Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Tentamen

Index Tentamen

Studenter vid Hamlineuniversitet examineras genom salstentamen. En tentamen (latin: prov, försök, pluralis: tentamina, vardagligt tenta) är en större skrivning eller annat formellt prov av en persons kunskaper för examination på ett avgränsat område, vanligen vid slutet av en kurs eller delkurs på en högskola eller ett universitet.

23 relationer: Akademiska betyg, Allmän handling, Disciplinnämnd, European Credit Transfer System, Examen, Examination, Flervalsfrågor, Frågesport, Fusk, Högskola, Högskoleförordningen, Högskoleverket, Kurs (utbildning), Kursplan, LADOK, Latin, Lärandemål, Läxförhör, Prov (diagnostiskt test), Seminarium, Stickprov, Universitet, Universitetskurs i Sverige.

Akademiska betyg

Betyg eller akademiska betyg är ett begrepp inom tidigare svensk examensordning, där universitetskurserna räknades i hela terminskurser.

Ny!!: Tentamen och Akademiska betyg · Se mer »

Allmän handling

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

Ny!!: Tentamen och Allmän handling · Se mer »

Disciplinnämnd

En disciplinnämnd är en kommitté inom en organisation eller myndighet, vars syfte är att bedöma och beivra regelbrott.

Ny!!: Tentamen och Disciplinnämnd · Se mer »

European Credit Transfer System

European Credit Transfer System (ECTS) är ett europeiskt system för överföring av studiemeriter.

Ny!!: Tentamen och European Credit Transfer System · Se mer »

Examen

En examen (plural examina) är ett skriftligt och/eller muntligt slutprov för att pröva en persons kunskaper i ett enskilt ämne eller kunskaper inhämtade under en hel utbildning.

Ny!!: Tentamen och Examen · Se mer »

Examination

Examination är det eller de moment i en kurs som ger underlag för betygssättning.

Ny!!: Tentamen och Examination · Se mer »

Flervalsfrågor

Flervalsfrågor. Flervalsfrågor – på engelska kallade Multiple Choice Questions eller MCQ – är så kallade stängda frågor, där den som svarar får välja bland ett antal givna svarsalternativ – vanligen 4–5 alternativ – istället för att själv formulera ett svar.

Ny!!: Tentamen och Flervalsfrågor · Se mer »

Frågesport

Frågesport i holländsk TV. Frågesport (eng: quiz) är en tävling där det gäller att svara rätt på frågor i allmänbildning.

Ny!!: Tentamen och Frågesport · Se mer »

Fusk

En person som använder fusklapp vid ett prov Fusk är metoder för att skaffa sig otillåtna fördelar på sätt som bryter mot skrivna eller oskrivna regler, till exempel i spel, examination av studier, eller näringsliv.

Ny!!: Tentamen och Fusk · Se mer »

Högskola

Uppsala universitet - Campus Gotland). En högskola är ett lärosäte för tertiärutbildning som bedriver grundutbildning samt forskning i åtminstone begränsad omfattning.

Ny!!: Tentamen och Högskola · Se mer »

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen är en av Sveriges regering beslutad förordning.

Ny!!: Tentamen och Högskoleförordningen · Se mer »

Högskoleverket

Högskoleverket (HSV) var till 31 december 2012 en myndighet i Sverige för frågor som rör universitet och högskolor.

Ny!!: Tentamen och Högskoleverket · Se mer »

Kurs (utbildning)

En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning.

Ny!!: Tentamen och Kurs (utbildning) · Se mer »

Kursplan

Kursplan är ett dokument som beskriver en kurs syfte, innehåll, förkunskapskrav, med mera.

Ny!!: Tentamen och Kursplan · Se mer »

LADOK

LADOK (ursprungligen akronym för Lokalt '''A'''DB-baserat DOKumentationssystem), är ett IT-system för dokumentation av registrering (matrikel över studentens närvaro vid kursstart) och resultat (betyg på examinerande provmoment, som i Ladok även kallas modul) vid högskolor och universitet i Sverige.

Ny!!: Tentamen och LADOK · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Tentamen och Latin · Se mer »

Lärandemål

Lärandemål eller förväntade studieresultat är ett av de centrala begreppen inom ramen för Bolognaprocessen.

Ny!!: Tentamen och Lärandemål · Se mer »

Läxförhör

Läxförhör (finska: Läksyn kuulustelu) är en målning av Yrjö Ollila från 1923.

Ny!!: Tentamen och Läxförhör · Se mer »

Prov (diagnostiskt test)

Studenter som examineras genom prov. Prov är ett generellt namn för tester för att mäta inlärd kunskap eller färdigheter som en del av en examination, betygsättning eller lämplighetsvärdering.

Ny!!: Tentamen och Prov (diagnostiskt test) · Se mer »

Seminarium

Ett seminarium kan vara en undervisningsform för att uppnå effektivt lärande eller ett forum, en mötesform, diskussion, där olika slutsatser kan dras och sedan prövas mot varandra.

Ny!!: Tentamen och Seminarium · Se mer »

Stickprov

Stickprov (engelska: sample) är ett begrepp inom statistik och avser ett mindre urval ur en större grupp.

Ny!!: Tentamen och Stickprov · Se mer »

Universitet

Uppsala universitet grundades 1477 och är det äldsta i Sverige. Det tillhör också Coimbragruppen. Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning.

Ny!!: Tentamen och Universitet · Se mer »

Universitetskurs i Sverige

En universitetskurs eller högskolekurs (brittisk engelska course module eller unit, övriga världen course) är vid svenska universitet och högskolor ett avgränsat utbildningsavsnitt som specificeras i en formellt beslutad kursplan.

Ny!!: Tentamen och Universitetskurs i Sverige · Se mer »

Omdirigerar här:

Dugga, Kontrollskrivning, Lappskrivning, Munta, Tenta, Tentamina, Tentand, Tentator, Tentaångest, Tentor.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »