Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

T-test

Index T-test

t-test eller Students t-test är inom statistiken beteckningen på en hypotesprövning där man vill jämföra om skillnad föreligger mellan två normalfördelade populationer där man inte känner det exakta värdet på standardavvikelsen.

11 relationer: Hypotesprövning, Konfidensintervall, Medelvärde, Nollhypotes, Normalfördelning, Population, Regressionsanalys, Standardavvikelse, Statistik, Stickprov, Students t-fördelning.

Hypotesprövning

Hypotesprövning är inom matematisk statistik en vetenskaplig metod, som används då man vill göra uttalanden om en viss parameter, fysikalisk storhet eller en stor mängd individer, baserat på experiment eller en liten delmängd av dessa individer.

Ny!!: T-test och Hypotesprövning · Se mer »

Konfidensintervall

Staplarna anger observerade väntevärden och det röda linjesegmentet representerar konfidensintervallet som innesluter dem. Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata.

Ny!!: T-test och Konfidensintervall · Se mer »

Medelvärde

Ett medelvärde eller medium är ett lägesmått för ett genomsnittligt värde av ett urval eller en population.

Ny!!: T-test och Medelvärde · Se mer »

Nollhypotes

En nollhypotes är ett begrepp inom hypotesprövning inom ramen för statistik.

Ny!!: T-test och Nollhypotes · Se mer »

Normalfördelning

Normalfördelningen Normalfördelningen (ibland Gaussfördelning eller Gausskurva) är en viktig fördelning inom sannolikhetsteori och statistik.

Ny!!: T-test och Normalfördelning · Se mer »

Population

Population är inom biologin (framför allt ekologin) en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid.

Ny!!: T-test och Population · Se mer »

Regressionsanalys

Regressionslinjen i blått är funktionen som bäst approximerar de röda datapunkterna Regressionsanalys, regression, är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion som bäst passar observerad data.

Ny!!: T-test och Regressionsanalys · Se mer »

Standardavvikelse

Diagram över en normalfördelning, där varje färgat band har en bredd lika med en standardavvikelse σ. De mörkaste bandens area representerar sannolikheten (cirka 68 %) för att ett slumpmässigt utfall befinner sig inom en standardavvikelse från medelvärdet Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet.

Ny!!: T-test och Standardavvikelse · Se mer »

Statistik

Diagram över en normalfördelning med standardavvikelserna markerade. Strecket i mitten markerar medianen, som i det här fallet sammanfaller med medelvärdet. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Ny!!: T-test och Statistik · Se mer »

Stickprov

Stickprov (engelska: sample) är ett begrepp inom statistik och avser ett mindre urval ur en större grupp.

Ny!!: T-test och Stickprov · Se mer »

Students t-fördelning

Students t-fördelning eller t-fördelning är en statistisk fördelning som används främst för att testa signifikans för undersökningar med små populationer.

Ny!!: T-test och Students t-fördelning · Se mer »

Omdirigerar här:

T test.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »