Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Stadsgas

Index Stadsgas

Gasflamma från en gasspis Stadsgas är ett rörledningsdistribuerat gasformigt bränsle som idag består av en blandning av metan (53–55%) och luft (45–47%).

81 relationer: Ammoniak, Antracen, Örebro, Baltimore, Bar (måttenhet), Belysning, Bensen, Biogas, Boj, Bränsle, Brunkol, Elektricitet, Eten, Etyn, Exhaustor, Fas (termodynamik), Fettgas, Fläns, Fortum, Fotometer, Fyr, Gas, Gas i Stockholm, Gasklocka, Gaspanna, Gasspis, Gasverk, Gatubelysning, Göteborg, Helsingborg, Industri, Jäsning, Jordens atmosfär, Kalorimeter, Kannelkol, Katalysator, Koks, Kol (bränsle), Koldioxid, Koldisulfid, Kolmonoxid, Kolväte, Kylare, Lancashire, Landskrona, Lättbensin, Luktsinne, Malmö, Manometer, Metan, ..., MmHg, Muff, Naftalen, Nationalencyklopedin, Naturgas, Norrköping, Odörisering, Olja, Petroleum, Pipeline, Platinasvart, Pyrolys, Rötslam, Reningsverk, Robert Boyle, Skrubber, Slid, Smidesjärn, Spaltgas, Stenkolstjära, Stockholm, Stockholm Gas, Tetrahydrotiofen, Torv, Trä, Tryck, Vattengas, Vattenlås, Väte, Vätecyanid, Vetenskapsåret 1802. Förläng index (31 mer) »

Ammoniak

Ammoniak, är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH3.

Ny!!: Stadsgas och Ammoniak · Se mer »

Antracen

Antracen är ett fast polycykliskt aromatiskt kolväte, mer specifikt en acen, som består av tre förenade bensenringar.

Ny!!: Stadsgas och Antracen · Se mer »

Örebro

Örebro är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke, samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län.

Ny!!: Stadsgas och Örebro · Se mer »

Baltimore

Baltimore är den största staden i delstaten Maryland i USA.

Ny!!: Stadsgas och Baltimore · Se mer »

Bar (måttenhet)

Bar, enhet för tryck definierad som 100 kPa vilket motsvarar 100 000 Pa.

Ny!!: Stadsgas och Bar (måttenhet) · Se mer »

Belysning

En lampa, även kallad belysningsarmatur. Belysning är anordningar som skapar ljus och även kallas enbart ljus.

Ny!!: Stadsgas och Belysning · Se mer »

Bensen

Bensen (C6H6) är det enklaste aromatiska kolvätet.

Ny!!: Stadsgas och Bensen · Se mer »

Biogas

Biogasverket i Skellefteå. Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material.

Ny!!: Stadsgas och Biogas · Se mer »

Boj

En liten röd boj. En boj är en flytande anordning, avsedd för till exempel förtöjning, angöring eller navigering.

Ny!!: Stadsgas och Boj · Se mer »

Bränsle

Stenkol. Ett bränsle är en substans som genom förbränning eller annan process kan omvandlas så att användbar energi frigörs.

Ny!!: Stadsgas och Bränsle · Se mer »

Brunkol

En brunkolsbrikett Brunkol, även känd som lignit, är en typ av den sedimentära bergarten och det fossila bränslet kol.

Ny!!: Stadsgas och Brunkol · Se mer »

Elektricitet

Blixtar tillhör de mest dramatiska uttrycken för elektricitet. Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen.

Ny!!: Stadsgas och Elektricitet · Se mer »

Eten

Eten är ett kolvätehttp://www.ne.se/enkel/eten & http://www.ne.se/enkel/kolväten - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014 med summaformeln C2H4.

Ny!!: Stadsgas och Eten · Se mer »

Etyn

Etyn eller acetylen är den enklaste av alkynerna.

Ny!!: Stadsgas och Etyn · Se mer »

Exhaustor

Exhaustor, anordning för att suga ut gas.

Ny!!: Stadsgas och Exhaustor · Se mer »

Fas (termodynamik)

Två i varandra olösliga vätskor bildar ett tvåfassystem (övre fasen olja, nedre fasen färgat vatten). Schematiskt fasdiagram för ett ämne som endast har tre olika faser En fas är en, inom termodynamiken och dess tillämpningar inom fysik och kemi, en ansamling av materia som har homogena fysikaliska och kemiska egenskaper.

Ny!!: Stadsgas och Fas (termodynamik) · Se mer »

Fettgas

Fettgas eller oljegas var på 1800-talet en beteckning för belysningsgas framställd ur fettavfall.

Ny!!: Stadsgas och Fettgas · Se mer »

Fläns

Fläns är en tunn, utstickande skiva, som löper längs eller runt ett föremål, oftast är flänsen av samma material som föremålet.

Ny!!: Stadsgas och Fläns · Se mer »

Fortum

Fortum Abp är ett finskt energiföretag verksamt i framförallt Finland, Sverige, Norge, Baltikum, Polen, Indien samt i västra Sibirien, Ryssland.

Ny!!: Stadsgas och Fortum · Se mer »

Fotometer

Den vidaste betydelsen av begreppet fotometer är ett instrument för bestämning av ljusintensitet eller av optiska egenskaper hos lösningar eller ytor.

Ny!!: Stadsgas och Fotometer · Se mer »

Fyr

Långe Jan på Ölands södra udde är Sveriges högsta fyr med sina 41,6 m och har en lysvidd på 22,5 nautiska mil. Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. En fyr är ett sjömärke konstruerat för att nattetid sprida ljus eller andra signaler för sjöfarten, som varning vid grund eller som hjälp att kontrollera geografisk position.

Ny!!: Stadsgas och Fyr · Se mer »

Gas

höger Gasklockor används för att förvara stora mängder gasbränsle. Många gaser är giftiga. Gasmask kan ge ett visst skydd. Gas är ett av de fyra huvudsakliga aggregationstillstånd materia kan befinna sig i. I en gas rör sig var och en av de ingående molekylerna (och i vissa fall atomer) helt oberoende av de övriga.

Ny!!: Stadsgas och Gas · Se mer »

Gas i Stockholm

"Lyktgubben" Gustav A. Hallqvist tänder sin sista lykta på Norrbro i samband med 100-årsjubileet för gas i Stockholm den 18 december 1953. Gas i Stockholm har använts sedan 1850-talet och till en början matades bara stadens lanternor med det nya mediet.

Ny!!: Stadsgas och Gas i Stockholm · Se mer »

Gasklocka

Den gamla gasklockan i Zwickau, Tyskland En gasklocka eller gasometer är en cisternliknande anläggning byggd för att lagra stadsgas eller naturgas.

Ny!!: Stadsgas och Gasklocka · Se mer »

Gaspanna

Gaspanna är en gaseldad värmepanna som värmer kallvatten till varmvatten, såväl värmevatten som tappvarmvatten.

Ny!!: Stadsgas och Gaspanna · Se mer »

Gasspis

En gasspis Gasspis är en spis som skapar värme genom förbränning av gasbränsle, till exempel gasol, stadsgas eller naturgas.

Ny!!: Stadsgas och Gasspis · Se mer »

Gasverk

Gasverk är en industriell anläggning som producerar stadsgas.

Ny!!: Stadsgas och Gasverk · Se mer »

Gatubelysning

"Lyktgubben" Gustav A. Hallqvist tänder sin sista lykta på Norrbro i samband med 100-årsjubileet för gas i Stockholm, december 1953. Gatubelysning omfattar ett system av lysanordningar, så kallade lyktstolpar eller gatlampor, som används för att lysa upp gatorna i en stad eller tätort under dygnets mörka timmar, dels för att trafikanter skall se bättre, men även för att göra orten tryggare från brottslingar.

Ny!!: Stadsgas och Gatubelysning · Se mer »

Göteborg

Tätorten Göteborgs avgränsning 1990. Göteborg är Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens femte största med omkring invånare i tätorten och invånare i Storgöteborg.

Ny!!: Stadsgas och Göteborg · Se mer »

Helsingborg

Helsingborg (stavat Hälsingborg mellan 1912 och 1970) är centralort i Helsingborgs kommun och ligger i Skåne län.

Ny!!: Stadsgas och Helsingborg · Se mer »

Industri

Industriområde i Elizabeth, New Jersey, USA. Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas.

Ny!!: Stadsgas och Industri · Se mer »

Jäsning

En bröddeg som jäst och är redo att bakas färdig i ugn. Jäsning eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre.

Ny!!: Stadsgas och Jäsning · Se mer »

Jordens atmosfär

Jordens atmosfär utifrån. Jordens atmosfär, av de grekiska ordstammarna atmos (ånga) och sfaira (klot), är det gashölje som omsluter jorden och hålls kvar av jordens gravitationskraft.

Ny!!: Stadsgas och Jordens atmosfär · Se mer »

Kalorimeter

Med en kalorimeter mäter man hur mycket energi som frigörs/upptas vid en kemisk reaktion, entalpiförändringen.

Ny!!: Stadsgas och Kalorimeter · Se mer »

Kannelkol

Kannelkol anses vara bildat av annat grundmaterial än vanligt stenkol.

Ny!!: Stadsgas och Kannelkol · Se mer »

Katalysator

En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ändrar kinetiken hos en termodynamiskt tillåten kemisk reaktion genom att öppna en alternativ reaktionsväg med lägre aktiveringsenergi så att fler partiklar har tillräckligt hög energi för att kunna reagera.

Ny!!: Stadsgas och Katalysator · Se mer »

Koks

Koks Koks är den fasta återstoden efter pyrolys av fossilt kol, exempelvis stenkol.

Ny!!: Stadsgas och Koks · Se mer »

Kol (bränsle)

'''Stenkol''' '''Träkol''' '''Ett representativt exempel på en kemisk strukturformel för stenkol.''' Varje hörn representerar en kolatom (C), hexagon med ring betyder aromatisk ring. Ju större andel sammanhängande aromatiska ringar, desto hårdare och mer likt grafit är kolet. Kol är en beteckning på ett antal bränslen i fast form, varav flera är naturligen förekommande fossila bränslen.

Ny!!: Stadsgas och Kol (bränsle) · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Stadsgas och Koldioxid · Se mer »

Koldisulfid

Koldisulfid (kemisk formel CS2), tidigare även benämnt kolsvavla, är ett giftigt och flyktigt ämne som har använts som lösningsmedel.

Ny!!: Stadsgas och Koldisulfid · Se mer »

Kolmonoxid

Kolmonoxid, kemisk formel CO, ofta benämnd bara koloxid eller kolos, är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom.

Ny!!: Stadsgas och Kolmonoxid · Se mer »

Kolväte

En kalottmodell av kolvätet butan. Ett kolväte är en kemisk förening av enbart kol och väte.

Ny!!: Stadsgas och Kolväte · Se mer »

Kylare

För kylare till datorer, se: kylfläns. Kylare från personbil. En kylare är en värmeväxlare som används till att kyla ner förbränningsmotorer med vätskeburen kylning.

Ny!!: Stadsgas och Kylare · Se mer »

Lancashire

Lancashire (förkortat Lancs) är ett grevskap i Nordvästra England i Storbritannien.

Ny!!: Stadsgas och Lancashire · Se mer »

Landskrona

Landskrona är centralort i Landskrona kommun och den fjärde största tätorten i Skåne, med 32 229 invånare år 2015.

Ny!!: Stadsgas och Landskrona · Se mer »

Lättbensin

Lättbensin är en klar, färglös och lättflytande vätska bestående av kolväten.

Ny!!: Stadsgas och Lättbensin · Se mer »

Luktsinne

Schematisk bild över hur luktorganet fungerar. (1) Luktämnen når luktreceptorer på luktreceptorcellerna. (2) Depolarisation av membranet sker vilket skickar vidare en elektrisk signal som vidareleds till glomerulus (3) på luktbulben genom neurotransmission via synapser och från luktbulben går signalerna vidare till högre hjärncentra (4). Luktsinnet är det sinne som gör att människor och djur kan känna lukt.

Ny!!: Stadsgas och Luktsinne · Se mer »

Malmö

Tätorten Malmös avgränsning 1990 (rött), på en karta från 2014. Malmö är Sveriges tredje största tätort och Nordens sjätte största med omkring 330 000 (2018) invånare i tätorten, samt även länet Skånes residensstad.

Ny!!: Stadsgas och Malmö · Se mer »

Manometer

Analog manometer för höga tryck Animation av mekanismen bakom visarplattan En manometer (från grekiskans mano's 'gles', 'tunn' och metron 'mått') är ett mätinstrument för tryckmätning av gas- eller vätsketryck i förhållande till det rådande atmosfärtrycket.

Ny!!: Stadsgas och Manometer · Se mer »

Metan

Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4.

Ny!!: Stadsgas och Metan · Se mer »

MmHg

mmHg, millimeter kvicksilver (även kallad torr efter Torricelli) är en enhet för tryckmätning.

Ny!!: Stadsgas och MmHg · Se mer »

Muff

En muff är en modeaccessoar för utomhusbruk, som vanligtvis är cylinderformad och gjord av päls eller tyg.

Ny!!: Stadsgas och Muff · Se mer »

Naftalen

Naftalen, C10H8, är en aromatisk kolväteförening, mer specifikt en acen, som till sin struktur består av två bensenringar som är ihopkopplade.

Ny!!: Stadsgas och Naftalen · Se mer »

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin AB (NE) är ett svenskt kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster.

Ny!!: Stadsgas och Nationalencyklopedin · Se mer »

Naturgas

En cistern för naturgas Naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan, som finns i fickor i jordskorpan.

Ny!!: Stadsgas och Naturgas · Se mer »

Norrköping

Norrköping är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland i Sverige, och centralort för kommunen.

Ny!!: Stadsgas och Norrköping · Se mer »

Odörisering

Odörisering är en process där ett luktämne tillsätts luktlösa brandfarliga gaser så att de lätt ska kunna upptäckas med luktsinnet.

Ny!!: Stadsgas och Odörisering · Se mer »

Olja

En flaska med biodiesel. Olja (av oleum "(oliv-)olja", i sin tur av e'laion) är i allmänhet vätskor som är hydrofoba, det vill säga olösliga i vatten.

Ny!!: Stadsgas och Olja · Se mer »

Petroleum

Oljepump i delstaten Texas. Petroleum (av grekiskans petra, 'klippa', och oleum, 'olja'), även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från arabiskan och persiskan naft eller på arabiska نفط), är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden.

Ny!!: Stadsgas och Petroleum · Se mer »

Pipeline

En pipeline i Alaska En pipeline (ord av engelskt ursprung, uttalas) är en rörledning för vätskor eller gaser.

Ny!!: Stadsgas och Pipeline · Se mer »

Platinasvart

Platinasvart är en, i regel oren, finfördelad form av platina som likt platinasvamp är en mycket effektiv katalysator.

Ny!!: Stadsgas och Platinasvart · Se mer »

Pyrolys

Pyrolys av ett fast bränsle resulterar i gasformiga komponenter och en fast återstod ved pyrolyseras Pyrolys eller torrdestillation är en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker.

Ny!!: Stadsgas och Pyrolys · Se mer »

Rötslam

Slam. Sedimentreducerande teknik genom att reglera vattenflödet, så att strömmen inte kan bära med sig någon större mängd sediment. Rötslam, även kallat slam, är en restprodukt från reningsverk.

Ny!!: Stadsgas och Rötslam · Se mer »

Reningsverk

Reningsverk är en anläggning där avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen (recipienten).

Ny!!: Stadsgas och Reningsverk · Se mer »

Robert Boyle

Robert Boyle. Robert Boyle, född 25 januari 1627, död 31 december 1691, var en irländsk naturforskare och kemist.

Ny!!: Stadsgas och Robert Boyle · Se mer »

Skrubber

En skrubber är en anordning som används för att behandla luft.

Ny!!: Stadsgas och Skrubber · Se mer »

Slid

Slid, benämnd efter sin egenskap att glida, jämför släde.

Ny!!: Stadsgas och Slid · Se mer »

Smidesjärn

300px Smidesjärn är en typ av järn som till skillnad från stål och gjutjärn har låg kolhalt, mindre än 0,4%.

Ny!!: Stadsgas och Smidesjärn · Se mer »

Spaltgas

Spaltgasverket vid Värtagasverket. Spaltgas är en stadsgas som framställs av flytande eller gasformiga kolväten genom termisk eller termiskt-katalytisk reaktion med ånga och luft.

Ny!!: Stadsgas och Spaltgas · Se mer »

Stenkolstjära

Stenkolstjära är en brun till svart, trögflytande vätska eller halvfast material med densititet 1-1,2 kg/l, som bildas vid torrdestillering (900-1 300 °C) av stenkol i exempelvis ett gas- eller koksverk.

Ny!!: Stadsgas och Stenkolstjära · Se mer »

Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum.

Ny!!: Stadsgas och Stockholm · Se mer »

Stockholm Gas

Stockholm Gas är ett av Fortum Värme helägt bolag med de-factomonopol på Stockholms gasmarknad.

Ny!!: Stadsgas och Stockholm Gas · Se mer »

Tetrahydrotiofen

Tetrahydrotiofen, C4H8S, är ett organiskt kemiskt ämne med mycket stark lukt.

Ny!!: Stadsgas och Tetrahydrotiofen · Se mer »

Torv

Torvbrytning i Tyskland Torv består av växtdelar i mossar och kärr, som på grund av brist på syre endast delvis förmultnat.

Ny!!: Stadsgas och Torv · Se mer »

Trä

Trä sågat i skivor. Trä eller ved är material som fås vid avverkning och bearbetning av träd (samt vissa vedartade gräs etc).

Ny!!: Stadsgas och Trä · Se mer »

Tryck

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.

Ny!!: Stadsgas och Tryck · Se mer »

Vattengas

Med vattengas avser man två olika saker.

Ny!!: Stadsgas och Vattengas · Se mer »

Vattenlås

Ett typiskt vattenlås för tvättställ. Principskisser över vattenlås. Vattenlås, en sektion av ett vattenrör som är böjt så att en mängd vatten stannar kvar i böjen, tack vare gravitationen, och skiljer luftmassorna på låsets båda sidor.

Ny!!: Stadsgas och Vattenlås · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Stadsgas och Väte · Se mer »

Vätecyanid

Vätecyanid, HCN, även kallad cyanvätesyra eller blåsyra, är en färglös gas eller vätska med en kokpunkt 25,7 °C och med lukt av bittermandel.

Ny!!: Stadsgas och Vätecyanid · Se mer »

Vetenskapsåret 1802

Ingen beskrivning.

Ny!!: Stadsgas och Vetenskapsåret 1802 · Se mer »

Omdirigerar här:

Hushållsgas, Lysgas.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »