Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Temperatur

Index Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

44 relationer: Absoluta nollpunkten, Anders Celsius, Boltzmanns konstant, Delisleskalan, Dolbears lag, Entropi, Färgtemperatur, Fysik, Grad Celsius, Grad Fahrenheit, Grad Réaumur, Gravitationskonstanten, Ideal gas, Inre energi, Jamaica, Kelvin, Kinetisk energi, Kokpunkt, Kroppstemperatur, Kyla, Ljus, Ljusets hastighet, Lord Kelvin, Monoton funktion, Musik, Negativ temperatur, Newtonskalan, Operativ temperatur, Partiell derivata, Plancks konstant, Plancktemperatur, Rankine, Rømerskalan, Rumstemperatur, SI-enhet, Smältpunkt, Storhet, Termodynamikens nollte huvudsats, Termodynamisk jämvikt, Termometer, Tonhöjd, USA, Vatten, Värme.

Absoluta nollpunkten

Absoluta nollpunkten är den teoretiskt lägsta temperaturen som går att uppnå.

Ny!!: Temperatur och Absoluta nollpunkten · Se mer »

Anders Celsius

Anders Celsius, född 27 november 1701 i Uppsala, död 25 april 1744 i Uppsala, var en svensk vetenskapsman och astronom, i tjänst som professor i astronomi vid Uppsala universitet.

Ny!!: Temperatur och Anders Celsius · Se mer »

Boltzmanns konstant

Boltzmanns konstant, efter Ludwig Boltzmann, är en naturkonstant som relaterar temperatur för en mängd partiklar (molekyler) till energi på partikelnivå.

Ny!!: Temperatur och Boltzmanns konstant · Se mer »

Delisleskalan

Delisleskalan (stavas ibland de Lisle) är en temperaturskala som skapades av den franska astronomen Joseph Nicolas Delisle (1688–1768).

Ny!!: Temperatur och Delisleskalan · Se mer »

Dolbears lag

Dolbears lag uttrycker sambandet mellan luftens temperatur och frekvensen i upprepningen hos en syrsas spel, knirpandet.

Ny!!: Temperatur och Dolbears lag · Se mer »

Entropi

Entropi är en fysikalisk tillståndsfunktion, betecknad S. Inom statistisk mekanik kan den ses som ett mått på sannolikheten för att ett system skall inta ett visst tillstånd; inom termodynamik snarare som ett mått på hur mycket av värmeenergin i ett system som inte kan omvandlas till arbete.

Ny!!: Temperatur och Entropi · Se mer »

Färgtemperatur

Tf Ljusets färgton kan definieras som dess färgtemperatur och mäts i kelvin.

Ny!!: Temperatur och Färgtemperatur · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Temperatur och Fysik · Se mer »

Grad Celsius

Anders Celsius egen illustration av den termometer han använde Detalj ur titelplansch i en bok av Carl von Linné (1738). Grad Celsius (°C) är en enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare, den svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celsius.

Ny!!: Temperatur och Grad Celsius · Se mer »

Grad Fahrenheit

200px Grad Fahrenheit (°F) är en temperaturenhet, introducerad och namngiven år 1724 efter den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit.

Ny!!: Temperatur och Grad Fahrenheit · Se mer »

Grad Réaumur

Grad Réaumur är en enhet för temperaturmätning som är lika med 1,25 °C eller K. Celsius- och Réaumurskalorna har samma nollpunkt – vattnets fryspunkt vid normalt tryck – så vattnets kokpunkt är 80 grader Réaumur.

Ny!!: Temperatur och Grad Réaumur · Se mer »

Gravitationskonstanten

Gravitationskonstanten kan bestämmas med Cavendishexperiment. Den allmänna gravitationskonstanten brukar betecknas med G och ingår främst i Newtons gravitationslag.

Ny!!: Temperatur och Gravitationskonstanten · Se mer »

Ideal gas

En ideal gas är en modellering där man antar att gasen består av ourskiljbara partiklar och där den enda växelverkan partiklar emellan, eller med den behållare de eventuellt är instängda i, är via elastiska kollisioner.

Ny!!: Temperatur och Ideal gas · Se mer »

Inre energi

Inom termodynamiken är inre energin (eller den interna energin) av ett termodynamiskt system, eller ett tydligt avgränsat fysiskt föremål, summan av den kinetiska och den potentiella energin hos atomerna i systemet eller föremålet.

Ny!!: Temperatur och Inre energi · Se mer »

Jamaica

Jamaica (eng. uttal /dʒə'meɪkə/, sv. uttal /ja'majka/) är en önation ingående i Stora Antillerna i Karibiska havet, 234 km lång och som mest 80 km i nord–sydlig riktning.

Ny!!: Temperatur och Jamaica · Se mer »

Kelvin

Termometer med skalor i både grader Celsius och kelvin. Kelvin (K) (skrivs i löpande text kelvin och inte Kelvin, alternativt K, se nedan) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter lord Kelvin.

Ny!!: Temperatur och Kelvin · Se mer »

Kinetisk energi

Kinetisk energi (av grekiska κίνησις kinesis, ”rörelse”, och ἐνέργεια energeia, ”arbete”), eller rörelseenergi för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll.

Ny!!: Temperatur och Kinetisk energi · Se mer »

Kokpunkt

Normalkokpunkt ligger vid temperaturen där ångtrycket är 1 atmosfär. Kokpunkten för ett ämne är den temperatur då vätskan kokar.

Ny!!: Temperatur och Kokpunkt · Se mer »

Kroppstemperatur

Kroppstemperatur är temperaturen inne i ett djur, vilken styrs av termoregleringen som balanserar den inre temperaturen mot temperaturen i miljön.

Ny!!: Temperatur och Kroppstemperatur · Se mer »

Kyla

Ett isberg förknippas vanligen med kyla. Gåshud är en vanlig reaktion på kyla. Kyla kan beskrivas som antingen negativ värme eller låg temperatur.

Ny!!: Temperatur och Kyla · Se mer »

Ljus

Ljus syftar dels på en sinnesupplevelse och dels på den elektromagnetiska strålning som kan ge upphov till sådana upplevelser.

Ny!!: Temperatur och Ljus · Se mer »

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet (betecknas c) är egentligen två olika hastigheter.

Ny!!: Temperatur och Ljusets hastighet · Se mer »

Lord Kelvin

transatlantiska telegrafkabeln då galvanometern kunde känna av de svaga elektriska signalerna. William Thomson, adlad 1892 till "Baron Kelvin, of Largs in the County of Ayr" – Lord Kelvin, född den 26 juni 1824, död den 17 december 1907, var en irländsk matematiker, fysiker, ingenjör och uppfinnare framför allt verksam i Skottland vid universitetet i Glasgow.

Ny!!: Temperatur och Lord Kelvin · Se mer »

Monoton funktion

En monoton funktion är inom matematik en reellvärd funktion av en variabel som bevarar ordningen av intervallet den verkar på.

Ny!!: Temperatur och Monoton funktion · Se mer »

Musik

Musikanter i Katmandu. Till vänster tablas. Till höger en sorts harmonium. Musik är en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framförallt i följder av ljud och toner med hjälp av särskilda instrument eller den mänskliga rösten.

Ny!!: Temperatur och Musik · Se mer »

Negativ temperatur

Negativ temperatur är den temperatur som har mer termisk energi, det vill säga är hetare, än oändlig positiv temperatur.

Ny!!: Temperatur och Negativ temperatur · Se mer »

Newtonskalan

Newtonskalan är en temperaturskala som uppfanns av Isaac Newton omkring år 1700.

Ny!!: Temperatur och Newtonskalan · Se mer »

Operativ temperatur

Operativ temperatur är ett sätt att beskriva lufttemperaturens och värmestrålningens inverkan mellan människor och ytorna i omgivningen.

Ny!!: Temperatur och Operativ temperatur · Se mer »

Partiell derivata

I matematiken är en partiell derivata av en flervariabelfunktion dess derivata med avseende på en av dess variabler, med de andra variablerna betraktade som konstanter.

Ny!!: Temperatur och Partiell derivata · Se mer »

Plancks konstant

Plancks konstant, betecknad h, namngiven efter fysikern Max Planck, är en fysikalisk konstant som förekommer i kvantmekaniska ekvationer.

Ny!!: Temperatur och Plancks konstant · Se mer »

Plancktemperatur

Plancktemperatur, betecknat T_\text, är en temperaturenhet och en av de grundläggande Planckenheterna, ett måttenhetssystem som bygger på naturliga enheter.

Ny!!: Temperatur och Plancktemperatur · Se mer »

Rankine

Rankine är en skala för temperaturer.

Ny!!: Temperatur och Rankine · Se mer »

Rømerskalan

Rømerskalan är en temperaturskala uppkallad efter den danske astronomen Ole Christensen Rømer, som föreslog den år 1701.

Ny!!: Temperatur och Rømerskalan · Se mer »

Rumstemperatur

Rumstemperatur är den temperatur som vanligtvis finns i ett rum.

Ny!!: Temperatur och Rumstemperatur · Se mer »

SI-enhet

SI-enheterna är de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet (SI), en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter.

Ny!!: Temperatur och SI-enhet · Se mer »

Smältpunkt

Smältpunkt eller fryspunkt är den temperatur vid vilken ett ämne övergår från fast till flytande form eller tvärtom.

Ny!!: Temperatur och Smältpunkt · Se mer »

Storhet

enhet Storheter används inom främst naturvetenskaper för att beskriva kvantitativa egenskaper hos föremål eller fenomen.

Ny!!: Temperatur och Storhet · Se mer »

Termodynamikens nollte huvudsats

Termodynamikens nollte huvudsats säger att Detta innebär att två kroppar i termisk kontakt med varandra antar samma temperatur genom att värmeenergi i den varmare kroppen flödar till den kallare kroppen.

Ny!!: Temperatur och Termodynamikens nollte huvudsats · Se mer »

Termodynamisk jämvikt

Vid 0 °C är is i termodynamisk jämvikt med vatten. Termodynamisk jämvikt har uppnåtts när alla kontraster eller termodynamiska potentialer är utjämnade, som t.ex.

Ny!!: Temperatur och Termodynamisk jämvikt · Se mer »

Termometer

Medicinsk vätsketermometer Elektronisk medicinsk termometer En termometer är ett mätinstrument för mätning av temperatur.

Ny!!: Temperatur och Termometer · Se mer »

Tonhöjd

På ett notblad indikerar noternas olika vertikala positionerna olika tonhöjder. Tonhöjd är upplevd frekvens eller svängningstal av en ton från en svängningskälla, till exempel ett musikinstrument eller den mänskliga rösten.

Ny!!: Temperatur och Tonhöjd · Se mer »

USA

President Donald Trump Amerikas förenta stater (United States of America), eller i förkortad form Förenta staterna (United States), på svenska vanligen kallat för USA, är en federal republik som består av 50 delstater, ett federalt distrikt och ett flertal olika självstyrande områden.

Ny!!: Temperatur och USA · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Temperatur och Vatten · Se mer »

Värme

Solens elektromagnetiska värmestrålning är en av de viktigaste drivkrafterna för livet på jorden. Värme kan flöda över systemgränsen hos ett termodynamiskt system, vilket leder till att systemets inre energi förändras. Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats.

Ny!!: Temperatur och Värme · Se mer »

Omdirigerar här:

Absolut temperatur, Omvandlingstabell för temperaturskalor, Stekhet, Temp, Temperaturen, Temperaturer, Temperaturskala, Termodynamisk temperatur, Yttemperatur.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »