Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Tryck

Index Tryck

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.

44 relationer: Absolut tryck, Allmänna gaskonstanten, Area, Areaenhet, Atmosfär (tryckenhet), Bar (måttenhet), Barometer, Centimeter, Densitet, Hastighetspotential, Ideal gas, Ideala gaslagen, Industry Standard Architecture, Kanalströmning, Kelvin, Kilogram, Kinetisk energi, Kraft, Kvadratmeter, Längd, Manometer, Massa, Meter, Meter vattenpelare, Millimeter vattenpelare, MmHg, Newton (enhet), Osmotiskt tryck, Pascal (enhet), Psi (tryckenhet), Rörströmning, Sanddyn, Sekund, SI-enhet, Standardtryck och standardtemperatur, Storleksordningar för tryck, Substansmängd, Tid, Tilläggsförlust, Tryckpotential, Tyngdacceleration, Vakuum, Vatten, Volym.

Absolut tryck

Absolut tryck eller absoluttryck är det tryck som utgår från absolut vakuum, vilket är noll på skalan.

Ny!!: Tryck och Absolut tryck · Se mer »

Allmänna gaskonstanten

Allmänna gaskonstanten, R, är en konstant som uppträder i allmänna gaslagen och andra tillståndsekvationer för gaser.

Ny!!: Tryck och Allmänna gaskonstanten · Se mer »

Area

Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet.

Ny!!: Tryck och Area · Se mer »

Areaenhet

Areaenheter är olika mått för area.

Ny!!: Tryck och Areaenhet · Se mer »

Atmosfär (tryckenhet)

Atmosfär, atm, är en tryckenhet på 101,325 kPa, vilket motsvarar normalt atmosfärtryck vid havsytan.

Ny!!: Tryck och Atmosfär (tryckenhet) · Se mer »

Bar (måttenhet)

Bar, enhet för tryck definierad som 100 kPa vilket motsvarar 100 000 Pa.

Ny!!: Tryck och Bar (måttenhet) · Se mer »

Barometer

Torricellis rör. En barometer (från grekiskans baros, tyngd, och metron, mått) är ett instrument som mäter lufttryck.

Ny!!: Tryck och Barometer · Se mer »

Centimeter

Tumstock med centimeterangivelser (och streck för millimeter). En centimeter är en måttenhet som motsvarar en hundradels (därav prefixet centi-) meter.

Ny!!: Tryck och Centimeter · Se mer »

Densitet

Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet.

Ny!!: Tryck och Densitet · Se mer »

Hastighetspotential

Hastighetspotential eller dynamiskt tryck är vattnets rörelseenergi i en viss punkt.

Ny!!: Tryck och Hastighetspotential · Se mer »

Ideal gas

En ideal gas är en modellering där man antar att gasen består av ourskiljbara partiklar och där den enda växelverkan partiklar emellan, eller med den behållare de eventuellt är instängda i, är via elastiska kollisioner.

Ny!!: Tryck och Ideal gas · Se mer »

Ideala gaslagen

Några isotermer i ett p-V diagram för ideal gas. Ideala gaslagen eller allmänna gaslagen beskriver sambandet mellan tryck, volym, temperatur och substansmängd hos klassiska ideala gaser.

Ny!!: Tryck och Ideala gaslagen · Se mer »

Industry Standard Architecture

ISA-kortplatser på ett äldre moderkort. Den korta porten är en 8-bitarsport och de längre är 16-bitars. Så här kunde de sista moderkorten med ISA-port se ut, oftast satt den längst ner. (Svart port till höger på bilden) Industry Standard Architecture (ISA), är en standard för expansionsplatserna i PC-datorer under perioden 1981-2000.

Ny!!: Tryck och Industry Standard Architecture · Se mer »

Kanalströmning

Korsande bevattningskanaler Kanalströmning innebär analys och beräkningar av hur fluider (främst vatten) rör sig i kanaler, öppna diken och naturliga vattendrag.

Ny!!: Tryck och Kanalströmning · Se mer »

Kelvin

Termometer med skalor i både grader Celsius och kelvin. Kelvin (K) (skrivs i löpande text kelvin och inte Kelvin, alternativt K, se nedan) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter lord Kelvin.

Ny!!: Tryck och Kelvin · Se mer »

Kilogram

Kopia av arkivkilogrammet Ett kilogram, förkortat kg, är grundenheten för massa i Internationella måttenhetssystemet (SI) – den enda grundenhet som bär ett SI-prefix.

Ny!!: Tryck och Kilogram · Se mer »

Kinetisk energi

Kinetisk energi (av grekiska κίνησις kinesis, ”rörelse”, och ἐνέργεια energeia, ”arbete”), eller rörelseenergi för en kropp, är det mekaniska arbete som krävs för att reducera dess hastighet till noll.

Ny!!: Tryck och Kinetisk energi · Se mer »

Kraft

Exempel på två krafter Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser.

Ny!!: Tryck och Kraft · Se mer »

Kvadratmeter

En kvadratmeter (m² eller kvm) är en härledd SI-enhet för area.

Ny!!: Tryck och Kvadratmeter · Se mer »

Längd

---- Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar.

Ny!!: Tryck och Längd · Se mer »

Manometer

Analog manometer för höga tryck Animation av mekanismen bakom visarplattan En manometer (från grekiskans mano's 'gles', 'tunn' och metron 'mått') är ett mätinstrument för tryckmätning av gas- eller vätsketryck i förhållande till det rådande atmosfärtrycket.

Ny!!: Tryck och Manometer · Se mer »

Massa

---- En vikt med massan 2 kg. Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll.

Ny!!: Tryck och Massa · Se mer »

Meter

Arkivmetern användes som längdnormal fram till 1960. X-profilen ger staven en hög böjstyvhet. Skalstrecken för 1 meter är skyddat placerade ett stycke innanför stavens ändar. Meter är SI-enheten för längd.

Ny!!: Tryck och Meter · Se mer »

Meter vattenpelare

meter vattenpelare (förkortat mVp) är en tryckenhet som utgår från hur högt tryck som bildas på botten av en behållare med vatten.

Ny!!: Tryck och Meter vattenpelare · Se mer »

Millimeter vattenpelare

Millimeter vattenpelare (förkortat mmVp) är en tryckenhet som utgår från hur högt tryck som bildas på botten av en behållare med vatten.

Ny!!: Tryck och Millimeter vattenpelare · Se mer »

MmHg

mmHg, millimeter kvicksilver (även kallad torr efter Torricelli) är en enhet för tryckmätning.

Ny!!: Tryck och MmHg · Se mer »

Newton (enhet)

Newton (N) är SI-enheten för kraft, uppkallad efter Isaac Newton.

Ny!!: Tryck och Newton (enhet) · Se mer »

Osmotiskt tryck

Osmotiskt tryck är det tryck som en vätska, som är skild från destillerat vatten med hjälp av en semipermeabel vägg, måste utsättas för, för att det inte genom osmos skall ske ett nettoflöde av vatten in i vätskan.

Ny!!: Tryck och Osmotiskt tryck · Se mer »

Pascal (enhet)

Enheten pascal (Pa) är SI-enheten för tryck, uppkallad efter den franske fysikern.

Ny!!: Tryck och Pascal (enhet) · Se mer »

Psi (tryckenhet)

psi, akronym för pound force per square inch, lbf/in2, är en tryckenhet som främst används i USA.

Ny!!: Tryck och Psi (tryckenhet) · Se mer »

Rörströmning

Rörströmning innebär analys och beräkningar av hur fluider (till exempel vatten) rinner i ett fullgående rör.

Ny!!: Tryck och Rörströmning · Se mer »

Sanddyn

En sanddyn, även ibland benämnd klitt, är en sandformation som skapas av vind.

Ny!!: Tryck och Sanddyn · Se mer »

Sekund

Ljus som blinkar ungefär en gång per sekund. Sekund, med beteckningen s, emellanåt förkortat sek, är SI-enheten för tid.

Ny!!: Tryck och Sekund · Se mer »

SI-enhet

SI-enheterna är de enheter som ingår i Internationella måttenhetssystemet (SI), en standard för måttenheter att användas vid mätning av storheter.

Ny!!: Tryck och SI-enhet · Se mer »

Standardtryck och standardtemperatur

Standardtryck och standardtemperatur (alternativt Standardtryck och -temperatur) STP.

Ny!!: Tryck och Standardtryck och standardtemperatur · Se mer »

Storleksordningar för tryck

1 Vid havsnivån Kategori:Fysikaliska storheter.

Ny!!: Tryck och Storleksordningar för tryck · Se mer »

Substansmängd

Substansmängd (tidigare kallad ämnesmängd) är en grundstorhet, som anger ett antal av mer eller mindre reella partiklar eller kroppar, till exempel molekyler, elektroner, fotoner eller enhetsceller i en kristall (se kristallstruktur).

Ny!!: Tryck och Substansmängd · Se mer »

Tid

klocka. Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Ny!!: Tryck och Tid · Se mer »

Tilläggsförlust

Tilläggsförluster (ht) eller lokala förluster kallas de punktmässiga strömningsförlusterna inom rörströmningen, som särskilt uppstår vid förekommande sektionsminskningar, sektionsökningar, rörböjar och brotrummepassager.

Ny!!: Tryck och Tilläggsförlust · Se mer »

Tryckpotential

Tryckpotential eller hydrostatiskt tryck är en viktig delkomponent i den totala vattenpotentialen.

Ny!!: Tryck och Tryckpotential · Se mer »

Tyngdacceleration

En fallande boll accelererar. Siffrorna visar fallsträckan vid jämna tidsintervaller. Tyngdacceleration eller tyngdkraftspotential är inom klassisk mekanik den acceleration som är resultatet av gravitationsaccelerationen och den centrifugalacceleration som härrör från en kropps rotation (t.ex. jordens rotation).

Ny!!: Tryck och Tyngdacceleration · Se mer »

Vakuum

Vakuumpump Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.

Ny!!: Tryck och Vakuum · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Tryck och Vatten · Se mer »

Volym

Volym är mätetalet för mängden tredimensionell rymd som omges av slutna gränser, till exempel, det utrymme som en substans (fast, flytande, gas eller plasma) eller form upptar eller innehåller.

Ny!!: Tryck och Volym · Se mer »

Omdirigerar här:

Gastryck, Hydrostatiska trycket, Tryckmätning, Undertryck, Övertryck (lufttryck).

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »