Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Syrakonstant

Index Syrakonstant

En syrakonstant (Ka eller Ks) är en specifik typ av jämviktskonstant som indikerar hur mycket en syra kan protolyseras (dissocieras), det vill säga hur stor andel av syran som reagerar med vatten och bildar oxoniumjoner (H3O+) i vattenlösning.

29 relationer: Additiv invers, Aminosyror, Ammonium, Baskonstant, Borsyra, Buffertsystem, Dissociation (kemi), Dissociationskonstant, Fosforsyra, Jämviktskonstant, Kemisk jämvikt, Kiseldioxid, Kolsyra, Logaritm, Oxalsyra, Oxoniumjon, PH, Protolys, Salpetersyra, Saltsyra, Stark syra, Svag syra, Svavelsyra, Svavelväte, Syra, Syra-baspar, Titrering, Vattnets autoprotolys, Vätejon.

Additiv invers

Den additiva inversen till ett tal n är talet, vilket adderat med n, ger noll.

Ny!!: Syrakonstant och Additiv invers · Se mer »

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en amingrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: Syrakonstant och Aminosyror · Se mer »

Ammonium

Strukturformel Molekylmodell Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak.

Ny!!: Syrakonstant och Ammonium · Se mer »

Baskonstant

En baskonstant Kb är en typ av kemisk jämviktskonstant som anger styrkan av en bas.

Ny!!: Syrakonstant och Baskonstant · Se mer »

Borsyra

Borsyra (eller boraxsyra) är en svag syra vars främsta användningsområde är som antiseptisk lösning, brandsläckningsmaterial och insektsbekämpning.

Ny!!: Syrakonstant och Borsyra · Se mer »

Buffertsystem

Ett buffertsystem, även kallat buffert eller buffertlösning om buffertsystemet är en kemikalie, består vanligtvis av en svag syra samt dess korresponderande bas i jämförbara koncentrationer, till exempel ättiksyra och något acetatsalt.

Ny!!: Syrakonstant och Buffertsystem · Se mer »

Dissociation (kemi)

Dissociation är inom kemin en upplösning av ett ämne i mindre beståndsdelar, till exempel brytande av jonbindningar när salter löses i vatten eller något annat lösningsmedel, eller när en syremolekyl lämnar hemoglobin i blodet.

Ny!!: Syrakonstant och Dissociation (kemi) · Se mer »

Dissociationskonstant

Inom kemi och biokemi är en dissociationskonstant en speciell typ av jämviktskonstant som mäter benägenheten hos ett större komplex att sönderfalla reversibelt i mindre delar, t.ex.

Ny!!: Syrakonstant och Dissociationskonstant · Se mer »

Fosforsyra

Fosforsyra 85% Fosforsyra, ortofosforsyra, är en medelstark syra med kemisk formel H3PO4.

Ny!!: Syrakonstant och Fosforsyra · Se mer »

Jämviktskonstant

Jämviktskonstanten beskriver förhållandet mellan produkter och reaktanter i en kemisk jämviktsreaktion.

Ny!!: Syrakonstant och Jämviktskonstant · Se mer »

Kemisk jämvikt

Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion; reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant.

Ny!!: Syrakonstant och Kemisk jämvikt · Se mer »

Kiseldioxid

---- Kiseldioxid (SiO2) är en förening av kisel och syre.

Ny!!: Syrakonstant och Kiseldioxid · Se mer »

Kolsyra

Bubblor av koldioxid som bildas när kolsyra sönderdelas i vatten Kolsyra (latinskt namn: Acidum carbonicum), divätekarbonat (engelska: Dihydrogen Carbonate), H2CO3, är en kemisk förening som uppkommer när koldioxid löser sig i vatten.

Ny!!: Syrakonstant och Kolsyra · Se mer »

Logaritm

Logaritmen är inom matematiken den inversa funktionen till exponentiering.

Ny!!: Syrakonstant och Logaritm · Se mer »

Oxalsyra

Oxalsyra (C2O2(OH)2) är en relativt stark karboxylsyra, 3000 gånger starkare än ättiksyra.

Ny!!: Syrakonstant och Oxalsyra · Se mer »

Oxoniumjon

En oxoniumjon En oxoiumjons strukturformel Oxoniumjonen, H3O+, ibland även kallad hydroniumjonen eller hydroxoniumjonen (se under Om synonymer) är en positivt laddad jon av vatten (H2O).

Ny!!: Syrakonstant och Oxoniumjon · Se mer »

PH

Några olika pH-indikatorer pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+).

Ny!!: Syrakonstant och PH · Se mer »

Protolys

Inom kemin är protolys den reaktion vid vilken en positiv vätejon (något oegentligt kallad "proton" trots att det även kan vara en deuteron eller triton) avges från en molekyl eller jon (en syra) till en annan molekyl eller jon (en Brønstedbas).

Ny!!: Syrakonstant och Protolys · Se mer »

Salpetersyra

Koncentrerad salpetersyra Salpetersyra (av latinets sal, salt och peter, klippa, se salpeter) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning HNO3.

Ny!!: Syrakonstant och Salpetersyra · Se mer »

Saltsyra

Saltsyra, alternativt väteklorid, är en av de vanligaste syrorna som i koncentrerad form är mycket starkt frätande.

Ny!!: Syrakonstant och Saltsyra · Se mer »

Stark syra

Starka syror är syror som protolyseras till stor del, det vill säga de har ett högt värde på sin syrakonstant, Ka.

Ny!!: Syrakonstant och Stark syra · Se mer »

Svag syra

Svaga syror protolyseras till liten del och har ett lågt värde på sin syrakonstant (Ka).

Ny!!: Syrakonstant och Svag syra · Se mer »

Svavelsyra

Svavelsyra (ett äldre trivialnamn är vitriololja) är en starkt frätande syra med kemisk beteckning H2SO4, vilket kan läsas ut som divätesvaveltetraoxid.

Ny!!: Syrakonstant och Svavelsyra · Se mer »

Svavelväte

Svavelväte, även vätesulfid, vätesvavla eller sulfan (H2S) är en kemisk förening av svavel och väte.

Ny!!: Syrakonstant och Svavelväte · Se mer »

Syra

En syra (latin: acidum) definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner).

Ny!!: Syrakonstant och Syra · Se mer »

Syra-baspar

Ett syra-baspar är i Brønsted-Lowrys teori för syra-basreaktioner en syra och en bas som omvandlas till varandra genom att vinna eller förlora en proton.

Ny!!: Syrakonstant och Syra-baspar · Se mer »

Titrering

Titrering med byrett och Erlenmeyerkolv samt fenolftalein-indikator. Titrering (av franska titre, som betyder "koncentration" och "finhet") är en vanlig analysmetod i kemi som används för att avgöra koncentrationen hos en lösning, genom att låta den reagera med en lösning med känd koncentration.

Ny!!: Syrakonstant och Titrering · Se mer »

Vattnets autoprotolys

Vattenmolekyler kan både uppta och avge protoner.

Ny!!: Syrakonstant och Vattnets autoprotolys · Se mer »

Vätejon

En vätejon är en jon som består av en positivt eller negativt laddad väteatom.

Ny!!: Syrakonstant och Vätejon · Se mer »

Omdirigerar här:

PKa, Syrakonstanten.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »