Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Transformator

Index Transformator

Svetstransformator En transformator är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer.

59 relationer: Ampere, Balanserad kabel, Bandbredd, Bandspelare, Batteri, Bobin, Distorsion (teleteknik), Effektförstärkare, Effektivvärde, Elektromagnet, Elektromagnetisk induktion, Elektromotorisk spänning, Elektronik, Elektroteknik, Energiproduktion, Fasledare, Förstärkare, Ferrit (metallurgi), Filterdrossel, Frekvensomriktning, Godhetstal, Högtalare, Hertz, Hysteres, Impedans, Induktans, Katodstrålerör, Koaxial, Kontaktdon, Kraftverk, Likriktning, Likspänning, Linjäritet, Luftgap, Magnetfält, Mättransformator, Mönsterkort, Mikrofon, Nätaggregat, Neutralledare, Permeabilitet, Radio, Radiofrekvens, Rälsåterledning, Rörförstärkare, Sinus, Spårväg, Ställverk (elkraft), Sugtransformator, Sverige, ..., Switchteknik, Television, Tesla (enhet), Transformatorplåt, Trefassystem, Tunnelbana, Utgångstransformator, Växelriktning, Volt. Förläng index (9 mer) »

Ampere

Analog amperemeter som visar strömmen 1 ampere genom en glödlampa. Illustration av definitionen av 1 ampere Ampere, förkortning A, är SI-enhet för elektrisk ström,http://www.ne.se/Ampere – Nationalencyklopedin på nätet – http://www.ne.se – läst datum: 16 oktober 2013 uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère (1775–1836).

Ny!!: Transformator och Ampere · Se mer »

Balanserad kabel

Insidan av en balanserad kabel. Röd är positiv ledare och blå negativ. Färgerna kan variera beroende på kabel. En balanserad kabel skickar samma signal genom två ledare för att minska störningar jämfört med om den bara hade haft en ledare.

Ny!!: Transformator och Balanserad kabel · Se mer »

Bandbredd

Bandbredd är ett frekvensomfång. Bandbredd är skillnaden mellan den övre och den lägre avbrytande frekvensen som till exempel används vid informationsöverföring i radiokommunikation eller som släpps igenom ett signalfilter.

Ny!!: Transformator och Bandbredd · Se mer »

Bandspelare

Bandspelare från Nordmende Bandspelare kan spela in och återge ljud.

Ny!!: Transformator och Bandspelare · Se mer »

Batteri

Olika typer av batterier Knappcellsbatterier Ett batteri är en komponent bestående av en eller flera celler som innehåller lagrad energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till den.

Ny!!: Transformator och Batteri · Se mer »

Bobin

Trådrullar är en typ av bobiner. Bobin är en spole på vilken tråd av textil eller metall rullas.

Ny!!: Transformator och Bobin · Se mer »

Distorsion (teleteknik)

Distorsion är inom telekommunikation en typ av förvanskning av telesignalen.

Ny!!: Transformator och Distorsion (teleteknik) · Se mer »

Effektförstärkare

Effektförstärkare är en samlingsbenämning för den del av ett förstärkarsystem som producerar effekten, vilken mäts i watt.

Ny!!: Transformator och Effektförstärkare · Se mer »

Effektivvärde

Med effektivvärde menas i elektrotekniken, det kvadratiska medelvärdet av en, med tiden varierande, fysikalisk storhet.

Ny!!: Transformator och Effektivvärde · Se mer »

Elektromagnet

En elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström.

Ny!!: Transformator och Elektromagnet · Se mer »

Elektromagnetisk induktion

Induktion innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om denna rör sig genom ett magnetfält eller om ett omgivande magnetfält ändras.

Ny!!: Transformator och Elektromagnetisk induktion · Se mer »

Elektromotorisk spänning

Elektromotorisk spänning (ems) eller elektromotorisk kraft (emk), (en. Electro-Motive Force, emf) är summan av de potentialändringar elektriska energikällor orsakar i en krets.

Ny!!: Transformator och Elektromotorisk spänning · Se mer »

Elektronik

Kretskort med elektroniska komponenter. Elektronik är den gren av elektrotekniken som bygger på elektroners rörelse i vakuum, gas eller fasta material (som halvledare).

Ny!!: Transformator och Elektronik · Se mer »

Elektroteknik

Elektroteknik är ett samlingsnamn för olika områden inom tillämpad elektrofysik och ingenjörsvetenskap som utnyttjar elektricitet och elektromagnetism.

Ny!!: Transformator och Elektroteknik · Se mer »

Energiproduktion

Energiproduktion är en oegentlig benämning på processen där energi från primära energikällor omvandlas till energi hos en för människan användbar energibärare, till exempel elektricitet (se artikeln elproduktion) eller värme (se artikeln fjärrvärme).

Ny!!: Transformator och Energiproduktion · Se mer »

Fasledare

Ett vägguttag som provas med en spänningsprovare. När provaren placeras i fasanslutningen lyser lampan. Fasledare kallas inom elektroteknik en spänningsdrivande ledare.

Ny!!: Transformator och Fasledare · Se mer »

Förstärkare

Förstärkare används för att öka amplituden (multiplikativt) hos en elektrisk signal utan att, i övrigt, förändra dess utseende.

Ny!!: Transformator och Förstärkare · Se mer »

Ferrit (metallurgi)

Fasdiagram för järn och kol Ferrit, alfajärn, α-järn, är en modifikation av järn som har en kroppscentrerad kubisk (BCC) kristallstruktur.

Ny!!: Transformator och Ferrit (metallurgi) · Se mer »

Filterdrossel

Filterdrossel i applikation Filterdrossel är en elektronisk komponent.

Ny!!: Transformator och Filterdrossel · Se mer »

Frekvensomriktning

Cyklokonverterns uppbyggnad Frekvensomriktning används inom elektronik för att omvandla en växelspänning av en frekvens till en växelspänning av en annan frekvens.

Ny!!: Transformator och Frekvensomriktning · Se mer »

Godhetstal

Godhetstal eller Q-värde, Q-faktor, Q, är inom fysik och ingenjörsvetenskap ett mått på hur underdämpat ett svängningssystem är.

Ny!!: Transformator och Godhetstal · Se mer »

Högtalare

En högtalare omvandlar elektrisk energi till ljud (akustisk energi) och används till exempel i radio- och tv-apparater, PA-anläggningar, konsertsalar, biografer, kyrkor, konferenslokaler, flygplatser och i ljudanläggningar för hemmabruk.

Ny!!: Transformator och Högtalare · Se mer »

Hertz

Hertz (Hz) är (den härledda) SI-enheten för frekvens, uppkallad efter Heinrich Hertz.

Ny!!: Transformator och Hertz · Se mer »

Hysteres

Hysteres eller hysteresis (av klassisk grekiska ὑστέρησις (hysterēsis) ’tillkortakommande, eftersläpande’) är ett fysikaliskt fenomen där effekten av en applicerad kraft eller fält inte endast beror på kraftens momentana värde.

Ny!!: Transformator och Hysteres · Se mer »

Impedans

Visardiagram för reaktanser. Förhållandet mellan resistans och reaktans bestämmer den fasvridande förmågan hos en krets. Visaren för R används som riktfas. Elektrisk impedans är det elektriska motståndet för en växelström och mäts i SI-enheten ohm (Ω).

Ny!!: Transformator och Impedans · Se mer »

Induktans

En elektrisk ström som flyter genom en krets orsakar ett magnetiskt fält och därmed ett magnetiskt flöde \Phi genom kretsen.

Ny!!: Transformator och Induktans · Se mer »

Katodstrålerör

Elektronstrålar (3 stycken)3. Fokuserings-spolar4. Avlänkningsspole5. Anodens anslutning6. Nät/mask för att separera de tre strålarna 7. Fosforlager på bildskärmsytan 8. Närbild på insidan av skärmen med separeringsmasken och fosfor-ytan som är indelad i fält för de tre färgerna Katodstrålerör (eng. cathode ray tube, förkortat CRT) eller bildrör är en teknik för bildskärmar som under lång tid var standard för oscilloskop, spektrumanalysatorer, TV-mottagare (tjock-TV), övervakningsskärmar och bildskärmar för datorer.

Ny!!: Transformator och Katodstrålerör · Se mer »

Koaxial

Med koaxial avses att geometriska objekt delar samma axel.

Ny!!: Transformator och Koaxial · Se mer »

Kontaktdon

Två kontaktdon som passar ihop. Till vänster hankontaktdonet, stickproppen till en elektrisk apparat. Till höger honkontaktdonet, ett vanligt vägguttag. Kontaktdon kallas den utrustning som sitter i änden av en elektrisk ledare och syftar till att underlätta ihopkoppling med andra ledare.

Ny!!: Transformator och Kontaktdon · Se mer »

Kraftverk

Ett kraftverk, tidigare även kraftstation, är en anläggning för produktion av elektricitet, det vill säga den omvandlar någon annan form av energi till elektrisk energi med hjälp av en generator.

Ny!!: Transformator och Kraftverk · Se mer »

Likriktning

Likriktning används inom elektronik för att omvandla växelström till likström.

Ny!!: Transformator och Likriktning · Se mer »

Likspänning

Symbol för likspänning Likspänning kallas en spänning som inte ändrar riktning (motsatsen är växelspänning).

Ny!!: Transformator och Likspänning · Se mer »

Linjäritet

Linjäritet eller linearitet är en avledning av linjär eller lineär (av latinets linearis, av linea; 'tråd av linne') och avser något som kan beskrivas med en rät linje.

Ny!!: Transformator och Linjäritet · Se mer »

Luftgap

Luftgap används i transformatorer när magnetfältet är så stort att kärnan går i mättning annars.

Ny!!: Transformator och Luftgap · Se mer »

Magnetfält

Magnetfält behandlas inom fysiken som vektorfält, vilka beskriver krafterna mellan magneter och strömförande elektriska ledare.

Ny!!: Transformator och Magnetfält · Se mer »

Mättransformator

En mättransformator är en speciell transformator som används för att omvandla en spänning eller ström i en krets till en nivå som kan hanteras av en ansluten mätutrustning.

Ny!!: Transformator och Mättransformator · Se mer »

Mönsterkort

Datordesign av ett mönsterkort (vänster) och det färdiga kretskortet (höger) Färdigt kretskort Ett mönsterkort (ibland "tryckt krets" i äldre litteratur) är en platta av ett isolerande (eller isolerat) material med ett mönster av elektriska ledare.

Ny!!: Transformator och Mönsterkort · Se mer »

Mikrofon

En klassisk "Shure Brothers" mikrofon, modell 55s från 1951. En mikrofon (i vardagligt tal även kallad mick) är en sensor eller transducer som omvandlar ljud till elektriska signaler.

Ny!!: Transformator och Mikrofon · Se mer »

Nätaggregat

Nätaggregat eller nätdel är en anordning eller ett system som förser en eller flera energikrävande belastningsobjekt med elektrisk eller annan typ av energi.

Ny!!: Transformator och Nätaggregat · Se mer »

Neutralledare

Neutralledarens standardfärg Neutralledaren (blå), jordtråd (gröngul) och fasledare (brun), ''observera att färger kan variera'' Neutralledare, tidigare nolla eller nolledare, är en ledare som är ansluten till neutralpunkten i ett elektriskt system.

Ny!!: Transformator och Neutralledare · Se mer »

Permeabilitet

I elektromagnetism är permeabiliteten förmågan hos ett material att uppehålla skapandet av ett magnetiskt fält i sig själv.

Ny!!: Transformator och Permeabilitet · Se mer »

Radio

Radiotorn Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än det synliga ljusets.

Ny!!: Transformator och Radio · Se mer »

Radiofrekvens

Radiofrekvens (RF) är den frekvens (svängningshastighet) som motsvarar radiovågornas, området från cirka till.

Ny!!: Transformator och Radiofrekvens · Se mer »

Rälsåterledning

Rälsåterledning är den del av drivkretsen vid elektrifierad järnväg som går från tågets transformator, via hjulen genom rälsen och åter till matningen av kontaktledningen.

Ny!!: Transformator och Rälsåterledning · Se mer »

Rörförstärkare

Tre elektronrör av modell ''ECC83/12AX7'' i en gitarrförstärkare. En rörförstärkare är en förstärkare vars aktiva element helt eller till största delen utgörs av elektronrör.

Ny!!: Transformator och Rörförstärkare · Se mer »

Sinus

Sinus, betecknad sin, är en trigonometrisk funktion.

Ny!!: Transformator och Sinus · Se mer »

Spårväg

Hästdragen spårvagn i Helsingfors, 1890-talet Brant spårsträcka i Lissabon Vändslinga vid ''Bahnhof Wien Praterkai'' i Wien Spårväg är en typ av spårtrafik med spårvagnar, som oftast används för lokal passagerartrafik i städer.

Ny!!: Transformator och Spårväg · Se mer »

Ställverk (elkraft)

Högspänningsställverk Fortums teknikhus är ett distributionsställverk i Norra Djurgårdsstaden. Ett ställverk för elkraft är en anläggning (nod) i kraftnätet som möjliggör att kraftens väg från ingående ledningar kan dirigeras till utgående ledningar på ett säkert sätt.

Ny!!: Transformator och Ställverk (elkraft) · Se mer »

Sugtransformator

Sugtransformator av den nya typen för järnväg. Sugtransformatorns inkoppling i ett Järnvägssystem Sugtransformatorer används för att minska problemen med vagabonderande strömmar (att jordströmmar kan gå fel väg och störa andra kretsar).

Ny!!: Transformator och Sugtransformator · Se mer »

Sverige

Sverige (officiellt) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.

Ny!!: Transformator och Sverige · Se mer »

Switchteknik

Switchteknik innebär i princip att en transistor slås på och av med hög frekvens varvid vi får en fyrkantsvåg med en ett pulsbreddsförhållande som i princip kan styras till att variera mellan 0 och 100%.

Ny!!: Transformator och Switchteknik · Se mer »

Television

Philips demonstrerar '''television''' på Tekniska museet i Stockholm, november 1952. Television (tidigare kallad bildradio) är ett system inom telekommunikation för att på avstånd skicka ljud och tvådimensionella rörliga bilder till en mottagare.

Ny!!: Transformator och Television · Se mer »

Tesla (enhet)

Tesla (enhetsförkortning: T), är SI-enheten för det magnetiska B-fältet (magnetisk flödestäthet) och för intensitet av magnetisering.

Ny!!: Transformator och Tesla (enhet) · Se mer »

Transformatorplåt

Transformatorplåt eller mer egentligt transformatormaterial är ett material som har hög permeabilitet och därför leder magnetiskt flöde bra.

Ny!!: Transformator och Transformatorplåt · Se mer »

Trefassystem

3-fasspänningar. Faserna är inbördes förskjutna 120 grader. Vid varje tidpunkt är summan av spänningarna noll. Faserna betecknas ofta med L1, L2 och L3 Generering av trefasspänningar Trefassystem är system av tre sinusformade växelspänningar med samma amplitud och som är inbördes fasförskjutna med  2π/3 radianer (120 grader, 360°/3.

Ny!!: Transformator och Trefassystem · Se mer »

Tunnelbana

Stockholms tunnelbana Tunnelbanetunnel i Stockholm Tunnelbanestation i Nürnberg Tunnelbana är ett väsentligen underjordiskt Nationalencyklopedin Läst 2012-01-02 järnvägssystem med eldrivna tåg för passagerare i stadsområden, nivåseparerat från annan trafik.

Ny!!: Transformator och Tunnelbana · Se mer »

Utgångstransformator

En utgångstransformator används för att anpassa den höga inre impedansen hos ett rörbaserat slutförstärkarsteg till impedansen hos en normal högtalare.

Ny!!: Transformator och Utgångstransformator · Se mer »

Växelriktning

Två enkla växelriktare där den övre använder en mekanisk switch och den nedre använder två transistorer. Växelriktning används för att omvandla likström till växelström.

Ny!!: Transformator och Växelriktning · Se mer »

Volt

En multimeter kan användas som voltmeter. 1,5-voltsbatterier Ett oscilloskop kan mäta hur spänningen varierar med tiden Volt (V), är en härledd SI-enhet för elektrisk spänning (elektromotorisk kraft).

Ny!!: Transformator och Volt · Se mer »

Omdirigerar här:

Autotransformator, Enkellindade transformatorer, Spartransformator, Trafo, Transformera.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »