Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Transmissionsledning

Index Transmissionsledning

En transmissionsledning är en materiell struktur som transporterar energi i form av elektromagnetiska vågor, akustiska vågor eller elkraft i ledningens längsriktning.

106 relationer: Ampere, Amplitud, Chalmers tekniska högskola, Cylinder, Dämpning, Derivata, Dielektriska material, Differential, Diskreta värden, Dispersion, Elektrisk konduktivitet, Elektrisk krets, Elektrisk signal, Elektrisk spänning, Elektrisk ström, Elektriskt fält, Elektromagnetisk strålning, Elektromagnetiskt fält, Elkraft, Energi, Exponentialfunktion, Fiberoptik, Fjärrvärme, Fluid, Frekvens, Frekvensdomän, Fysik, Gasledning, Generator, Geometri, Helmholtz ekvation, Homogenitet, Induktans, Infinitesimal, Information, Isotropi, James Clerk Maxwell, Jω-metoden, Kapacitans, Kedja, Kirchhoffs lagar, Koaxialkabel, Komplexa tal, Konduktans, Kraftledning, Last (elektricitet), Linjäritet, Ljud, Lunds tekniska högskola, Magnetfält, ..., Matematisk analys, Maxwells ekvationer, Mönsterkort, Metall, Meter, Michael Faraday, Nätverksanalysator, Ohm, Ohms lag, Oliver Heaviside, Ordinär differentialekvation, Partiell derivata, Partiell differentialekvation, Partvinnad kabel, Passiv elektrisk komponent, Permeabilitet, Permittivitet, Plan (geometri), Positiva tal, Potential, Produkt (matematik), Proportionalitet (matematik), Randvillkor, Resistans, Sinus, Sinusvåg, Smithdiagram, Stående våg, Sträcka, Stråle (optik), Tangent (matematik), Transversell våg, Tvärsnitt, USA, Vakuum, Värme, Växelström, Vågekvation, Våghastighet, Vågimpedans, Våglängd, Vågledare, Vågtal, Vektor, Volt, 1831, 1861, 1880, 1885, 1936, 1970, 1991, 1992, 1995, 2006, 3D. Förläng index (56 mer) »

Ampere

Analog amperemeter som visar strömmen 1 ampere genom en glödlampa. Ampere, förkortning amp eller A, är SI-enhet för elektrisk ström,http://www.ne.se/Ampere – Nationalencyklopedin på nätet – http://www.ne.se – läst datum: 16 oktober 2013 uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère (1775–1836).

Ny!!: Transmissionsledning och Ampere · Se mer »

Amplitud

höger Amplitud är avståndet mellan ett ytterläge och ett nolläge i en svängningsrörelse.

Ny!!: Transmissionsledning och Amplitud · Se mer »

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola, ofta bara Chalmers, tidigare även förkortat CTH, är en teknisk högskola i Göteborg, som bildades 1829 och sedan 1937 har haft ställning som universitet.

Ny!!: Transmissionsledning och Chalmers tekniska högskola · Se mer »

Cylinder

En cirkulär och rät cylinder En cylinder är en tredimensionell rymdgeometrisk kropp (okänt inre) som avgränsas av två kongruenta, parallellförskjutna plana ytor (basytor) och den mantelyta som bildas när en linje ("generatris") som förbinder motsvarande punkter på båda basytorna får löpa längs basytans hela omkrets.

Ny!!: Transmissionsledning och Cylinder · Se mer »

Dämpning

Impulsrespons av en dämpad harmonisk oscillator Dämpning, inbromsning av en rörelse, i synnerhet en vibration.

Ny!!: Transmissionsledning och Dämpning · Se mer »

Derivata

Inom matematiken är en derivata en funktion som anger förändringshastigheten hos en annan känd funktion.

Ny!!: Transmissionsledning och Derivata · Se mer »

Dielektriska material

Ett dielektriskt material eller dielektrikum (plural dielektrika) är en elektrisk isolator som kan bli polariserad av ett pålagt elektriskt fält.

Ny!!: Transmissionsledning och Dielektriska material · Se mer »

Differential

---- Differential är en term inom matematisk analys för en infinitesimal - oändligt liten - ändring i en funktion.

Ny!!: Transmissionsledning och Differential · Se mer »

Diskreta värden

Diskreta värden är värden som är åtskilda från varandra till skillnad från kontinuerliga värden.

Ny!!: Transmissionsledning och Diskreta värden · Se mer »

Dispersion

Optisk dispersion prisma alstrar ett färgspektrum Briljantslipad kubisk zirkonia Inom fysiken syftar dispersion på vissa typer av spridning.

Ny!!: Transmissionsledning och Dispersion · Se mer »

Elektrisk konduktivitet

Elektrisk konduktivitet (även elektrisk ledningsförmåga, specifik konduktivitet, specifik ledningsförmåga eller enbart konduktivitet) är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning och är multiplikativ invers till resistivitet.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektrisk konduktivitet · Se mer »

Elektrisk krets

En elektrisk krets består av elektromekaniska och elektroniska komponenter som till exempel ström- och spänningskällor, strömbrytare, glödlampor, elmotorer, reläer, resistorer, kondensatorer, induktorer, transistorer och dioder sammankopplade med elektriska ledningar så att de bildar en sluten krets, sådan att en elektrisk ström kan passera genom kretsen.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektrisk krets · Se mer »

Elektrisk signal

Elektrisk signal är en signal som överförs med hjälp av elektricitet.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektrisk signal · Se mer »

Elektrisk spänning

Elektrisk spänning eller potentialskillnad, väsentligen samma sak som elektromotorisk kraft, är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter i en elektrisk krets.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektrisk spänning · Se mer »

Elektrisk ström

Elektrisk ström är ett flöde av elektriska laddningar.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektrisk ström · Se mer »

Elektriskt fält

Ett elektriskt fält alstras av elektriskt laddade partiklar och tidsvarierande magnetfält.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektriskt fält · Se mer »

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektromagnetisk strålning · Se mer »

Elektromagnetiskt fält

Elektromagnetiska fält består av oscillerande elektriska och magnetiska fält, därav namnet.

Ny!!: Transmissionsledning och Elektromagnetiskt fält · Se mer »

Elkraft

Elkraft kan avse.

Ny!!: Transmissionsledning och Elkraft · Se mer »

Energi

Doel i Belgien. Väderkvarnen använder luftens rörelseenergi för att sönderdela säd. Kärnkraftverket omvandlar kärnenergi till elektrisk energi. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Ny!!: Transmissionsledning och Energi · Se mer »

Exponentialfunktion

Exponentialfunktioner är en klass av matematiska funktioner som kännetecknas av att funktionsvärdets ändringstakt är proportionell mot funktionsvärdet.

Ny!!: Transmissionsledning och Exponentialfunktion · Se mer »

Fiberoptik

Optiska fibrer. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus eller data där ljus leds genom så kallade optiska fibrer, vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter.

Ny!!: Transmissionsledning och Fiberoptik · Se mer »

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar i Västerås. Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme.

Ny!!: Transmissionsledning och Fjärrvärme · Se mer »

Fluid

En fluid är ett ämne som deformeras kontinuerligt när det utsätts för skjuvspänning.

Ny!!: Transmissionsledning och Fluid · Se mer »

Frekvens

reciproka. Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall.

Ny!!: Transmissionsledning och Frekvens · Se mer »

Frekvensdomän

Frekvensdomän, innebär att man analyserar matematiska och fysikaliska fenomen efter frekvens istället för efter tid.

Ny!!: Transmissionsledning och Frekvensdomän · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Transmissionsledning och Fysik · Se mer »

Gasledning

En gasledning är en fast anläggning av rör och tillhörande apparater för transport av gas, särskilt gasbränslen.

Ny!!: Transmissionsledning och Gasledning · Se mer »

Generator

Generatorer i vattenkraftverk När rörelseenergin kommer i form av rotation bildas elektrisk energi i spolarna längs sidan medan polerna byts +.

Ny!!: Transmissionsledning och Generator · Se mer »

Geometri

höger passare används för att rita cirklar. Geometri (grekiska: γεωμετρια geometria, av γεω geo ”jord”, och μετρια metria ”mäta”) är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har i ett rum eller, mer generellt, rumsliga samband.

Ny!!: Transmissionsledning och Geometri · Se mer »

Helmholtz ekvation

Helmholtz ekvation är en partiell differentialekvation som lyder där ∇2 är laplaceoperatorn, k är ett vågtal och A är en amplitud.

Ny!!: Transmissionsledning och Helmholtz ekvation · Se mer »

Homogenitet

Homogenitet (av homogen från grekiskans homo, lik(a), och gen, -artad) är ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt.

Ny!!: Transmissionsledning och Homogenitet · Se mer »

Induktans

En elektrisk ström som flyter genom en krets orsakar ett magnetiskt fält och därmed ett magnetiskt flöde \Phi genom kretsen.

Ny!!: Transmissionsledning och Induktans · Se mer »

Infinitesimal

Infinitesimal är nylatin och en neologism som betyder 'ytterst litet'.

Ny!!: Transmissionsledning och Infinitesimal · Se mer »

Information

Information (data) uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta men inte alltid av en samling fakta.

Ny!!: Transmissionsledning och Information · Se mer »

Isotropi

Isotropi (från gr. ἴσος, iso-, "lika", "oberoende" och τρόπος,-tropos, "riktning") betecknar egenskapen att vara likformig oberoende av riktning.

Ny!!: Transmissionsledning och Isotropi · Se mer »

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell, FRS FRSE, född 13 juni 1831 i Edinburgh, död 5 november 1879 i Cambridge, var en brittisk matematiker och fysiker som gjorde betydande insatser inom fysiken.

Ny!!: Transmissionsledning och James Clerk Maxwell · Se mer »

Jω-metoden

jω-metoden, j-omega-metoden, används för att beräkna strömmar och spänningar i växelströmskretsar.

Ny!!: Transmissionsledning och Jω-metoden · Se mer »

Kapacitans

Laddningar lagras i en kondensator. Ett elektriskt fält byggs upp mellan plattorna. En kondensator är en passiv komponent där laddningsmängden är direkt proportionell mot spänningen över kondensatorn En kapacitiv elektrisk krets ger en negativ fasvridning Kapacitans (även elektrisk kapacitet) är ett mått på förmågan att lagra elektrisk laddning hos komponenter med ett linjärt förhållande mellan den lagrade laddningsmängden och spänningen över komponenten.

Ny!!: Transmissionsledning och Kapacitans · Se mer »

Kedja

Kätting Tandkedja En kedja är en teknisk anordning som består av ett antal sammanlänkade länkar.

Ny!!: Transmissionsledning och Kedja · Se mer »

Kirchhoffs lagar

Kirchhoffs lagar är inom strömkretsläran två lagar som kompletterar Ohms lag och som gör det möjligt att ställa upp ekvationsystem för att beräkna strömmarna och spänningarna i en elektrisk krets.

Ny!!: Transmissionsledning och Kirchhoffs lagar · Se mer »

Koaxialkabel

Flexibel radio-kvalitets koaxialkabel.A: Yttre plasthöljeB: SkärmC: IsolatorD: Mittledare Koaxialkabel med olika kontakter. Koaxialkabel är en tvåpolig elkabel, som är uppbyggd av en metallisk ledare, mittledaren, omgiven av ett isolerande material, dielektrikum, som i sin tur är omgivet av ett ledande hölje, skärmen.

Ny!!: Transmissionsledning och Koaxialkabel · Se mer »

Komplexa tal

Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'') De komplexa talen kan ses som en utvidgning av de reella talen.

Ny!!: Transmissionsledning och Komplexa tal · Se mer »

Konduktans

Konduktans är ett mått på elektrisk ledningsförmåga.

Ny!!: Transmissionsledning och Konduktans · Se mer »

Kraftledning

Kraftledning i Lund. Kraftledning är en elektrisk ledning för elöverföring.

Ny!!: Transmissionsledning och Kraftledning · Se mer »

Last (elektricitet)

Med en elektrisk last menar man normalt den del av en elektrisk krets där nyttoeffekten utvecklas.

Ny!!: Transmissionsledning och Last (elektricitet) · Se mer »

Linjäritet

Linjäritet eller linearitet är en avledning av linjär eller lineär (av latinets linearis, av linea; 'tråd av linne') och avser något som kan beskrivas med en rät linje.

Ny!!: Transmissionsledning och Linjäritet · Se mer »

Ljud

Ljudvågor är skillnader i täthet hos det medium vågorna färdas genom. Ljusa områden illustrerar luft med lägre densitet än normalt, mörka partier luft med högre densitet än normalt. Ljud är mekaniska vågor, ett varierande täthet som överförs av ett fast ämne, vätska eller gas, vars frekvenser faller inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan.

Ny!!: Transmissionsledning och Ljud · Se mer »

Lunds tekniska högskola

Kårhuset vid LTH. V-huset. M-huset. Lunds tekniska högskola (LTH) är en teknisk fakultet vid Lunds universitet med egen rektor.

Ny!!: Transmissionsledning och Lunds tekniska högskola · Se mer »

Magnetfält

Magnetfält behandlas inom fysiken som vektorfält, vilka beskriver krafterna mellan magneter och strömförande elektriska ledare.

Ny!!: Transmissionsledning och Magnetfält · Se mer »

Matematisk analys

Matematisk analys är den del av matematiken som behandlar gränsvärden, huvudsakligen derivator och integraler, och har ofta ett fokus på funktioner av reella eller komplexa variabler.

Ny!!: Transmissionsledning och Matematisk analys · Se mer »

Maxwells ekvationer

Maxwells elektromagnetiska ekvationer är fyra partiella differentialekvationer som beskriver elektriska och magnetiska fält.

Ny!!: Transmissionsledning och Maxwells ekvationer · Se mer »

Mönsterkort

Datordesign av ett mönsterkort (vänster) och det färdiga kretskortet (höger) Färdigt kretskort Ett mönsterkort (ibland "tryckt krets" i äldre litteratur) är en platta av ett isolerande (eller isolerat) material med ett mönster av elektriska ledare.

Ny!!: Transmissionsledning och Mönsterkort · Se mer »

Metall

Gallium är en metall. En metall är ett grundämne (eller en legering) med metalliska egenskaper, till exempel hög ledningsförmåga för elektricitet och för värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och metallglans.

Ny!!: Transmissionsledning och Metall · Se mer »

Meter

Meter är SI-enheten för längd.

Ny!!: Transmissionsledning och Meter · Se mer »

Michael Faraday

En äldre Michael Faraday. Faraday i sitt laboratorium någon gång på 1850-talet. Målning av Harriet Moore. Michael Faraday, född 22 september 1791 i Newington Butts, Southwark, London, död 25 augusti 1867 i Hampton, Richmond, London, var en brittisk fysiker och kemist, som kom med viktiga bidrag inom elektromagnetism och elektrokemi.

Ny!!: Transmissionsledning och Michael Faraday · Se mer »

Nätverksanalysator

En nätverksanalysator är ett instrument som mäter nätverksparametrar i elektriska nätverk.

Ny!!: Transmissionsledning och Nätverksanalysator · Se mer »

Ohm

Tre motstånd med olika värden. Standard 1 ohms resistor. Ohm (betecknas med Ω) är SI-enheten för resistans, reaktans och impedans.

Ny!!: Transmissionsledning och Ohm · Se mer »

Ohms lag

Linjärt samband enligt Ohms lag mellan spänning och ström för ett motstånd på 5 kilo-ohm Ohms lag beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektrisk resistans och elektrisk ström för en linjär resistor.

Ny!!: Transmissionsledning och Ohms lag · Se mer »

Oliver Heaviside

Oliver Heaviside, född 18 maj 1850, död 3 februari 1925 var en autodidakt brittisk fysiker, matematiker och elektroingenjör som utvecklade tekniker för användandet av Laplacetransformen vid lösandet av differentialekvationer samt därmed användningen av komplexa tal vid beräkningar på elektriska kretsar, omformulerade Maxwells ekvationer på vektorform samt var med och grundlade vektoranalysen.

Ny!!: Transmissionsledning och Oliver Heaviside · Se mer »

Ordinär differentialekvation

En ordinär differentialekvation (eller ODE) är en ekvation för bestämning av en obekant funktion av en oberoende variabel där förutom funktionen en eller flera av funktionens derivator ingår.

Ny!!: Transmissionsledning och Ordinär differentialekvation · Se mer »

Partiell derivata

I matematiken är en partiell derivata av en flervariabelfunktion dess derivata med avseende på en av dess variabler, med de andra variablerna betraktade som konstanter.

Ny!!: Transmissionsledning och Partiell derivata · Se mer »

Partiell differentialekvation

En partiell differentialekvation, PDE, är en differentialekvation för en funktion vars värde beror av flera variabler, till skillnad från en ordinär differentialekvation som beror av en enskild variabel.

Ny!!: Transmissionsledning och Partiell differentialekvation · Se mer »

Partvinnad kabel

Varje par är tvinnat för att motverka störningar. Partvinnad kabel, även twisted pair-kabel (TP-kabel), är en signalkabel som består av par av tvinnade ledare, därav namnet.

Ny!!: Transmissionsledning och Partvinnad kabel · Se mer »

Passiv elektrisk komponent

Passiva komponenter är elektriska komponenter som har en inbyggd passiv uppbyggnad dvs består inte av "aktiva" PN-övergångar eller dylikt.

Ny!!: Transmissionsledning och Passiv elektrisk komponent · Se mer »

Permeabilitet

I elektromagnetism är permeabiliteten förmågan hos ett material att uppehålla skapandet av ett magnetiskt fält i sig själv.

Ny!!: Transmissionsledning och Permeabilitet · Se mer »

Permittivitet

Permittivitet är en fysikalisk storhet som beskriver hur ett elektriskt fält påverkar och påverkas av ett elektriskt isolerande material, och är bestämd efter ett materials förmåga att polariseras i förhållande till dess fält, och därför reduceras fältet inuti materialet.

Ny!!: Transmissionsledning och Permittivitet · Se mer »

Plan (geometri)

Inom matematiken är ett plan en flat, tvådimensionell yta med oändlig utsträckning.

Ny!!: Transmissionsledning och Plan (geometri) · Se mer »

Positiva tal

Positiva tal kallas inom matematiken sådana tal som är strikt större än talet noll (0).

Ny!!: Transmissionsledning och Positiva tal · Se mer »

Potential

Potential kan syfta på.

Ny!!: Transmissionsledning och Potential · Se mer »

Produkt (matematik)

Produkt eller faktum är resultatet av multiplikation.

Ny!!: Transmissionsledning och Produkt (matematik) · Se mer »

Proportionalitet (matematik)

Inom matematiken är två kvantiteter proportionella om den ena kvantiteten är en konstant multipel av den andra, det vill säga om deras förhållande är konstant.

Ny!!: Transmissionsledning och Proportionalitet (matematik) · Se mer »

Randvillkor

Randvillkor är extra krav som man lägger på differentialekvationer för att kunna få fram en entydig lösning.

Ny!!: Transmissionsledning och Randvillkor · Se mer »

Resistans

Resistans är ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets.

Ny!!: Transmissionsledning och Resistans · Se mer »

Sinus

Sinus, betecknad sin, är en trigonometrisk funktion.

Ny!!: Transmissionsledning och Sinus · Se mer »

Sinusvåg

En sinusvåg är den naturliga svängningsrörelsen för ett fritt svängande system.

Ny!!: Transmissionsledning och Sinusvåg · Se mer »

Smithdiagram

Impedans Smithdiagram (utan data utskrivet) Smithdiagram, uppfunnet av Phillip Hagar Smith (1905-1987), är ett grafiskt hjälpmedel eller nomogram designat för elektroteknik- och elektronikingenjörer specialiserade inom radiofrekvensteknik (RF) för att underlätta problemlösning inom signalöverföring och kretsar för impedansanpassning.

Ny!!: Transmissionsledning och Smithdiagram · Se mer »

Stående våg

Stående våg som en summa av två löpande vågor; de röda prickarna anger noder. Stående våg är ett vågfenomen som bildas av två vågrörelser som rör sig i motsatta riktningar och är superponerade (överlagrade) på varandra.

Ny!!: Transmissionsledning och Stående våg · Se mer »

Sträcka

En sträcka, ett linjesegment eller ett linjestycke är inom matematiken en del av en rät linje, som avgränsas av två punkter (kallade ändpunkter) på densamma.

Ny!!: Transmissionsledning och Sträcka · Se mer »

Stråle (optik)

Laserstrålar Diffus reflektion av ljusstrålar Inom optiken är en stråle en idealiserad modell av ljuset som används för att analysera ljusets väg genom ett optiskt system.

Ny!!: Transmissionsledning och Stråle (optik) · Se mer »

Tangent (matematik)

Tangent till en kurva En tangent är inom plangeometri en rät linje, som tangerar en kurva i en punkt, tangeringspunkten, i vilken tangentens lutning, eller riktningskoefficient, är lika med kurvans lutning, dess derivata.

Ny!!: Transmissionsledning och Tangent (matematik) · Se mer »

Transversell våg

Transversell stående våg på ett membran En transversell våg eller transversalvåg är en mekanisk vågrörelse där punkternas svängningsriktning är vinkelrät mot utbredningsriktningen.

Ny!!: Transmissionsledning och Transversell våg · Se mer »

Tvärsnitt

Arkeologiskt tvärsnitt av Troja Tvärsnitt är yta som är resultatet av en genomskärning av något i rät vinkel mot längdaxeln.

Ny!!: Transmissionsledning och Tvärsnitt · Se mer »

USA

Amerikas förenta stater (United States of America), eller i förkortad form Förenta staterna (United States), på svenska vanligen kallat för USA eller Amerika, är en federal republik som består av 50 delstater, ett federalt distrikt och ett flertal olika självstyrande områden.

Ny!!: Transmissionsledning och USA · Se mer »

Vakuum

Vakuumpump Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.

Ny!!: Transmissionsledning och Vakuum · Se mer »

Värme

Solens elektromagnetiska värmestrålning är en av de viktigaste drivkrafterna för livet på jorden. Värme kan flöda över systemgränsen hos ett termodynamiskt system, vilket leder till att systemets inre energi förändras. Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats.

Ny!!: Transmissionsledning och Värme · Se mer »

Växelström

Periodisk växelström Icke-periodisk växelström. Skulle kunna vara utsignalen från en mikrofon Växelström, AC (eng. alternating current), är en elektrisk ström vars riktning växlar.

Ny!!: Transmissionsledning och Växelström · Se mer »

Vågekvation

En vågekvation är en partiell differentialekvation som beskriver beteendet hos olika typer av vågor, som exempelvis ljudvågor, ljusvågor och vattenvågor.

Ny!!: Transmissionsledning och Vågekvation · Se mer »

Våghastighet

Våghastighet eller utbredningshastighet är den hastighet som vågor (vågdalar, vågberg, förtätningar och förtunningar) rör sig med.

Ny!!: Transmissionsledning och Våghastighet · Se mer »

Vågimpedans

Vågimpedansen för en elektromagnetisk våg, är förhållandet mellan de elektriska- och magnetiska fältens transversella (dvs vinkelräta mot utbredningsriktningen) komponenter.

Ny!!: Transmissionsledning och Vågimpedans · Se mer »

Våglängd

Våglängden är avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster.

Ny!!: Transmissionsledning och Våglängd · Se mer »

Vågledare

Vågledare i allmänhet avser en struktur som stöder vågutbredning i en viss riktning.

Ny!!: Transmissionsledning och Vågledare · Se mer »

Vågtal

Vågtal är omvänt proportionellt mot våglängd.

Ny!!: Transmissionsledning och Vågtal · Se mer »

Vektor

Vektorer är matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning.

Ny!!: Transmissionsledning och Vektor · Se mer »

Volt

En multimeter kan användas som voltmeter. 1,5-voltsbatterier Ett oscilloskop kan mäta hur spänningen varierar med tiden Volt (V), är en härledd SI-enhet för elektrisk spänning (elektromotorisk kraft).

Ny!!: Transmissionsledning och Volt · Se mer »

1831

1831 (MDCCCXXXI) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en torsdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1831 · Se mer »

1861

1861 (MDCCCLXI) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en söndag i den julianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1861 · Se mer »

1880

1880 (MDCCCLXXX) var ett skottår som började en torsdag i den gregorianska kalendern och ett skottår som började en tisdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1880 · Se mer »

1885

1885 (MDCCCLXXXV) var ett normalår som började en torsdag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en tisdag i den julianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1885 · Se mer »

1936

1936 (MCMXXXVI) var ett skottår som började en onsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1936 · Se mer »

1970

1970 (MCMLXX) var ett normalår som började en torsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1970 · Se mer »

1991

1991 (MCMXCI) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1991 · Se mer »

1992

1992 (MCMXCII) var ett skottår som började en onsdag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1992 · Se mer »

1995

1995 (MCMXCV) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 1995 · Se mer »

2006

2006 (MMVI) var ett normalår som började en söndag i den gregorianska kalendern.

Ny!!: Transmissionsledning och 2006 · Se mer »

3D

3D, en förkortning för tredimensionell, är det rumsperspektiv där längd, bredd och djup uppfattas.

Ny!!: Transmissionsledning och 3D · Se mer »

Omdirigerar här:

Transmissionlänk.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »