Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Spektrumanalysator

Index Spektrumanalysator

En spektrumanalysator mäter styrka kontra frekvens istället för styrka kontra tid som ett oscilloskop gör, inom instrumentets frekvensområde.

31 relationer: Akustik, Antenn, Bandbredd, Bandpassfilter, CE-märkning, Diskret fouriertransform, Distorsion (teleteknik), Elektricitet, Elektromagnetisk kompatibilitet, Förförstärkare, Fouriertransform, Frekvens, Frekvensdomän, Frekvensspektrum, Hydrofon, Katodstrålerör, LCD (bildskärm), Line Impedance Stabilization Network, Mikrofon, Mixer (elektronik), Nyquist-Shannons samplingsteorem, Optik, Oscilloskop, Radio, Realtid, Samplingsfrekvens, Sensor, Snabb fouriertransform, Superheterodynmottagare, Vågform, Voltage-controlled oscillator.

Akustik

Akustik är läran om ljud, främst hörbart ljud.

Ny!!: Spektrumanalysator och Akustik · Se mer »

Antenn

Flera antenner av Yagi-typ En antenn för mottagning av radiosignaler är en elektrisk ledning eller annan anordning av elektriskt ledande material där elektromagnetiska vågor, som finns i omgivningen, inducerar en växelström.

Ny!!: Spektrumanalysator och Antenn · Se mer »

Bandbredd

Bandbredd är ett frekvensomfång. Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen som till exempel används vid informationsöverföring i radiokommunikation eller som släpps igenom ett signalfilter.

Ny!!: Spektrumanalysator och Bandbredd · Se mer »

Bandpassfilter

Enkelt elektroniskt bandpassfilter. Inom elektronik och optik är ett bandpassfilter ett filter som släpper igenom signaler eller ljus vars frekvens ligger mellan två bestämda värden och som dämpar övriga frekvenser mer eller mindre.

Ny!!: Spektrumanalysator och Bandpassfilter · Se mer »

CE-märkning

CE-märke CE-märkning är en produktmärkning för Europeiska unionens inre marknad.

Ny!!: Spektrumanalysator och CE-märkning · Se mer »

Diskret fouriertransform

Diskret fouriertransform, på engelska discrete Fourier transform (DFT), är inom matematiken en specifik typ av diskret transform som används i fourieranalys.

Ny!!: Spektrumanalysator och Diskret fouriertransform · Se mer »

Distorsion (teleteknik)

Distorsion är inom telekommunikation en typ av förvanskning av telesignalen.

Ny!!: Spektrumanalysator och Distorsion (teleteknik) · Se mer »

Elektricitet

Blixtar tillhör de mest dramatiska uttrycken för elektricitet. Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen.

Ny!!: Spektrumanalysator och Elektricitet · Se mer »

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är förmågan hos en apparat, utrustning eller system att fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i denna omgivning.

Ny!!: Spektrumanalysator och Elektromagnetisk kompatibilitet · Se mer »

Förförstärkare

Förförstärkaren (försteget) utgör en del i en förstärkarkedja i en musik-/HiFi-anläggning.

Ny!!: Spektrumanalysator och Förförstärkare · Se mer »

Fouriertransform

Fouriertransformen, efter Jean Baptiste Joseph Fourier, är en transform som ofta används till att överföra en funktion från tidsplanet till frekvensplanet.

Ny!!: Spektrumanalysator och Fouriertransform · Se mer »

Frekvens

reciproka. Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall.

Ny!!: Spektrumanalysator och Frekvens · Se mer »

Frekvensdomän

Frekvensdomän, innebär att man analyserar matematiska och fysikaliska fenomen efter frekvens istället för efter tid.

Ny!!: Spektrumanalysator och Frekvensdomän · Se mer »

Frekvensspektrum

Exempel på talsignal i tidsdomän och frekvensdomän En sågtandskurva avbildad överst i tidsdomän och underst i frekvensdomän Frekvensspektrum: fördelning av amplituder som en funktion av frekvensen hos vågorna i en signal.

Ny!!: Spektrumanalysator och Frekvensspektrum · Se mer »

Hydrofon

Hydrofon är en apparat för avlyssning av ljud under vatten.

Ny!!: Spektrumanalysator och Hydrofon · Se mer »

Katodstrålerör

Elektronstrålar (3 stycken)3. Fokuserings-spolar4. Avlänkningsspole5. Anodens anslutning6. Nät/mask för att separera de tre strålarna 7. Fosforlager på bildskärmsytan 8. Närbild på insidan av skärmen med separeringsmasken och fosfor-ytan som är indelad i fält för de tre färgerna Katodstrålerör (eng. cathode ray tube, förkortat CRT) eller bildrör är en teknik för bildskärmar som under lång tid var standard för oscilloskop, spektrumanalysatorer, TV-mottagare (tjock-TV), övervakningsskärmar och bildskärmar för datorer.

Ny!!: Spektrumanalysator och Katodstrålerör · Se mer »

LCD (bildskärm)

LCD-skärm i klockradio ITO) och dess horisontellt upphöjda ränder för att vara i linje med det horisontella filtret. Horisontellt filmfilter för att blockera/släppa igenom ljus. Spegelyta som reflekterar det inkommande ljuset. I de delar av skärmen där kristallerna har polariserats med en ström kommer inget ljus att släppas igenom eller reflekteras och kristallerna blir därför svarta. polarisationsriktningen av det transmitterade ljuset. Tre polariserande plastfilter med olika vinklar används för illustration. 20x4-teckens LCD-display Apple IIc med monokrom LCD-display LCD-skärm eller bara LCD (av engelska liquid crystal display, ungefär "skärm av flytande kristaller"), ibland flytande kristall-skärm (även "flytkristallskärm"), är en typ av bildskärm, som tillverkas från små moduler med ett fåtal siffror (7-segmentsdisplay) och symboler exempelvis i armbandsur, till stora bildskärmar som kan visa datorgrafik eller TV-bild.

Ny!!: Spektrumanalysator och LCD (bildskärm) · Se mer »

Line Impedance Stabilization Network

Line Impedance Stabilization Network (LISN) är en apparat som man använder när man mäter kabelbunden emission i EMC-sammanhang.

Ny!!: Spektrumanalysator och Line Impedance Stabilization Network · Se mer »

Mikrofon

alt.

Ny!!: Spektrumanalysator och Mikrofon · Se mer »

Mixer (elektronik)

För mixer i betydelsen analog summator se detta uppslagsord.

Ny!!: Spektrumanalysator och Mixer (elektronik) · Se mer »

Nyquist-Shannons samplingsteorem

Hypotetiskt spektrum hos en bandbegränsad signal som funktion av frekvens Nyquist-Shannons samplingsteorem, även kallad Nyquistteoremet, Shannonteoremet eller samplingsteoremet, talar om med vilken frekvens man måste mäta en vågrörelse med hjälp av sampling för att kunna återskapa signalen.

Ny!!: Spektrumanalysator och Nyquist-Shannons samplingsteorem · Se mer »

Optik

Optik är läran om ljusets utbredning och brytning (från grek. optikē) och är en gren av fysiken inom vilken förklaringar ges till olika optiska fenomen.

Ny!!: Spektrumanalysator och Optik · Se mer »

Oscilloskop

Oscilloskop (av latin oscillo, svänga och grekiska skop, se, betrakta) är ett elektriskt mätinstrument som visar hur en elektrisk spänning varierar över tiden, eller hur två elektriska spänningar varierar i förhållande till varandra.

Ny!!: Spektrumanalysator och Oscilloskop · Se mer »

Radio

Radiotorn Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det synliga ljusets.

Ny!!: Spektrumanalysator och Radio · Se mer »

Realtid

Realtid är en term som ursprungligen användes för att beskriva något som gör en arbetsuppgift i samma tempo (och vanligen med mycket måttlig totalfördröjning) som en inkommande råvara eller informationsflöde.

Ny!!: Spektrumanalysator och Realtid · Se mer »

Samplingsfrekvens

Samplingsfrekvens är den frekvens med vilken mätvärden (sampel) tas vid sampling (till exempel vid konvertering av en analog till digital signal).

Ny!!: Spektrumanalysator och Samplingsfrekvens · Se mer »

Sensor

'''Infraröd sensor.'''Den svarta tappen till vänster uppe är sändare av "osynligt ljus", den vita mottagare av reflekterad signal. En sensor är ett samlingsbegrepp på en apparat eller anläggning som insamlar, konverterar och i vissa fall distribuerar någon form av signal, stimuli eller data.

Ny!!: Spektrumanalysator och Sensor · Se mer »

Snabb fouriertransform

En snabb fouriertransform, på engelska fast Fourier transform (FFT), är en effektiv algoritm för att beräkna en diskret, begränsad fouriertransform.

Ny!!: Spektrumanalysator och Snabb fouriertransform · Se mer »

Superheterodynmottagare

Superheterodynmottagaren är en mottagare av radiosignaler som utnyttjar heterodynprincipen för att omvandla den avlyssnade radiofrekvensen till mottagarens förutbestämda mellanfrekvens.

Ny!!: Spektrumanalysator och Superheterodynmottagare · Se mer »

Vågform

'''Exempel på vågformer:''' Sinusvåg (röd) Fyrkantsvåg (grön) Triangelvåg (blå) Sågtandsvåg (lila). En sågtandsvåg approximerat med ett tilltagande antal övertoner. En fyrkantsvåg approximerat med ett tilltagande antal övertoner. En triangelvåg approximerat med ett tilltagande antal övertoner. Med vågform avses den grafiska formen hos en periodisk, med jämna mellanrum lika återkommande, förändring i ett fysiskt medium.

Ny!!: Spektrumanalysator och Vågform · Se mer »

Voltage-controlled oscillator

Voltage Controlled Oscillator (VCO) är en spänningsstyrd svängningsformare.

Ny!!: Spektrumanalysator och Voltage-controlled oscillator · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »