Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Underart

Index Underart

Underart (förkortningar: ssp. och subsp, av latin subspecies) är inom den biologiska systematiken en rang under art.

31 relationer: Allopatrisk utbredning, Art, Biologi, Botanik, Dan Larhammar, Ekologi, Förkortning, Fertilitet, Flora (botanik), Genetik, Geografi, Hane, Hav, Hona, Hybrid (biologi), Klinal variation, Latin, Parapatrisk utbredning, Population, Ras, Synonym, Synonym (biologi), Systematik (biologi), Taxonomi, Topografi, Utvecklingslinje (evolution), Varietet (botanik), Växt, Vår Fågelvärld, Vetenskapligt namn, Zoologi.

Allopatrisk utbredning

Allopatrisk utbredning, eller allopatri, är inom biologi och systematik när taxa är helt geografiskt isolerade från varandra vilket resulterar i att man inte kan veta om de båda arterna rent hypotetiskt skulle kunna hybridisera med varandra eller reagera på varandras parningssignaler.

Ny!!: Underart och Allopatrisk utbredning · Se mer »

Art

Gråtrutskomplexet (''Larus argentatus-cachinnans-fuscus'') har länge tjänat som exempel på diskussionerna som förs kring det biologiska artbegreppet. På grund av nya rön har flera populationer som tidigare sågs som underarter till gråtruten fått artstatus. Detta har i sin tur fört med sig att man inte alltid kan artbestämma en trut med grå mantel utifrån ett enda foto, speciellt om man inte vet var på jorden bilden är tagen. På bilden ser vi en medelhavstrut (''Larus michaellis''). Art är ett begrepp inom biologi.

Ny!!: Underart och Art · Se mer »

Biologi

Insekt som pollinerar en blomma Biologi eller biovetenskap är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.

Ny!!: Underart och Biologi · Se mer »

Botanik

Botanik (av grekiska βοτανική, "som rör örter"; även fytologi, "läran om växter") är det område inom biologin som studerar växtriket.

Ny!!: Underart och Botanik · Se mer »

Dan Larhammar

Dan Larhammar, född 1 april 1956, är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet.

Ny!!: Underart och Dan Larhammar · Se mer »

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling.

Ny!!: Underart och Ekologi · Se mer »

Förkortning

Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken.

Ny!!: Underart och Förkortning · Se mer »

Fertilitet

Fertilitet är förmågan hos organismer att fortplanta sig, vilket dock inte skall förväxlas med fruktsamhet.

Ny!!: Underart och Fertilitet · Se mer »

Flora (botanik)

Flora är mångfalden av växter som finns i ett område.

Ny!!: Underart och Flora (botanik) · Se mer »

Genetik

Illustration av hur ett dominant anlag ärvs. DNA Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

Ny!!: Underart och Genetik · Se mer »

Geografi

Världskarta Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden.

Ny!!: Underart och Geografi · Se mer »

Hane

den romerska krigsguden med samma namn. Hane, hanne eller handjur (♂) är hos djurarter med sexuell förökning den könstyp som fysiologiskt producerar spermier, i motsats till honor som är den andra könstypen och som fysiologiskt producerar ägg och som föder fram avkomman eller ett förstadium till detta, till exempel ett befruktat ägg.

Ny!!: Underart och Hane · Se mer »

Hav

Hav Karta som visar havsdjup i världshaven. Satelliter har kartlagt berg och gravar på havsbotten större än tio kilometer genom att registrera gravitationell distorsion på havsytan.Karta: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML NOAA, 1995. (PD) Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område.

Ny!!: Underart och Hav · Se mer »

Hona

romerska kärleksgudinnan med samma namn. Hona är hos djurarter med sexuell förökning den könstyp som fysiologiskt bildar ägg och föder fram avkomman eller dess förstadium, såsom ett befruktat ägg, i motsats till hanar som bildar spermier.

Ny!!: Underart och Hona · Se mer »

Hybrid (biologi)

Hybridisering är en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika.

Ny!!: Underart och Hybrid (biologi) · Se mer »

Klinal variation

Klinal variation är en geografisk kontinuerlig övergång med en successiv ändring av något karaktäristiskt drag hos växter eller djur, som exempelvis storlek, färg, fysiologiska egenskaper eller beteende.

Ny!!: Underart och Klinal variation · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin, på latin lingua latīna eller latīnus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Underart och Latin · Se mer »

Parapatrisk utbredning

Parapatrisk utbredning, eller parapatri, är inom biologi och systematik när taxa som har angränsande utbredningsområden, med bara ringa överlappning, skulle hybridisera med varandra om de inte avgränsades av någon form av isoleringsmekanism.

Ny!!: Underart och Parapatrisk utbredning · Se mer »

Population

vitsippor. Population är inom biologin (framför allt ekologin) en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid.

Ny!!: Underart och Population · Se mer »

Ras

Ras är en klassificering av individer inom en djurart i grupper som kännetecknas av specifika gemensamma ärftliga egenskaper, men ändå kan reproducera sig med individer från andra raser.

Ny!!: Underart och Ras · Se mer »

Synonym

Synonym, även synonymi (som på latin översätts till interpretatio, som betyder "tolkning av"), är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt.

Ny!!: Underart och Synonym · Se mer »

Synonym (biologi)

En synonym är inom den biologiska systematiken en beteckning på ett tidigare men efter taxonomisk revidering icke längre giltigt vetenskapligt namn på ett taxon.

Ny!!: Underart och Synonym (biologi) · Se mer »

Systematik (biologi)

Biologins hierarkiska system Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation.

Ny!!: Underart och Systematik (biologi) · Se mer »

Taxonomi

Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är den biologiska vetenskapen om indelning, eller klassificering som det också heter, av organismerna i taxa, det vill säga domän, rike, stam, klass, familj, släkten, art, underart, etc.

Ny!!: Underart och Taxonomi · Se mer »

Topografi

Hawaii. Topografi är studiet av en terrängs fysiska form, såväl på jorden, som på andra planeter och månar.

Ny!!: Underart och Topografi · Se mer »

Utvecklingslinje (evolution)

Fig. 1: Ett evolutionärt träd för rRNA, bestående av utvecklingslinjer. En utvecklingslinje, eller evolutionär utvecklingslinje, är ett begrepp som används inom zoologi och paleontologi och definieras av att den bara omfattar taxa som alla delar en gemensam förfader.

Ny!!: Underart och Utvecklingslinje (evolution) · Se mer »

Varietet (botanik)

Varietet är en rang inom systematisk botanik som tillämpas för lokala populationer av en art eller underart.

Ny!!: Underart och Varietet (botanik) · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Underart och Växt · Se mer »

Vår Fågelvärld

Vår Fågelvärld (VF) är en populärvetenskaplig tidskrift om fåglar som ges ut av föreningen BirdLife Sverige.

Ny!!: Underart och Vår Fågelvärld · Se mer »

Vetenskapligt namn

hierarkiska systemet i biologin Ett vetenskapligt namn är ett namn som följer internationellt överenskomna principer och som används för att skapa en standardiserad nomenklatur inom ett vetenskapligt fält.

Ny!!: Underart och Vetenskapligt namn · Se mer »

Zoologi

Zoologi (från grekiskans: ζῴον, zoion, "djur"; och λόγος, logos, "kunskap eller vetenskap") är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer.

Ny!!: Underart och Zoologi · Se mer »

Omdirigerar här:

Lokalform, Nothosubspecies, Nsubsp., Ssp., Subsp., Subspecies, Underarter.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »