Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Strömningsmekanik

Index Strömningsmekanik

Strömningsmekanik (strömningslära, fluidmekanik, fluiddynamik), fysikalisk vetenskap som studerar fluiders rörelse samt hur fluiden påverkar andra fluider eller solider.

40 relationer: Aerodynamik, Akustik, Avlösning (strömningsmekanik), Bernoullis ekvation, Darcy-Weisbachs ekvation, Differentialekvation, Dimension, Energiekvationen, Energiprincipen, Fast form, Flödesmätning, Fluid, Froudes tal, Fysik, Hydrodynamik, Impulsmomentsatsen, Impulssatsen, Infinitesimal, Kanalströmning, Kaosteori, Klassisk mekanik, Kontinuitetsekvationen, Kontrollvolym, Konvektion, Laminär strömning, Luftmotstånd, Mach, Meteorologi, Navier–Stokes ekvationer, Omslag, Osborne Reynolds, Rörströmning, Reynolds transportteorem, Reynoldstal, Skjuvspänning, Skrovlighetens reynoldstal, Tal, Turbulens, Vetenskap, Viskositet.

Aerodynamik

Bröderna Wrights flygförsök i Kitty Hawk, 17 december 1903. Aerodynamik (av grek. αέρας aéras, luft, och δύναμη dýname, kraft), är en gren av fysiken och beskriver hur luft (eller olika gaser) uppför sig när de är i rörelse och hur luften verkar på föremål som befinner sig i rörelse i den.

Ny!!: Strömningsmekanik och Aerodynamik · Se mer »

Akustik

Akustik är läran om ljud, främst hörbart ljud.

Ny!!: Strömningsmekanik och Akustik · Se mer »

Avlösning (strömningsmekanik)

Avlösning är ett strömningsmekaniskt fenomen där turbulenta, återcirkulerande virvlar bildas bakom ett objekt i flödets riktning.

Ny!!: Strömningsmekanik och Avlösning (strömningsmekanik) · Se mer »

Bernoullis ekvation

Schematisk bild av förändring av tryck, temperatur, avstånd och hastighet över en rörvidgning Bernoullis ekvation anger, inom fluidmekanik, att för en friktionsfri strömning sker en ökning av hastigheten hos fluiden samtidigt med en minskning av tryck eller en minskning av vätskans potentiella energi.

Ny!!: Strömningsmekanik och Bernoullis ekvation · Se mer »

Darcy-Weisbachs ekvation

Darcy-Weisbachs ekvation är en generell ekvation för beräkning av strömningsförluster och flöden vid framförallt stationär rörströmning i raka rör.

Ny!!: Strömningsmekanik och Darcy-Weisbachs ekvation · Se mer »

Differentialekvation

En differentialekvation är en ekvation som beskriver ett samband mellan en okänd funktion och dess derivator.

Ny!!: Strömningsmekanik och Differentialekvation · Se mer »

Dimension

I matematiken och fysiken avser ett rums eller ett objekts dimension oftast det minsta antal koordinater som krävs för att specificera varje punkt inom detsamma.

Ny!!: Strömningsmekanik och Dimension · Se mer »

Energiekvationen

Energiekvationen bygger på Reynolds transportteorem (RTT) där den extensiva storheten B står för energi.

Ny!!: Strömningsmekanik och Energiekvationen · Se mer »

Energiprincipen

MIT demonstrerar hur mekanisk energi bevaras med hjälp av en pendlande metallkula. (http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/lecture-11/ MIT Course 8.01) Energiprincipen (eller lagen om energins bevarande) är termodynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan.

Ny!!: Strömningsmekanik och Energiprincipen · Se mer »

Fast form

Isbitar, vatten i fast form. Kristaller av natriumklorid. Fast form, även solid form, är ett av de fyra fundamentala aggregationstillstånden och innebär att ett ämne inte är vätska, gas eller plasma.

Ny!!: Strömningsmekanik och Fast form · Se mer »

Flödesmätning

Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter den mängd fluidum, dvs.

Ny!!: Strömningsmekanik och Flödesmätning · Se mer »

Fluid

Fluid är ett begrepp inom fysik, särskilt strömningsmekanik och akustik, som motsvarar en vätska eller en gas.

Ny!!: Strömningsmekanik och Fluid · Se mer »

Froudes tal

Froudes tal är ett dimensionslöst tal, vars storlek avgör om kanalströmningen är subkritisk, kritisk eller superkritisk.

Ny!!: Strömningsmekanik och Froudes tal · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Strömningsmekanik och Fysik · Se mer »

Hydrodynamik

Hydrodynamik är en gren inom fysiken och speciellt strömningsmekaniken där man studerar vätskors rörelse, rörelseenergi och masströghet.

Ny!!: Strömningsmekanik och Hydrodynamik · Se mer »

Impulsmomentsatsen

Impulsmomentsatsen bygger på Reynolds transportteorem (RTT) där den extensiva storheten \mathbf.

Ny!!: Strömningsmekanik och Impulsmomentsatsen · Se mer »

Impulssatsen

Produkten av massa och strömningshastighet för en vätskepartikel kallas dess impuls eller rörelsemängd.

Ny!!: Strömningsmekanik och Impulssatsen · Se mer »

Infinitesimal

Infinitesimal är nylatin och en neologism som betyder 'ytterst litet'.

Ny!!: Strömningsmekanik och Infinitesimal · Se mer »

Kanalströmning

Korsande bevattningskanaler Kanalströmning innebär analys och beräkningar av hur fluider (främst vatten) rör sig i kanaler, öppna diken och naturliga vattendrag.

Ny!!: Strömningsmekanik och Kanalströmning · Se mer »

Kaosteori

Kaosteori är ett forskningsområde där kaotiska egenskaper hos system studeras.

Ny!!: Strömningsmekanik och Kaosteori · Se mer »

Klassisk mekanik

''Principia''. Klassisk mekanik är den del av mekaniken som grundar sig på de rörelselagar som Isaac Newton formulerade i sitt banbrytande verk Principia 1687.

Ny!!: Strömningsmekanik och Klassisk mekanik · Se mer »

Kontinuitetsekvationen

Kontinuitetsekvationen är en ekvation baserad på Reynolds transportteorem (RTT).

Ny!!: Strömningsmekanik och Kontinuitetsekvationen · Se mer »

Kontrollvolym

Kontrollvolym är ett definierat område med öppna systemgränser som massa och energi kan flöda genom.

Ny!!: Strömningsmekanik och Kontrollvolym · Se mer »

Konvektion

Konvektionsströmmar vid rumsuppvärmning. I) Radiator (''A'') mot yttervägg. II) Eldstad (''B'') mot innervägg och förstärkt kallras vid fönster Konvektion (strömning) är en rörelse i en vätska eller gas (fluid) som till exempel vatten eller luft.

Ny!!: Strömningsmekanik och Konvektion · Se mer »

Laminär strömning

Simulerad laminär strömning Laminär strömning, laminärt flöde, är i strömningsmekaniken en strömning som i motsats till turbulent strömning följer parallella linjer utan att blandas.

Ny!!: Strömningsmekanik och Laminär strömning · Se mer »

Luftmotstånd

Luftmotstånd är en kraft som beror på det mekaniska motstånd som strömmande luft orsakar.

Ny!!: Strömningsmekanik och Luftmotstånd · Se mer »

Mach

Mach, även Machs tal eller machtal, förkortas M eller Ma.

Ny!!: Strömningsmekanik och Mach · Se mer »

Meteorologi

Orkanen Hugo Meteorologi (av grekiska μετέωρος, "meteoros", som betyder "i luften befintlig" vilket kan jämföras med begreppet meteor, och λογία, "logia", som betyder lära eller vetenskap) är vetenskapen om jordatmosfärens fysik och kemi och inkluderar därmed allt som har med väder att göra.

Ny!!: Strömningsmekanik och Meteorologi · Se mer »

Navier–Stokes ekvationer

Navier-Stokes ekvationer beskriver hur flöden av vätskor och gaser beter sig.

Ny!!: Strömningsmekanik och Navier–Stokes ekvationer · Se mer »

Omslag

Praktfullt omslag på en bok från medeltiden. Omslag kallas det som finns illustrerat på utsidan hos publicerade produkter såsom böcker, tidskrifter, serietidningar, musikalbum med mera.

Ny!!: Strömningsmekanik och Omslag · Se mer »

Osborne Reynolds

Osborne Reynolds Osborne Reynolds, född 1842, död 1912, var en irländsk ingenjör som är mest känd för sina studier om fluiders omslag från laminär till turbulent strömning.

Ny!!: Strömningsmekanik och Osborne Reynolds · Se mer »

Rörströmning

Rörströmning innebär analys och beräkningar av hur fluider (till exempel vatten) rinner i ett fullgående rör.

Ny!!: Strömningsmekanik och Rörströmning · Se mer »

Reynolds transportteorem

Reynolds transportteorem (RTT) är en av de mest fundamentala teoremen inom strömningsmekanik för att analysera ett system över en kontrollvolym istället för att analysera individuella massor.

Ny!!: Strömningsmekanik och Reynolds transportteorem · Se mer »

Reynoldstal

Rökpelaren från ett stearinljus. Röken går från att strömma laminärt till turbulent. Reynoldstalet kan användas för att beräkna när detta omslag sker. Reynoldstal (Re) är en vanligt förekommande dimensionslös storhet inom strömningsmekanik som kan användas för att karakterisera olika strömningsfall.

Ny!!: Strömningsmekanik och Reynoldstal · Se mer »

Skjuvspänning

Skjuvspänning, betecknad \tau är ett begrepp inom hållfasthetslära och definieras som en skjuvkraftsbelastning (F) per ytenhet (A), där ytan är ett tvärsnitt av det belastade materialet.

Ny!!: Strömningsmekanik och Skjuvspänning · Se mer »

Skrovlighetens reynoldstal

Skrovlighetens reynoldstal eller skrovlighetstalet är ett dimensionslöst tal som används vid bland annat turbulent rörströmning för att särskilja mellan hydraulisk glatta och hydraulisk råa rör.

Ny!!: Strömningsmekanik och Skrovlighetens reynoldstal · Se mer »

Tal

50px Delmängder till komplexa tal. Tal är ett matematiskt grundbegrepp som används för att representera olika storheter, det vill säga sådant som går att mäta i bestämda måttenheter, till exempel antal, längd, vikt, volym, temperatur och tryck.

Ny!!: Strömningsmekanik och Tal · Se mer »

Turbulens

Ett föremål som stör ett vattenflöde ger upphov till turbulens. Turbulens är ett samlingsbegrepp inom främst flödesdynamiken för de flöden som sker vid förhållandevis hög hastighet, stora friktionskrafter och låg viskositet.

Ny!!: Strömningsmekanik och Turbulens · Se mer »

Vetenskap

Personifiering av vetenskap, utanför Boston Public Library. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder.

Ny!!: Strömningsmekanik och Vetenskap · Se mer »

Viskositet

Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.

Ny!!: Strömningsmekanik och Viskositet · Se mer »

Omdirigerar här:

Flöde (mekanik), Flödesdynamik, Flödesmekanik, Strömning (mekanik), Strömningslära.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »