Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Upanishaderna

Index Upanishaderna

Upanishaderna är i den indiska litteraturen en särskild klass filosofisk-religiösa skrifter, delvis av jämförelsevis ringa omfång, som var bestämda att utgöra grundval för vedastudiet i de senare levnadsstadierna (Vapen- och samnyasinstadierna) hos den rättrogne hindun.

49 relationer: Adi Shankara, Arthur Schopenhauer, Atharvaveda, Atman, Brahman, Brahmana, Brahmin, Buddhism, Filosofi, Hinduism, Indien, Iran, Jainism, Kosmos, Kristendom, Kshatriya, Litteratur, Moksha, Mystik, Myt, Nyplatonism, Offer (religion), Ortodoxi, Panteism, Poesi, Polyteism, Psyke, Religion, Rigveda, Rit, Samaveda, Samfund, Samkhya, Sannyasin, Sanskrit, Sekt, Sutra, Svenska, Teosofi, Tyskland, Veda, Vedanta, Vetenskap, Vidya, Vyasa, Yajurveda, 500-talet f.Kr., 600-talet f.Kr., 800.

Adi Shankara

Adi Shankara (Ādi Śaṅkara; Shri Shankaracharja; Adhi Shankaracharja, Ādi Śaṅkarācārya), av anhängarna även kallad Bhagavatpada Acharja ("läraren vid Herrens fötter"; Śaṅkara Bhagavatpādācārya), född omkring 788, död omkring 820, var den mest kände filosofen i den indiska advaitaskolans tolkning av vedanta.

Ny!!: Upanishaderna och Adi Shankara · Se mer »

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1788-1860). Schopenhauers signatur. Arthur Schopenhauer, född 22 februari 1788 i Danzig (nuvarande Gdańsk), död 21 september 1860 i Frankfurt am Main, var en tysk filosof.

Ny!!: Upanishaderna och Arthur Schopenhauer · Se mer »

Atharvaveda

Atharvaveda, fornindiskt religiöst verk, "atharvernas - en mytisk prästfamiljs - veda".

Ny!!: Upanishaderna och Atharvaveda · Se mer »

Atman

Atman är ett uttryck inom hinduismen för universell själ eller ande i kosmologisk mening.

Ny!!: Upanishaderna och Atman · Se mer »

Brahman

Brahman är ett centralt begrepp inom hinduismen och indisk filosofi.

Ny!!: Upanishaderna och Brahman · Se mer »

Brahmana

Brahmana (sanskrit, det som har avseende på brahman), är på sanskrit författade avhandlingar rörande fornindiernas kult.

Ny!!: Upanishaderna och Brahmana · Se mer »

Brahmin

Brahminer eller brahmaner (sanskrit: Brāhmaṇa; "Den som har tillgång till Brahma") är den högsta av de fyra sociala klasserna eller kasterna (varnas) inom hinduismen.

Ny!!: Upanishaderna och Brahmin · Se mer »

Buddhism

Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha.

Ny!!: Upanishaderna och Buddhism · Se mer »

Filosofi

Tänkaren av Auguste Rodin. Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), "vän till visdom", är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna.

Ny!!: Upanishaderna och Filosofi · Se mer »

Hinduism

Hinduism, eller Sanatana Dharma, (Den eviga lagen) är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska koncept.

Ny!!: Upanishaderna och Hinduism · Se mer »

Indien

Indien (hindi: भारत, Bhārat; officiellt Republiken Indien (hindi: भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya), är en förbundsrepublik i södra Asien. Det är det sjunde största landet till ytan, det näst folkrikaste landet och den mest folkrika demokratin i världen. Indien kallas ofta för "världens största demokrati". Indien har kust mot Indiska oceanen i söder, Arabiska havet i väster och Bengaliska viken i öster. Landet gränsar till Pakistan i väster, till Kina, Nepal och Bhutan i nordost och till Bangladesh och Burma i öster. Andra länder som ligger nära Indien är Sri Lanka, Maldiverna och Indonesien i Indiska oceanen. Indiska halvön var hem för Induskulturen och ett område för historiska handelsleder och stora imperier och förknippades med ekonomisk och kulturell rikedom under stora delar av sin långa historia. Fyra stora världsreligioner, hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen, uppstod där, medan zoroastrismen, judendomen, kristendomen och islam anlände under första årtusendet e.Kr. och formade områdets mångskiftande kultur. Indien annekterades gradvis av Brittiska ostindiska kompaniet från början av 1700-talet och koloniserades av Storbritannien från mitten av 1800-talet. Landet blev självständigt 1947 efter en självständighetskamp som präglades av våldsamma uppror med påföljande än mer våldsamma vedergällningsaktioner, myterier, civilt motstånd samt icke-våldsamt motstånd. Indien är en förbundsrepublik, bestående av 29 delstater och sju unionsterritorier, och en parlamentarisk demokrati. Den har världens tolfte största ekonomi mätt i nominell växelkurs och den fjärde största mätt i köpkraft. Ekonomiska reformer har transformerat Indien till den näst snabbast växande ekonomin (2007), men landet lider fortfarande av höga nivåer av fattigdom, analfabetism och undernäring. Indien är ett mångreligiöst, mångspråkigt och multietniskt samhälle som även hyser en mångfald djur och växter i ett antal skyddade områden.

Ny!!: Upanishaderna och Indien · Se mer »

Iran

Iran (persiska: ایران; formellt sedan 1979 Islamiska republiken Iran, är ett land i västra Asien. Irans statsskick är republik och enhetsstat och författningen säger att statschefen skall vara en religiös ledare. Majoriteten av iranierna är shiamuslimer och islams lagar, sharia, utgör grunden för den iranska lagstiftningen och de religiösa domstolarna. Landets statschef och religiösa ledare är sedan 1989 ayatolla Ali Khamenei. Landet brukar placeras i olika geografiska delområden beroende på sammanhang (geografiskt, kulturellt, ekonomiskt, statistiskt och liknande) såsom omväxlande Främre orienten, Läst 21 december 2014., Mellanöstern, Sydasien, Läst 21 december 2014. Sydvästasien, och Västasien. Läst 21 december 2014. Läst 9 januari 2015. Namnet ''Iran'' togs i bruk inhemskt under sasanidernas era före den arabisk-muslimska invasionen omkring år 650 och har använts internationellt sedan 1935. Innan var landet känt för västvärlden som Persien efter den viktiga regionen Pars eller Fars. Både Iran och Persien används omväxlande i kulturella sammanhang medan Iran är det namn som används officiellt i politiska sammanhang. Namnet Iran betyder ”Ariernas land”. Iran har en folkmängd på drygt 82 miljoner människor och är det nittonde största landet i världen till ytan med. Iran är ett land av geostrategisk betydelse på grund av sitt läge i Mellanöstern och centrala Eurasien. Iran gränsar till Armenien, Azerbajdzjan och Turkmenistan i norr. Landet har även en kuststräcka utmed världens största insjö, Kaspiska havet. Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väster och Turkiet i nordväst. Teheran är Irans huvudstad och största stad samt centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv. Iran är en regional stormakt och har en viktig ställning i den internationella energisäkerheten och världsekonomin som ett resultat av landets stora reserver av petroleum och naturgas. Iran är hemvist för en av världens äldsta kontinuerliga civilisationer. Den första iranska dynastin bildades 2800 f.Kr. under kungadömet Elam. De iranska mederna enade Iran under ett imperium 625 f.Kr. Landet upplevde en glansperiod under det persiska akemeniderriket då Iran var världens ledande stormakt. De efterträddes av det hellenska seleukiderriket och två efterföljande iranska imperier, partherna och sasaniderna, innan den arabiska invasionen 651 e.Kr. Iranska dynastier och imperier utvidgade under medeltiden det persiska språket och kulturen över hela det iranska höglandet. Tidiga iranska dynastier som på nytt hävdade Irans självständighet innefattar tahiriderna, saffariderna, samaniderna och buyiderna. Grunderna till den moderna nationalstaten Iran lades under safaviderna. Blomstringen av persisk litteratur, filosofi, medicin, astronomi, matematik och konst blev viktiga inslag i den medeltida iranska civilisationen. Den utvecklingen började under saffaridernas och samanidernas tid. Den iranska identiteten fortsatte att existera trots utländskt styre under de följande århundradena och den persiska kulturen gav avtryck på de turkiska ghaznaviderna och seldjukerna samt på de mongoliska ilkhanerna och tatariska timuriderna. En vändpunkt i Irans historia var uppkomsten av den safavidiska dynastin 1501 – som införde tolvorna islam som officiell religion i sitt imperium. Den konstitutionella revolutionen etablerade Mellanösterns första moderna konstitution och parlament år 1906 som en del av konstitutionell monarki. Iran genomgick en omfattande industrialisering under Pahlavidynastin som skapade det moderna Iran. Landet blev officiellt en islamisk republik den 1 april 1979 efter den iranska revolutionen ledd av ayatollah Ruhollah Khomeini. Iran är en av grundarna av FN, NAM, IKO och OPEC. Det politiska systemet i Iran, baserat på 1979 års Islamska republiken Irans konstitution, omfattar flera intrikata styrande statsorgan. Irans högsta maktinstans är den högsta ledaren. Islam är den officiella religionen och persiska är det officiella språket. Iran är ett land med många etniska och språkliga grupper som utgör majoriteten i deras regioner. De flesta invånarna är perser, medan azerier, kurder, mazandarani och lurer utgör stora minoriteter.

Ny!!: Upanishaderna och Iran · Se mer »

Jainism

Svastikan är en gammal symbol för jainismen. Jainismen är en av de äldsta religionerna med indiskt ursprung.

Ny!!: Upanishaderna och Jainism · Se mer »

Kosmos

Flammarion (1888). Kosmos, (grekiska: κόσμος, kosmos, ungefär: "ordningen i världen", "den ordnade världen", även "dekoration" avser i astronomi samma sak som universum och i den klassiska filosofin motsatsen och jämvikten till kaos.

Ny!!: Upanishaderna och Kosmos · Se mer »

Kristendom

Kristendom (grekiska: Χριστιανισμός, från ordet Xριστός, Christós, Kristus, som är det grekiska ordet för det hebreiska Messias) är den största religionen i världen, med omkring 2,18 miljarder anhängare runt 2010.

Ny!!: Upanishaderna och Kristendom · Se mer »

Kshatriya

Kshatriya (hindi: क्षत्रिय Kṣatriya efter sanskrit: Kșatra: "makt" eller "auktoritet"), eller krigarkasten, är den i rituellt avseende näst högsta varnan eller klassen i den indiska hinduismen.

Ny!!: Upanishaderna och Kshatriya · Se mer »

Litteratur

Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier.

Ny!!: Upanishaderna och Litteratur · Se mer »

Moksha

Moksha (sanskrit "befrielse") är ett viktigt begrepp inom hinduismen, inom vilken läran om samsara säger att människan ständigt återföds.

Ny!!: Upanishaderna och Moksha · Se mer »

Mystik

Mystik (senlatin theologia mystica, av latin mysticus "som hör till mysterierna", även "hemlighetsfull", från grekiska mystikos, "invigd", "som hör till mysterierna", "hemlighetsfull") betecknar en religiös eller filosofisk åskådning vars anhängare söker nå förening med det översinnliga eller gudomliga eller kännedom om den sanna verkligheten genom att kontemplativt fördjupa sig i den inre erfarenheten.

Ny!!: Upanishaderna och Mystik · Se mer »

Myt

Ordet myt har flera olika betydelser, varav den viktigaste är gamla berättelser och teman som nedskrevs först när skrivkonsten blev känd.

Ny!!: Upanishaderna och Myt · Se mer »

Nyplatonism

Nyplatonism är den form av platonism som utgick från den grekiske filosofen Ammonios Sakkas i Alexandria och dennes lärjungar Plotinos och Origenes.

Ny!!: Upanishaderna och Nyplatonism · Se mer »

Offer (religion)

Offer (av latin offerre, erbjuda, frambära som gåva) finns i många religioner som ett sätt att blidka högre makter såsom gudar, förfäder eller andar av olika slag.

Ny!!: Upanishaderna och Offer (religion) · Se mer »

Ortodoxi

Ortodoxi, renlärighet, grekiska orthodoxos, av orthos ’rätt’, "sann", och doxa, "mening", innebär strikt överensstämmelse med en viss lära; vanligen (men inte nödvändigtvis) syftande på ett kyrkosamfunds troslära.

Ny!!: Upanishaderna och Ortodoxi · Se mer »

Panteism

Panteism (från grekiskans παν "allt" och θεος " Gud") är en gudsuppfattning där hela naturen, världen eller universum är besjälat av ett transcendent andligt väsen, i vilket allting är ett.

Ny!!: Upanishaderna och Panteism · Se mer »

Poesi

kinesiska poemet ''Quatrain på himmelsberget'', av Gaozong-kejsaren (songdynastin). Poesi är konsten att skriva poem.

Ny!!: Upanishaderna och Poesi · Se mer »

Polyteism

Polyteism är en gudsuppfattning som går ut på att det finns flera gudar.

Ny!!: Upanishaderna och Polyteism · Se mer »

Psyke

Kognitionsvetenskapen studerar det mänskliga tänkandets natur. Psyke (av grekiskans ψυχή psȳchē, 'själ', 'liv') är ett psykologiskt begrepp och en sammanfattande benämning som betecknar en individs själ eller medvetande samt företeelser såsom upplevelser och beteenden.

Ny!!: Upanishaderna och Psyke · Se mer »

Religion

Världsreligionernas geografiska utbredning. Icke-religiösa dominerar i många områden men visas inte på kartan. Världsreligionernas fördelning per land.Religion som sammanfattning är ett kollektivt troende på något som många individer anser vara det rätta, det är oavsett en gudstro eller annat, eller som ett kollektivt leverne beslutar och individen accepterar.

Ny!!: Upanishaderna och Religion · Se mer »

Rigveda

Rigveda Rigveda ("versernas, eller hymnernas, veda") är en hymnsamling, den äldsta av vedatexterna.

Ny!!: Upanishaderna och Rigveda · Se mer »

Rit

Rit är en religiös form av ceremoni.

Ny!!: Upanishaderna och Rit · Se mer »

Samaveda

Samaveda, en fornindisk hymnsamling.

Ny!!: Upanishaderna och Samaveda · Se mer »

Samfund

Samfund är en mer eller mindre fast organiserad sammanslutning av länder eller personer på gemensamma ställningstaganden, världsuppfattningar eller strävanden.

Ny!!: Upanishaderna och Samfund · Se mer »

Samkhya

Sāṃkhya är det äldsta av hinduismens sex filosofiska system (de andra systemen är yoga, nyāya, vaiśeṣika, pūrva mīmāṃsā och vedānta) De hinduiska filosofiska systemen brukar delas upp i par och då brukar sāmkhya och yoga bilda ett par.

Ny!!: Upanishaderna och Samkhya · Se mer »

Sannyasin

Sannyasin (Samnyasin, av sanskr. för "avkastande, försakande", munk, asket), namn på en Vaishnava, Shaiva, Shakta eller någon annan del av de strömningar som utgör "hinduismen" i det fjärde levnadsstadiet (ashrama) enligt den i Vedaskrifterna systematiserade sedvanerätten; synonyma benämningar är yati och bhikshu (tiggare).

Ny!!: Upanishaderna och Sannyasin · Se mer »

Sanskrit

En handskrift av Rigveda, skrivet med devanagariskrift Sanskrit (संस्कृतम् saṃskṛtam, ursprungligen संस्कृता वाक् saṃskṛtā vak, "förfinat tal"), är ett indoariskt språk och hinduismens, jainismens och mahayanabuddhismens främsta liturgiska språk.

Ny!!: Upanishaderna och Sanskrit · Se mer »

Sekt

Sekt är ett sociologiskt begrepp för att ange en viss typ och social gruppering.

Ny!!: Upanishaderna och Sekt · Se mer »

Sutra

Sutra (sanskrit; pali: sutta) är namn på en särskild art litteratur i Indien, vars syfte är att i så kortfattad form som möjligt (i språkligt ytterst sammanträngda regler, dessa texter var avsedda att memoreras) lämna föreskrifter och utgöra läroböcker i ämnen, som stod i mer eller mindre sammanhang med veda och dess studium i olika riktningar.

Ny!!: Upanishaderna och Sutra · Se mer »

Svenska

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av drygt tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland.

Ny!!: Upanishaderna och Svenska · Se mer »

Teosofi

Teosofi, (av grek. theos, gud, och sofia, vishet, vishet i fråga om det gudomliga) kan syfta på två olika rörelser, varför det engelska språket, till skillnad från det svenska, gör skillnad på den äldre trosuppfattning som utövas av "a theosopher" och den yngre trosuppfattning som utövas av "a theosophist".

Ny!!: Upanishaderna och Teosofi · Se mer »

Tyskland

Tyskland (Deutschland), formellt Förbundsrepubliken Tyskland (Bundesrepublik Deutschland), är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 delstater (tyska: Bundesländer).

Ny!!: Upanishaderna och Tyskland · Se mer »

Veda

Veda (sanskrit वेद "vetande") är hinduismens äldsta "boksamling".

Ny!!: Upanishaderna och Veda · Se mer »

Vedanta

Smartism, eller Vedanta (sanskrit वेदान्त vedānta), vilket etymologiskt betyder slutet på Veda och även var en historisk period i Indien, är ett uttryck som i modernt språkbruk betecknar en riktning inom hinduisk filosofi med fokus på läsandet och analysen av äldre religiös litteratur, särskilt Aranyaka och Upanishaderna.

Ny!!: Upanishaderna och Vedanta · Se mer »

Vetenskap

Personifiering av vetenskap, utanför Boston Public Library. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder.

Ny!!: Upanishaderna och Vetenskap · Se mer »

Vidya

Vidya är en term som inom hinduism och buddhism står för "kunskap, vetande" eller möjligen "insikt".

Ny!!: Upanishaderna och Vidya · Se mer »

Vyasa

miniatyr Vyasa (sanskr. "ordnare, samlare, rapsod etc") är i indisk mytologi en mytisk indisk vis, som gäller för att vara samlare och ordnare av vediska litteraturverk och framför allt av att vara den enstörige upphovsmannen till eposet Mahabharata, men även Purana, och fader till Pandu och Dhritarashtra.

Ny!!: Upanishaderna och Vyasa · Se mer »

Yajurveda

Yajurveda, fornindiskt religiöst verk, ("offerformlernas veda"), vilken föreligger i två redaktioner, den s. k. vita och den s. k. svarta Yajurveda, samt är en liturgisk samling, liksom Samaveda.

Ny!!: Upanishaderna och Yajurveda · Se mer »

500-talet f.Kr.

Ingen beskrivning.

Ny!!: Upanishaderna och 500-talet f.Kr. · Se mer »

600-talet f.Kr.

Ingen beskrivning.

Ny!!: Upanishaderna och 600-talet f.Kr. · Se mer »

800

800 (DCCC) var ett skottår som började en onsdag i den Julianska kalendern.

Ny!!: Upanishaderna och 800 · Se mer »

Omdirigerar här:

Upanishad.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »