Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Urin

Index Urin

Urinprov i ett provrör. Urin som färgats röd till följd av hematuri. Grönfärgad urin till följd av en måttligt hög, sex dagar lång, behandling med Propofol. Urin (ofta kallad för kiss eller piss) är en genomskinlig, vattenlöslig och ljust gul vätska som utsöndras av njurarna och som samlas upp i urinblåsan.

55 relationer: Ammoniak, Anaerob, Anuri, Arteriol, Avföring, Bakterier, Beta (växt), Betanin, Cancer, Dehydrering, Diabetes, Dysuri, Epitelcell, Fakultativ anaerob, Garderob, Glomerulus, Glukos, Glykosuri, Gram, Gramfärgning, Hematuri, Hemoglobin, Homeostas, Kalium, Kapillär, Klorid, Kocker, Kreatinin, Liter, Loppor, Natrium, Njurbäckeninflammation, Njure, Njursten, Oliguri, Osmoreglering, PH, Polyuri, Porfyri, Protein, Proteinuri, Rödbeta, Sekretion, Sterilisering (mikrobiologi), Tubuli, Urea, Urinblåsan, Urinering, Urinoar, Urinprov, ..., Urinrör, Urinsystemet, Urinvägsinfektion, Vatten, Vätska. Förläng index (5 mer) »

Ammoniak

Ammoniak, är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH3.

Ny!!: Urin och Ammoniak · Se mer »

Anaerob

En anaerob organism eller anaerob är en process eller organism som inte kräver syre för tillväxt.

Ny!!: Urin och Anaerob · Se mer »

Anuri

Anuri, inom medicinen ett tillstånd då ingen urin produceras, en allvarlig komplikation till förgiftning.

Ny!!: Urin och Anuri · Se mer »

Arteriol

Arteriol är de minsta av artärens förgreningar och kärlsektionen med det högsta motståndet.

Ny!!: Urin och Arteriol · Se mer »

Avföring

Avföring (latin: faeces) är den substans som återstår av födan efter att den passerat genom en organism, som absorberat delar av dess näringsinnehåll.

Ny!!: Urin och Avföring · Se mer »

Bakterier

Bakterier (Bacteria) eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer.

Ny!!: Urin och Bakterier · Se mer »

Beta (växt)

Beta (Beta vulgaris) är en art i familjen amarantväxter.

Ny!!: Urin och Beta (växt) · Se mer »

Betanin

'''Strukturformel för betanin''' '''3D-bild av betanin''' Betanin eller rödbetsrött, är ett rött livsmedelsfärgämne som erhålls från rödbetor.

Ny!!: Urin och Betanin · Se mer »

Cancer

Cancer (i äldre bruk kräfta) är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen.

Ny!!: Urin och Cancer · Se mer »

Dehydrering

Dehydrering eller uttorkning innebär att vatten bortförs från ett objekt.

Ny!!: Urin och Dehydrering · Se mer »

Diabetes

Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1 Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt.

Ny!!: Urin och Diabetes · Se mer »

Dysuri

Dysuri är ett medicinskt tillstånd som innebär sveda, obehag eller smärta vid urinering.

Ny!!: Urin och Dysuri · Se mer »

Epitelcell

Epitelceller, en typ av specialiserade celler som bygger upp epitel och olika typer av körtlar.

Ny!!: Urin och Epitelcell · Se mer »

Fakultativ anaerob

Fakultativ anaerob kallas en organism som kan använda sig av både syre och nitrat som elektronacceptor i sin metabolism.

Ny!!: Urin och Fakultativ anaerob · Se mer »

Garderob

En modern garderob Garderob är en förvaringsplats för främst kläder.

Ny!!: Urin och Garderob · Se mer »

Glomerulus

Glomerulus i njuren. A - njurkropp B - Proximala tubuli C - Distala tubuli D - Juxtaglomerulära apparaten 1. Basalmembran 2. Bowmans kapsel - parietala lagret 3. Bowmans kapsel - viscerala lagret 3a. Pediklar (podocyternas fotutskott) 3b. Podocyter 4. Bowmans space 5a. Mesangial cell – Intraglomerulär cell 5b. Mesangial cell – Extraglomerulär cell 6. Juxtaglomerulära cell 7. Macula densa 8. Myocyt (glatt muskulatur) 9. Afferent arteriol 10. Glomerulus kapillärer 11. Efferent arteriol Schematisk bild av glomerulus med Bowmans kapsel runtomkring. Ett glomerulus är ett kapillärnätverk där blodet kommer in genom den afferenta arteriolen och ut genom den efferenta arteriolen.

Ny!!: Urin och Glomerulus · Se mer »

Glukos

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart (monosackarid) med formeln C6H12O6.

Ny!!: Urin och Glukos · Se mer »

Glykosuri

Glykosuri (grekiska glykos + uri, socker i urinen) är ett medicinskt tillstånd där socker i onormala mängder fälls ut i urinen istället för att reabsorberas av kroppen.

Ny!!: Urin och Glykosuri · Se mer »

Gram

Gram (SI-symbol: g) är en massenhet.

Ny!!: Urin och Gram · Se mer »

Gramfärgning

mjältbrandsbakterie (purpurfärgade stavar) i prov från cerebrospinalvätska. Övriga celler är vita blodkroppar) Principskiss av en grampositiv (överst) respektive gramnegativ (nederst) bakterie. Grampositiv bakterie: 1-cellmembran, 2-cellvägg med tjockt peptidoglykanskikt, 3-periplasma. Gramnegativ bakterie: 4-cellmembran, 5-cellvägg, 6-yttre membran med lipopolysackarid, 7-periplasma. Gramfärgning är en metod för infärgning av bakterier som används för bakterieklassificering.

Ny!!: Urin och Gramfärgning · Se mer »

Hematuri

Hematuri är förekomsten av blodkroppar (i första hand röda blodkroppar) i urinen.

Ny!!: Urin och Hematuri · Se mer »

Hemoglobin

Modell av hemoglobinets tredimensionella struktur. Två av subenheterna visas som gula och två som röda, medan hemgrupperna är gröna. Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur.

Ny!!: Urin och Hemoglobin · Se mer »

Homeostas

Homeostas, av grek. homoios (liknande) och stasis (stopp, stillastående), är ett stabilt och konstant tillstånd gentemot omgivningen i ett biologiskt system.

Ny!!: Urin och Homeostas · Se mer »

Kalium

Kalium är ett grundämne och spårämne.

Ny!!: Urin och Kalium · Se mer »

Kapillär

Kapillärer i blodomloppet Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl.

Ny!!: Urin och Kapillär · Se mer »

Klorid

En kloridjon brukar avbildas grön. Klorid eller kloridjon är en negativt laddad jon (anjon) av grundämnet klor.

Ny!!: Urin och Klorid · Se mer »

Kocker

Olika typer av kocker Kocker är ett samlingsnamn på sfäriska bakterier.

Ny!!: Urin och Kocker · Se mer »

Kreatinin

Den kemiska strukturen för kreatinin. Kreatinin är en produkt från nedbrutet kreatinfosfat och mäts i blodet för att upptäcka nedsatt njurfunktion.

Ny!!: Urin och Kreatinin · Se mer »

Liter

Liter, förkortat l eller L, är en metrisk volymenhet som är definierad som ett specialnamn för en kubikdecimeter (dm3).

Ny!!: Urin och Liter · Se mer »

Loppor

Loppor (Siphonaptera) är en ordning i klassen insekter med cirka 70 arter i Europa och ungefär 2 400 arter i hela världen.

Ny!!: Urin och Loppor · Se mer »

Natrium

Natrium (latinskt namn natrium) är ett mjukt, metalliskt grundämne.

Ny!!: Urin och Natrium · Se mer »

Njurbäckeninflammation

Njurbäckeninflammation eller pyelonefrit uppstår som regel till följd av en urinvägsinfektion som försvårats och spritt sig.

Ny!!: Urin och Njurbäckeninflammation · Se mer »

Njure

Njurarna på plats i kroppen med urinledare, sedda bakifrån. Ryggraden inte inritad i bilden, för att inte skymma. Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt.

Ny!!: Urin och Njure · Se mer »

Njursten

En 9 mm stor njursten Njursten är konkrement i njurarna, en sjukdom som drabbar cirka 10 procent av männen och 3 % av kvinnorna i Sverige.

Ny!!: Urin och Njursten · Se mer »

Oliguri

Oliguri är ett medicinskt symptom som innebär att en person har en onormalt liten urinproduktion, under 500 ml/dygn för vuxna.

Ny!!: Urin och Oliguri · Se mer »

Osmoreglering

Osmoreglering eller vätske- och elektrolytbalans, är kroppens kontroll av det osmotiska trycket, vattennivåerna i plasman och vävnaderna, genom kompensation för vätskeförlust eller utsöndring av överflödig vätska.

Ny!!: Urin och Osmoreglering · Se mer »

PH

Några olika pH-indikatorer pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+).

Ny!!: Urin och PH · Se mer »

Polyuri

Polyuri är ett medicinskt tillstånd som innebär att urinmängden är onormalt stor.

Ny!!: Urin och Polyuri · Se mer »

Porfyri

Porfyri (grek. porphyra 'purpursnäcka') är ett samlingsnamn på en grupp ärftliga sjukdomar som beror på en brist på något av de enzymer som deltar vid syntesen av hem.

Ny!!: Urin och Porfyri · Se mer »

Protein

Proteinet ''Arginas'' från ''Bacillus Caldovelox''. Proteiner är organiska ämnen med hög molekylvikt.

Ny!!: Urin och Protein · Se mer »

Proteinuri

Proteinuri eller äggvita i urinen innebär att urinen innehåller mycket proteiner, vilket är ett tecken på en sjukdom.

Ny!!: Urin och Proteinuri · Se mer »

Rödbeta

Rödbeta, gulbeta och vitbeta (Beta vulgaris Rödbeta-Gruppen) är en sortgrupp inom arten beta (B. vulgaris) i familjen amarantväxter (Amaranthaceae).

Ny!!: Urin och Rödbeta · Se mer »

Sekretion

Sekretion är processen att frigöra sekret, vilket är en vätska eller ett slem som produceras i samt utsöndras av körtlar och celler.

Ny!!: Urin och Sekretion · Se mer »

Sterilisering (mikrobiologi)

Sterilisering är en åtgärd, varvid ett föremål befrias från mikroorganismer, såväl patogena (sjukdomsalstrande) som icke patogena.

Ny!!: Urin och Sterilisering (mikrobiologi) · Se mer »

Tubuli

Tubuli eller tubulussystemet är ett rörsystem i njurarna.

Ny!!: Urin och Tubuli · Se mer »

Urea

Urea (från grekiska uron urin), urinämne eller karbamid är en kvävehaltig kemisk förening, med den kemiska formeln CO(NH2)2.

Ny!!: Urin och Urea · Se mer »

Urinblåsan

Schema över urinvägarna. Urinblåsan är markerad som 5. Urinblåsan (latin vesica urinaria) är ett ihåligt ballongformat muskulärt organ.

Ny!!: Urin och Urinblåsan · Se mer »

Urinering

Manneken Pis. En urinoar. Urinering, vattenkastning (vardagligt att kissa) är däggdjurens sätt att tömma urinblåsan på sin urin så att det lämnar kroppen.

Ny!!: Urin och Urinering · Se mer »

Urinoar

Urinoar En urinoar i Gamla Stan, Stockholm, 2014 En urinoar eller pissoar är en anordning i offentlig miljö där pojkar och män kan urinera.

Ny!!: Urin och Urinoar · Se mer »

Urinprov

Teststickor för snabb analys av urinprov. Urinprov används inom medicin för att ta reda på om en viss substans finns i kroppen.

Ny!!: Urin och Urinprov · Se mer »

Urinrör

Urinröret, latin urethra, är ett rör som vid urinering leder urinen från urinblåsan och vidare ut ur kroppen.

Ny!!: Urin och Urinrör · Se mer »

Urinsystemet

Urinsystemet är den kroppsliga process som för att upprätthålla vätske- och elektrolytbalansen och för att göra sig av med slaggprodukter, producerar, lagrar och transporterar urin, vilket har en central roll i osmoregleringen.

Ny!!: Urin och Urinsystemet · Se mer »

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion (UVI) är en, oftast bakteriell, infektion i delar av urinvägarna.

Ny!!: Urin och Urinvägsinfektion · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Urin och Vatten · Se mer »

Vätska

Vattendroppe kritisk punkt (data för koldioxid). Vätska, även flytande form eller likvid form, är ett aggregationstillstånd för kondenserad materia, som kännetecknas av att tillståndet inte har elastisk deformation vid skjuvning.

Ny!!: Urin och Vätska · Se mer »

Omdirigerar här:

Diures, Nummer ett, Piss.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »