Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Skogsbrand

Index Skogsbrand

Skogsbrand med toppbrand, det vill säga brand som stiger uppåt och sprids med trädkronor. Låg löpbrand som utnyttjar den låga vegetationen som bränsle och sprids längs marken. Lägg märke till glödbränderna i bakgrunden. Hög löpbrand. Rökutvecklingen från en stor skogsbrand, från luften. Skogsbrand är en okontrollerad eld i skogsmark.

54 relationer: Apatit, Asp (träd), Älgar, Ånga, Barrskog, Berggrund, Blandskog, Blåbär, Brandgata, Brandljud, Brandnäva, Bränsle, Brun barkbock, Buske, Eld, Energi, Gran, Gräs, Harar (släkte), Helikopter, Helium, Kol, Korthårig kulhalsbock, Lövskog, Lövträd, Luftfuktighet, Mjölke (växt), Mordbrand, Mossor, Nattskärra, Pyrofil art, Rådjur, Rök, Regn, Rot, Sälg, Skogshare, Solen, Sotsvart praktbagge, Surt regn, Svedjebruk, Svedjenäva, Sveriges lantbruksuniversitet, Tall, Tallbock, Trä, Träd, Tretåig hackspett, Tyskland, Vatten, ..., Vattenbombare, Värme, Vitsippa, Zirkon. Förläng index (4 mer) »

Apatit

Apatit är en hexagonalt kristalliserande mineralgrupp, bestående av kalciumfosfat blandat med antingen kalciumfluorid eller kalciumklorid.

Ny!!: Skogsbrand och Apatit · Se mer »

Asp (träd)

Asp (Populus tremula) är ett snabbväxande träd i poppelsläktet, familjen videväxter.

Ny!!: Skogsbrand och Asp (träd) · Se mer »

Älgar

Älgar (Alces) är ett släkte partåiga hovdjur och de största nu levande hjortdjuren.

Ny!!: Skogsbrand och Älgar · Se mer »

Ånga

lokomotiv Ånga, gasform av ett normalt sett flytande ämne, ofta då det är fördelat i luft.

Ny!!: Skogsbrand och Ånga · Se mer »

Barrskog

Tajgamiljö vid Kolyma i nordöstra Sibirien. Tallskog i Polen. Barrskog är skog som domineras av barrträd.

Ny!!: Skogsbrand och Barrskog · Se mer »

Berggrund

Berggrund kallas det berg som utgör den fasta massan i alla kontinentalplattor.

Ny!!: Skogsbrand och Berggrund · Se mer »

Blandskog

300px En blandskog är skog som har en betydande förekomst av minst två olika trädslag.

Ny!!: Skogsbrand och Blandskog · Se mer »

Blåbär

Blåbär (Vaccinium myrtillus) är ett ris som växer vilt i större delen av Europa (saknas i Medelhavsområdet) och delar av Asien.

Ny!!: Skogsbrand och Blåbär · Se mer »

Brandgata

En brandgata är ett öppet stråk i en skog, upphugget för att förhindra eller försvåra att en skogsbrand sprider sig över ett större område.

Ny!!: Skogsbrand och Brandgata · Se mer »

Brandljud

torrtall. Nybrändberget, Dalarna. Brandljud är en stamskada på ett träd, orsakad av värme från skogsbrand.

Ny!!: Skogsbrand och Brandljud · Se mer »

Brandnäva

Brandnäva (Geranium lanuginosum) är en ettårig ört i familjen näveväxter.

Ny!!: Skogsbrand och Brandnäva · Se mer »

Bränsle

Stenkol. Ett bränsle är en substans som genom förbränning eller annan process kan omvandlas så att användbar energi frigörs.

Ny!!: Skogsbrand och Bränsle · Se mer »

Brun barkbock

Brun barkbock (Arhopalus rusticus) är en skalbagge i familjen långhorningar som huvudsakligen lever i tallskogar.

Ny!!: Skogsbrand och Brun barkbock · Se mer »

Buske

Nyponros, ''(Rosa dumalis)''. En buske är en flerårig växt med förvedade stammar som grenar ut sig från basen.

Ny!!: Skogsbrand och Buske · Se mer »

Eld

Eld. Börjar matoljan brinna kan man enkelt kväva elden med ett kastrullock, försöker man släcka den med vatten blir det lätt som på bilden. Matoljan håller en hög temperatur, vatten sjunker ner i oljan och blir ånga och sprider snabbt brinnande olja. På bilden ser man behållaren med ungefär en liter olja som brandmannen häller cirka en liter vatten på. Eld utgörs av lågor och avger rök. Eld är det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang benämnt bränsle.

Ny!!: Skogsbrand och Eld · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar nukleär energi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Skogsbrand och Energi · Se mer »

Gran

Utbredningskarta - Skandinavien. ''Picea abies''. Gran (Picea abies) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter.

Ny!!: Skogsbrand och Gran · Se mer »

Gräs

Gräs (Poaceae, tidigare Gramineae) är en familj enhjärtbladiga växter med omkring 9 000 arter i hela världen.

Ny!!: Skogsbrand och Gräs · Se mer »

Harar (släkte)

Spår av skogshare i snö Harar (Lepus) är ett släkte i familjen harar och kaniner (Leporidae).

Ny!!: Skogsbrand och Harar (släkte) · Se mer »

Helikopter

Bell 206 JetRanger är en av de mest framgångsrika helikoptyperna i världen och sinnebilden för hur en helikopter ser ut. Helikoptern är en luftfarkost som flyger med hjälp av en eller flera horisontella motordrivna rotorer.

Ny!!: Skogsbrand och Helikopter · Se mer »

Helium

Helium är grundämne nummer två i det periodiska systemet, en färglös och luktlös ädelgas.

Ny!!: Skogsbrand och Helium · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Skogsbrand och Kol · Se mer »

Korthårig kulhalsbock

Korthårig kulhalsbock (Acmaeops septentrionis) är en skalbaggsart som först beskrevs av Thomson C. G. 1866.

Ny!!: Skogsbrand och Korthårig kulhalsbock · Se mer »

Lövskog

Lövskog i sydöstra Tyskland Lövskog är skog bildad av träd med löv, relativt tunna breda blad.

Ny!!: Skogsbrand och Lövskog · Se mer »

Lövträd

Ekebyhovseken är Sveriges största lövträd. Lövträd är träd vars blad (löven) i motsats till barrträdens barr, är tunna och platta.

Ny!!: Skogsbrand och Lövträd · Se mer »

Luftfuktighet

Registrering av temperatur och relativ luftfuktighet Maximal mängd vatten i form av ånga (gram/m³) som funktion av temperatur i °C Luftfuktighet är ett mått på mängden eller andelen vattenånga som finns i luften.

Ny!!: Skogsbrand och Luftfuktighet · Se mer »

Mjölke (växt)

Mjölke, mjölkört eller rallarros (Chamerion angustifolium) är en flerårig ört i familjen dunörtsväxter.

Ny!!: Skogsbrand och Mjölke (växt) · Se mer »

Mordbrand

Mordbrand är ett så kallat allmänfarligt brott som innebär en avsiktligt anlagd brand som hotar liv, hälsa eller egendom.

Ny!!: Skogsbrand och Mordbrand · Se mer »

Mossor

vitmossa. Mossor är trivialnamn på vad som i dag vanligen anses vara en parafyletisk grupp av tre skilda divisioner av växter: nålfruktsmossor (Anthoceratophyta), levermossor (Marchantiophyta) och bladmossor (Bryophyta).

Ny!!: Skogsbrand och Mossor · Se mer »

Nattskärra

Nattskärra (Caprimulgus europaeus) är en nattaktiv fågelart som häckar i Eurasien och nordvästra Afrika.

Ny!!: Skogsbrand och Nattskärra · Se mer »

Pyrofil art

En pyrofil art är en organism, växt, svamp eller djur, som är beroende av eller har mycket svårt att överleva utan skogsbränder.

Ny!!: Skogsbrand och Pyrofil art · Se mer »

Rådjur

Rådjur (Capreolus capreolus) är ett litet hjortdjur som förekommer i Europa och Mindre Asien.

Ny!!: Skogsbrand och Rådjur · Se mer »

Rök

Rök är en dispersion av fasta och flytande partiklar finfördelade i luft eller annan gas.

Ny!!: Skogsbrand och Rök · Se mer »

Regn

Regn Regn är nederbörd som endast består av flytande vatten.

Ny!!: Skogsbrand och Regn · Se mer »

Rot

Rot kallas den del av en växt som förankrar växten till marken.

Ny!!: Skogsbrand och Rot · Se mer »

Sälg

Sälg (Salix caprea) är ett lövträd som tillhör videsläktet och familjen videväxter.

Ny!!: Skogsbrand och Sälg · Se mer »

Skogshare

Skogshare (Lepus timidus) är en hare som förekommer över stora delar av Palearktis, främst i tajgaområden.

Ny!!: Skogsbrand och Skogshare · Se mer »

Solen

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.

Ny!!: Skogsbrand och Solen · Se mer »

Sotsvart praktbagge

Sotsvart praktbagge (Melanophila acuminata) är en skalbaggsart som först beskrevs av Charles De Geer 1774. Sotsvart praktbagge ingår i släktet Melanophila och familjen praktbaggar. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Ny!!: Skogsbrand och Sotsvart praktbagge · Se mer »

Surt regn

Surt regn har ett pH-värde under det normala, (omkring 5,6), och beror främst på utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider, eller NOx, till atmosfären.

Ny!!: Skogsbrand och Surt regn · Se mer »

Svedjebruk

Svedjebruk i Eno, Finland, 1893 Svedjebruk innebär att ett skogsområde bränns för att tillfälligt användas för sädesodling och bete som ett led i växelbruk.

Ny!!: Skogsbrand och Svedjebruk · Se mer »

Svedjenäva

Svedjenäva (Geranium bohemicum) är en pyrofil ört med liknande ekologi som sin nära släkting brandnäva (Geranium lanuginosum).

Ny!!: Skogsbrand och Svedjenäva · Se mer »

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar.

Ny!!: Skogsbrand och Sveriges lantbruksuniversitet · Se mer »

Tall

Martall i utsatt läge i Stockholms skärgård. Tall eller fura (Pinus sylvestris) är ett träd inom tallsläktet och familjen tallväxter.

Ny!!: Skogsbrand och Tall · Se mer »

Tallbock

Tallbock (Monochamus sutor) är en skalbagge i familjen långhorningar.

Ny!!: Skogsbrand och Tallbock · Se mer »

Trä

Trä sågat i skivor. Trä eller ved är material som fås vid avverkning och bearbetning av träd (samt vissa vedartade gräs etc).

Ny!!: Skogsbrand och Trä · Se mer »

Träd

Björkar i Torsång. En pilstam vid Lindesjön. Träd i Tanzania. Träd är en mångårig växt som är bunden till ståndort och består av ved.

Ny!!: Skogsbrand och Träd · Se mer »

Tretåig hackspett

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) är en av tolv arter i hackspettsläktet Picoides.

Ny!!: Skogsbrand och Tretåig hackspett · Se mer »

Tyskland

Tyskland (Deutschland), formellt Förbundsrepubliken Tyskland (Bundesrepublik Deutschland), är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 delstater (tyska: Bundesländer).

Ny!!: Skogsbrand och Tyskland · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Skogsbrand och Vatten · Se mer »

Vattenbombare

Vattendropp av en Bomabrdier 415. Sécurité Civile. En Beriev Be-200 fyller vattentankarna i Medelhavet vid brandbekämpning på Karmelberget i Israel. En vattenbombare är ett flygplan som är ombyggt för, eller specialkonstruerat för, brandbekämpning med vattenbegjutning från luften.

Ny!!: Skogsbrand och Vattenbombare · Se mer »

Värme

Solens elektromagnetiska värmestrålning är en av de viktigaste drivkrafterna för livet på jorden. Värme kan flöda över systemgränsen hos ett termodynamiskt system, vilket leder till att systemets inre energi förändras. Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats.

Ny!!: Skogsbrand och Värme · Se mer »

Vitsippa

Vitsippa (Anemone nemorosa) är en flerårig ört som blommar med vita blommor i april och maj.

Ny!!: Skogsbrand och Vitsippa · Se mer »

Zirkon

Zirkon är ett starkt ljusbrytande, mycket hårt silikatmineral (ZrSiO4) som tillhör gruppen nesosilikater.

Ny!!: Skogsbrand och Zirkon · Se mer »

Omdirigerar här:

Jordbrand, Skogsbränder.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »