunden Hammars backar nära Kåseberga i sydöstra Skåne. Ungersk landsbygd, en del av Pusztan intill gränsen mot Rumänien. Meditationslunden på Skogskyrkogården i Stockholm, ett landskap utformat av arkitekter. Ett landskap är ett geografiskt område med dess synlig geologisk, topografiska, biologisk och kulturella karaktär.

Ny!!: Skog och Landskap (terräng) · Se mer »

Mossor

vitmossa. Mossor är trivialnamn på vad som i dag vanligen anses vara en parafyletisk grupp av tre skilda divisioner av växter: nålfruktsmossor (Anthoceratophyta), levermossor (Marchantiophyta) och bladmossor (Bryophyta).

Ny!!: Skog och Mossor · Se mer »

Naturskog

Naturskog. Naturskog kallas skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som kännetecknar urskog.

Ny!!: Skog och Naturskog · Se mer »

Nederbörd

Frontnederbörd Nederbörd är vatten i olika former som faller från jordens atmosfär.

Ny!!: Skog och Nederbörd · Se mer »

Nordamerika

Nordamerika är en världsdel som omfattar den norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

Ny!!: Skog och Nordamerika · Se mer »

Norden

De nordiska länderna De nordiska staternas flaggor Minnestavla på Hässelby slotts trädgårdsmur med de nordiska huvudstädernas stadsvapen. Från vänster Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik och Stockholm. Se artikel Nordiskt kultursamarbete mellan huvudstäderna. Norden är ett område i norra Europa som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark).

Ny!!: Skog och Norden · Se mer »

Ocean

Karta över världshaven. En sammanhängande yta av vatten täcker över hälften av jordens yta. Ocean (från grekiskans Ωκεανός, Okeanós) eller världshav Länkad 2013-07-16 kallas ett stort sammanhängande havsområde som omsluts av flera kontinenter.

Ny!!: Skog och Ocean · Se mer »

Organism

Organismer är fysikaliskt strukturerade materiella objekt som till största del består av organiskt kemiska substanser.

Ny!!: Skog och Organism · Se mer »

Regnskog

Amazonas regnskog. Regnskog på Marquesasöarna, Franska Polynesien. Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året.

Ny!!: Skog och Regnskog · Se mer »

Ryssland

Ryssland (Россия; Rossija), formellt Ryska federationen (Российская Федерация; Rossijskaja Federatsija), är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien.

Ny!!: Skog och Ryssland · Se mer »

Savann

Savann i Tarangire nationalpark, Tanzania. Tarangire Nationalpark, Tanzania. En typisk savann är ett slättområde i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd.

Ny!!: Skog och Savann · Se mer »

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein (danska: Slesvig-Holsten, lågtyska: Sleswig-Holsteen, frisiska: Slaswik-Holstiinj) är Tysklands nordligaste förbundsland, med gräns mot Danmark.

Ny!!: Skog och Schleswig-Holstein · Se mer »

Skandinavien

Karta över Skandinavien i Europa. Skandinavien är ett geografiskt område i norra Europa som omfattar Danmark och den Skandinaviska halvön med Norge och Sverige, där man talar skandinaviska språk.

Ny!!: Skog och Skandinavien · Se mer »

Skog i Sverige

Skog i Grimsta naturreservat, Stockholm Skogen i Sverige anses som de flesta andra vara skiktad, det vill säga uppbyggd av olika höjdlager.

Ny!!: Skog och Skog i Sverige · Se mer »

Skogsbruk

"Sent mogna vildmarkens skördar". Detalj vid entrén till Nordiska museet. Skogsbruk eller skogshushållning är utnyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.

Ny!!: Skog och Skogsbruk · Se mer »

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Ny!!: Skog och Skogsvetenskap · Se mer »

Slutavverkning

Mindre kalhygge i tallskog i södra Finland. Slutavverkning är en åtgärd inom trakthyggesbruk som innebär att ett avgränsat skogsbestånd helt avverkas.

Ny!!: Skog och Slutavverkning · Se mer »

Stäpp

Vår på stäppen i västra Kazakstan. Stäpp (av ryska степь, step), eller grässavann, är ett biom vars ekosystem karaktäriseras av gräsmark eller trädlöst slättland och som har ett torrt klimat.

Ny!!: Skog och Stäpp · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Skog och Syre · Se mer »

Tajga

Tajgans utbredning. Tajga eller taiga (ryska тайга tajga, troligen från ett altaiskt språk i betydelsen ’trädbeklädda berg’) är en biom som karaktäriseras av barrskog.

Ny!!: Skog och Tajga · Se mer »

Träd

Björkar i Torsång. En pilstam vid Lindesjön. Träd i Tanzania. Träd är en mångårig växt som är bunden till ståndort och består av ved.

Ny!!: Skog och Träd · Se mer »

Tundra

Huvudsaklig utbredning för arktisk tundra. Tundraklimat: Spetsbergen Tundra (ET i Köppens system) är en klimattyp och ett biom, karaktäriserad av permafrost med låg och ömtålig vegetation.

Ny!!: Skog och Tundra · Se mer »

Tyskland

Tyskland (Deutschland), formellt Förbundsrepubliken Tyskland (Bundesrepublik Deutschland), är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 delstater (tyska: Bundesländer).

Ny!!: Skog och Tyskland · Se mer »

Undervegetation

Undervegetation är ett annat ord för mindre växtlighet som växer på marken, till exempel gräs, sly, blommor, mindre buskar, etc.

Ny!!: Skog och Undervegetation · Se mer »

Urskog

Exempel på urskog i vid Norges västkust Berge naturreservat i Jämtland Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig exploatering som jordbruk och skogsbruk, annat än enstaka träd.

Ny!!: Skog och Urskog · Se mer »

Omdirigerar här:

Skogen, Skoglig, Skogsvegetation, Tempererade skogsmiljöer, Örtrik granskog.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »