Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Statistik

Index Statistik

Diagram över en normalfördelning med standardavvikelserna markerade. Strecket i mitten markerar medianen, som i det här fallet sammanfaller med medelvärdet. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

68 relationer: Affärsvärlden, Bayesiansk statistik, Befolkningsstatistik, Benjamin Disraeli, Beslutsteori, Blodtryck, Carl Friedrich Gauss, Datavetenskap, Dator, Demografi, Diagram, Enkät, Gottfried Achenwall, Grad Celsius, Humaniora, Hypotesprövning, Induktion (filosofi), Information, Intervallskattning, Irland, Johann Peter Süssmilch, John Graunt, Kausalitet, Köteori, Kelvin, Klassificering, Kognition, Kognitiv bias, Konfidensintervall, Konsensus, Kontrollgrupp, Korrelation, Latin, Lekman, Lungcancer, Matematisk statistik, Mätskala, Medelvärde, Median, Metodfel, Minstakvadratmetoden, Naturvetenskap, Percentil, Politik, Population, Psykolog, Psykologi, Punktskattning, Rökning, Regressionsanalys, ..., Sannolikhetsfördelning, Sannolikhetsteori, Spelteori, Standardavvikelse, Statistiker, Statistisk processkontroll, Statistiskt mått, Stickprov, Stokastisk variabel, Sveriges officiella statistik, Systemvetenskap, Tabell, Tillämpad matematik, Typvärde, Variabel, Varians, William Petty, 0 (tal). Förläng index (18 mer) »

Affärsvärlden

Affärsvärlden är ett svenskt ekonomiskt veckomagasin som grundades 1901.

Ny!!: Statistik och Affärsvärlden · Se mer »

Bayesiansk statistik

Bayesiansk statistik eller Bayesiansk inferens är en formell beskrivning av hur empiriska observationer förändrar vår kunskap om ett osäkert/okänt fenomen.

Ny!!: Statistik och Bayesiansk statistik · Se mer »

Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik är statistik som visar folkmängden och dess utveckling i ett land eller annan geografisk region.

Ny!!: Statistik och Befolkningsstatistik · Se mer »

Benjamin Disraeli

Benjamin Disraeli, 1:e earl av Beaconsfield, född 21 december 1804 i London, död 19 april 1881 i London, var en brittisk politiker och författare.

Ny!!: Statistik och Benjamin Disraeli · Se mer »

Beslutsteori

Beslutsteori är ett tvärvetenskapligt fält som angränsar till alla vetenskapliga discipliner, ingenjörskonst och mänskliga aktiviteter.

Ny!!: Statistik och Beslutsteori · Se mer »

Blodtryck

kvicksilverpelare. Blodtryck är det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna.

Ny!!: Statistik och Blodtryck · Se mer »

Carl Friedrich Gauss

Johann Carl Friedrich Gauß, född 30 april 1777 i Braunschweig, död 23 februari 1855 i Göttingen, var en tysk matematiker, naturvetare och uppfinnare.

Ny!!: Statistik och Carl Friedrich Gauss · Se mer »

Datavetenskap

Datavetenskap, datalogi eller informationsbehandling (finlandssvenska) är studiet av de teoretiska grunder för information, beräkning och dess tillämpning, företrädesvis de som utförs av datorer med hjälp av programvara.

Ny!!: Statistik och Datavetenskap · Se mer »

Dator

Superdatorn Columbia hos NASA. Illustration av en modern persondator. En dator (tidigare även datamaskin eller matematikmaskin) är en maskin som kan bearbeta data och utföra beräkningar automatiskt och på ett mycket effektivare sätt än vad en människa kan göra manuellt.

Ny!!: Statistik och Dator · Se mer »

Demografi

En kurva som visar jordens faktiska (blått) och uppskattade (övriga färger) befolkningsutveckling. Demografi (av grekiskans δήμος,démos, "folk, och γράφω, gráfo, "skriva") är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning.

Ny!!: Statistik och Demografi · Se mer »

Diagram

Diagram är en grafisk framställning av siffermässiga samband eller funktionssamband mellan olika variabler.

Ny!!: Statistik och Diagram · Se mer »

Enkät

En enkät är en undersökning som görs genom att samma frågor ställs till ett (vanligtvis ganska stort) antal personer, ofta skriftligt på ett frågeformulär.

Ny!!: Statistik och Enkät · Se mer »

Gottfried Achenwall

Gottfried Achenwall, född 20 oktober 1719 i Elbing, död 1 maj 1772 i Göttingen, var en tysk statistiker.

Ny!!: Statistik och Gottfried Achenwall · Se mer »

Grad Celsius

Anders Celsius egen illustration av den termometer han använde Detalj ur titelplansch i en bok av Carl von Linné (1738). Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare, den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius.

Ny!!: Statistik och Grad Celsius · Se mer »

Humaniora

Humaniora är de ämnen som studerar människan som kulturell varelse.

Ny!!: Statistik och Humaniora · Se mer »

Hypotesprövning

Hypotesprövning är inom matematisk statistik en vetenskaplig metod, som används då man vill göra uttalanden om en viss parameter, fysikalisk storhet eller en stor mängd individer, baserat på experiment eller en liten delmängd av dessa individer.

Ny!!: Statistik och Hypotesprövning · Se mer »

Induktion (filosofi)

Induktion är ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter.

Ny!!: Statistik och Induktion (filosofi) · Se mer »

Information

Information uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta men inte alltid av en samling fakta.

Ny!!: Statistik och Information · Se mer »

Intervallskattning

Intervallskattning är inom statistik en parameterskattning som ges i form av ett intervall, till exempel "andelen personer med egenskapen x är mellan 5 och 10 procent".

Ny!!: Statistik och Intervallskattning · Se mer »

Irland

Michael D. Higgins, Irlands president. Irland (Éire; Ireland) är en stat i Europa som upptar cirka fem sjättedelar av ön Irland, som delades 1921.

Ny!!: Statistik och Irland · Se mer »

Johann Peter Süssmilch

Mitte i centrala Berlin. Johann Peter Süssmilch, född 3 september 1707 i Zehlendorf, död 22 mars 1767 i Berlin, var en tysk statistiker och demograf.

Ny!!: Statistik och Johann Peter Süssmilch · Se mer »

John Graunt

''Bills of Mortality'', 1676. John Graunt, född 24 april 1620 i London, död där 18 april 1674, var en engelsk statistiker.

Ny!!: Statistik och John Graunt · Se mer »

Kausalitet

Kausalitet, eller orsakssamband, innebär en form av nödvändighet i relationen mellan empiriska fenomen (ting eller händelser).

Ny!!: Statistik och Kausalitet · Se mer »

Köteori

Köteori är läran om idealiserade köer med stokastiska tillflöden och utflöden.

Ny!!: Statistik och Köteori · Se mer »

Kelvin

Termometer med skalor i både grader Celsius och kelvin. Kelvin (K) (skrivs i löpande text kelvin och inte Kelvin, alternativt K, se nedan) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter lord Kelvin.

Ny!!: Statistik och Kelvin · Se mer »

Klassificering

Klassifikation (alternativt klassificering) innebär att sammanföra likartade objekt, element inom en domän i olika delgrupper, klasser.

Ny!!: Statistik och Klassificering · Se mer »

Kognition

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information.

Ny!!: Statistik och Kognition · Se mer »

Kognitiv bias

En kognitiv bias är något av de psykologiska mönster, som kan få en människas subjektiva bild av omvärlden att avvika från verkligheten.

Ny!!: Statistik och Kognitiv bias · Se mer »

Konfidensintervall

Staplarna anger observerade väntevärden och det röda linjesegmentet representerar konfidensintervallet som innesluter dem. Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata.

Ny!!: Statistik och Konfidensintervall · Se mer »

Konsensus

Konsensus är överenskommelse inom en grupp människor.

Ny!!: Statistik och Konsensus · Se mer »

Kontrollgrupp

En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie.

Ny!!: Statistik och Kontrollgrupp · Se mer »

Korrelation

Korrelation anger inom statistiken styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller flera variabler.

Ny!!: Statistik och Korrelation · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Statistik och Latin · Se mer »

Lekman

En lekman (av grekiskans laikos "som tillhör folket") avser en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör.

Ny!!: Statistik och Lekman · Se mer »

Lungcancer

Lungcancer är en cancersjukdom som orsakas av okontrollerad celldelning av lungvävnad.

Ny!!: Statistik och Lungcancer · Se mer »

Matematisk statistik

Matematisk statistik eller statistikteori är i Sverige ett universitetsämne vid de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna där man sysslar med utbildning och forskning i statistik och sannolikhetsteori med tillämpningar inom främst naturvetenskap, teknik och medicin.

Ny!!: Statistik och Matematisk statistik · Se mer »

Mätskala

Mätskala, eller ibland datanivå, är ett begrepp som används inom beskrivande statistik för att klassificera den variabel som mäts.

Ny!!: Statistik och Mätskala · Se mer »

Medelvärde

Ett medelvärde eller medium är ett lägesmått för ett genomsnittligt värde av ett urval eller en population.

Ny!!: Statistik och Medelvärde · Se mer »

Median

Median är inom statistiken det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika stora delar och är ett medelvärde sådant att det överskrides lika ofta som det underskrides av värden i det givna materialet.

Ny!!: Statistik och Median · Se mer »

Metodfel

Metodfel, skevhet, bias (uttal: /'baiɘs/; efter engelska: bias), snedvridning, Psykologiguiden.se.

Ny!!: Statistik och Metodfel · Se mer »

Minstakvadratmetoden

Minstakvadratmetoden (även minsta-kvadrat-metoden eller minsta kvadrat-metoden) används bland annat vid regressionsanalys för att minimera felet i en funktion som ska anpassas utifrån observerade värden.

Ny!!: Statistik och Minstakvadratmetoden · Se mer »

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen.

Ny!!: Statistik och Naturvetenskap · Se mer »

Percentil

En percentil är det värde på en stokastisk variabel nedanför vilken en viss procent av observationerna av variabeln hamnar.

Ny!!: Statistik och Percentil · Se mer »

Politik

USA:s president är en av världens mest inflytelserika politiker. Fem av de sju senaste är från vänster (ej i kronologisk ordning): George H.W. Bush, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton och Jimmy Carter. (De som ej är med på bilden är framlidne Ronald Reagan och den nuvarande, Donald Trump.) Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation.

Ny!!: Statistik och Politik · Se mer »

Population

Population är inom biologin (framför allt ekologin) en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid.

Ny!!: Statistik och Population · Se mer »

Psykolog

En psykolog är en person som avlagt psykologexamen och ägnar sig åt psykologi inom en bredd av områden.

Ny!!: Statistik och Psykolog · Se mer »

Psykologi

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

Ny!!: Statistik och Psykologi · Se mer »

Punktskattning

Punktskattning är en metod att från ett observerat stickprov beräkna ett närmevärde till en okänd parameter i en sannolikhetsfördelning.

Ny!!: Statistik och Punktskattning · Se mer »

Rökning

Masstillverkade cigaretter är idag det vanligaste sättet att röka. Rökning är en aktivitet där man andas in rök från brinnande material, oftast tobak.

Ny!!: Statistik och Rökning · Se mer »

Regressionsanalys

Regressionslinjen i blått är funktionen som bäst approximerar de röda datapunkterna Regressionsanalys, regression, är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerad data.

Ny!!: Statistik och Regressionsanalys · Se mer »

Sannolikhetsfördelning

Normalfördelningen är en mycket vanligt förekommande sannolikhetsfördelning i statistiska modeller Sannolikhetsfördelning är inom sannolikhetsteori, statistik och matematisk statistik, en beskrivning (ofta i form av en funktion) av sannolikheterna för utfallen i ett utfallsrum.

Ny!!: Statistik och Sannolikhetsfördelning · Se mer »

Sannolikhetsteori

tärningskast är en stokastisk variabel som studeras i sannolikhetsteori. Sannolikhetsteorin är en matematisk lära som innehåller olika metoder att beskriva och räkna slumpmässiga händelser.

Ny!!: Statistik och Sannolikhetsteori · Se mer »

Spelteori

Spelteori kan bland annat användas för att analysera poker. Spelteori är teorier syftande till att beskriva fördelaktiga beteenden i samspelet mellan olika parter.

Ny!!: Statistik och Spelteori · Se mer »

Standardavvikelse

Diagram över en normalfördelning, där varje färgat band har en bredd lika med en standardavvikelse σ. De mörkaste bandens area representerar sannolikheten (cirka 68 %) för att ett slumpmässigt utfall befinner sig inom en standardavvikelse från medelvärdet Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet.

Ny!!: Statistik och Standardavvikelse · Se mer »

Statistiker

Statistiker är en yrkestitel för personer som arbetar med teoretisk och tillämpad statistik inom den privata och offentliga sektorn.

Ny!!: Statistik och Statistiker · Se mer »

Statistisk processkontroll

Statistisk processkontroll eller statistisk processtyrning, förkortat SPC efter engelskans Statistical Process Control, är ett metodpaket inom kvalitetstekniken som används för att övervaka processer av olika slag.

Ny!!: Statistik och Statistisk processkontroll · Se mer »

Statistiskt mått

Statistiskt mått är mått som beskriver värdena i ett statistiskt urval, till exempel ett stickprov.

Ny!!: Statistik och Statistiskt mått · Se mer »

Stickprov

Stickprov (engelska: sample) är ett begrepp inom statistik och avser ett mindre urval ur en större grupp.

Ny!!: Statistik och Stickprov · Se mer »

Stokastisk variabel

En stokastisk variabel (eller slumpvariabel) är ett matematiskt objekt som är avsett att beskriva något som påverkas av slumpen.

Ny!!: Statistik och Stokastisk variabel · Se mer »

Sveriges officiella statistik

Systemet för Sveriges officiella statistik (SOS) omfattar inte bara själva statistiken utan även annat som behövs för att ta fram och publicera statistik, till exempel metadata, produktionssystem för statistiska undersökningar, publikationer och databaser.

Ny!!: Statistik och Sveriges officiella statistik · Se mer »

Systemvetenskap

Systemvetenskap (eng. information systems) är den tvärvetenskapliga studien av informationssystem inklusive människor och verksamhetsprocesser, i synnerhet affärssystem och andra administrativa system.

Ny!!: Statistik och Systemvetenskap · Se mer »

Tabell

Tabell är en överskådlig uppställning av fakta uppdelad i rader och kolumner, och ofta försedd med rubrik.

Ny!!: Statistik och Tabell · Se mer »

Tillämpad matematik

Värmeledningsekvationen kan lösas med hjälp av finita elementmetoden. Tillämpad matematik är matematik som används för problemlösning.

Ny!!: Statistik och Tillämpad matematik · Se mer »

Typvärde

Typvärde (kallas även modalvärde) i ett statistiskt datamaterial är det värde som förekommer flest gånger.

Ny!!: Statistik och Typvärde · Se mer »

Variabel

En variabel är något som kan ändras.

Ny!!: Statistik och Variabel · Se mer »

Varians

normalfördelade stokastiska variabler med samma väntevärde, men olika varianser. Den blå linjen är N~(5, 2), med variansen 2 och den gröna är N~(5, 4), med variansen 4 Varians är inom sannolikhetsteori och matematisk statistik, väntevärdet för den kvadratiska avvikelsen hos en stokastisk variabel från dess medelvärde och ger ett informellt mått på hur mycket en uppsättning (slump) tal är utspridda kring medelvärdet.

Ny!!: Statistik och Varians · Se mer »

William Petty

William Petty. Sir William Petty, född 27 maj 1623 i Romsey i Hampshire, död 16 december 1687 i London, var en engelsk nationalekonom, statistiker och filosof, farmors far till William Petty, 1:e markis av Lansdowne.

Ny!!: Statistik och William Petty · Se mer »

0 (tal)

0 är det första naturliga talet (ibland räknas dock 1 som det första naturliga talet).

Ny!!: Statistik och 0 (tal) · Se mer »

Omdirigerar här:

Politisk aritmetik, Statisktisk, Statistiken, Statistikprogram, Statistisk, Statistisk metod, Statistiska metoder, Statistiskt.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »