Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Vätska

Index Vätska

Vattendroppe kritisk punkt (data för koldioxid). Vätska, även flytande form eller likvid form, är ett aggregationstillstånd för kondenserad materia, som kännetecknas av att tillståndet inte har elastisk deformation vid skjuvning.

27 relationer: Aggregationstillstånd, Amorf struktur, Brytningsindex, Densitet, Elasticitet, Elektrisk konduktivitet, Emulsion, Fasövergång, Fast form, Flytande kristall, Glas, Glasomvandlingstemperatur, Kokning, Kokpunkt, Koldioxid, Kondenserad materia, Kristallstruktur, Kritisk punkt (termodynamik), Skjuvning, Smältvärme, Superkritisk vätska, Termodynamisk jämvikt, Trippelpunkt, Tryck, Vatten, Viskositet, Ytspänning.

Aggregationstillstånd

'''Stearinljuset är fast, men övergår till flytande högst upp.'''Lågan består i den starkast lysande delen av plasma, medan den närmast omgivande luften är en gasblandning, som är så varm att den glöder (auran). Tre vanliga aggregationstillstånd: gas, flytande och fast. Aggregationstillstånd kallas även aggregationsform och är de olika former som ett ämne kan befinna sig i beroende på temperatur och tryck.

Ny!!: Vätska och Aggregationstillstånd · Se mer »

Amorf struktur

kiseloxid (SiO2). Amorf struktur är ett kemiskt begrepp som används för att beskriva ämnen som saknar en ordnad position hos ämnets atomer.

Ny!!: Vätska och Amorf struktur · Se mer »

Brytningsindex

Snells lag beskriver ljusbrytning: ''n''1 sin Θ1.

Ny!!: Vätska och Brytningsindex · Se mer »

Densitet

Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet.

Ny!!: Vätska och Densitet · Se mer »

Elasticitet

Elasticiteten hos tre olika kroppar. Kropparna är i fallande ordning, elastisk, plastisk och elastiskt plastiskt. Elasticitet är ett materials benägenhet att deformeras på så sätt att den deformerande energin omvandlas till potentiell energi.

Ny!!: Vätska och Elasticitet · Se mer »

Elektrisk konduktivitet

Elektrisk konduktivitet (även elektrisk ledningsförmåga, specifik konduktivitet, specifik ledningsförmåga eller enbart konduktivitet) är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning och är multiplikativ invers till resistivitet.

Ny!!: Vätska och Elektrisk konduktivitet · Se mer »

Emulsion

Margarin är en emulsion. En emulsion är en blandning, eller dispersion, av två vätskor som normalt inte blandar sig lätt, exempelvis vatten och olja eller fett.

Ny!!: Vätska och Emulsion · Se mer »

Fasövergång

Fasövergångar mellan aggregationstillstånd. En fasövergång är en abrupt förändring i ett ämnes tillstånd, då det går från en fas till en annan.

Ny!!: Vätska och Fasövergång · Se mer »

Fast form

Isbitar, vatten i fast form. Kristaller av natriumklorid. Fast form, även solid form, är ett av de fyra fundamentala aggregationstillstånden och innebär att ett ämne inte är vätska, gas eller plasma.

Ny!!: Vätska och Fast form · Se mer »

Flytande kristall

Flytande kristaller (en. liquid crystals) är en klass av molekyler som under vissa omständigheter har faser som uppvisar ett isotropiskt och flödeslikt beteende, och under andra omständigheter uppvisar direkt motsatsen; anisotropisk strukturlik ordning.

Ny!!: Vätska och Flytande kristall · Se mer »

Glas

En glasboll från Bretagne. Glas är en oorganisk smälta som har stelnat till fast form utan att kristallisera, ett material som har en transformationspunkt eller ett transformationsområde, ett icke kristalliserat, fast material.

Ny!!: Vätska och Glas · Se mer »

Glasomvandlingstemperatur

Glasomvandlingstemperatur, Glastransitionstemperatur eller bara Glastemperatur (Tg) är den temperatur då storskaliga segmentrörelser kan ske i polymerkedjorna, med andra ord: materialet mjuknar vid uppvärmning över denna temperatur.

Ny!!: Vätska och Glasomvandlingstemperatur · Se mer »

Kokning

Kokning innebär upphettning av vätska till dess kokpunkt, med följd att den förångas.

Ny!!: Vätska och Kokning · Se mer »

Kokpunkt

Normalkokpunkt ligger vid temperaturen där ångtrycket är 1 atmosfär. Kokpunkten för ett ämne är den temperatur då vätskan kokar.

Ny!!: Vätska och Kokpunkt · Se mer »

Koldioxid

Fasdiagram för koldioxid, som visar hur ämnets aggregationstillstånd beror av temperatur och tryck. I fasdiagrammet kan man se att koldioxid inte förekommer i vätskeform vid normalt tryck, istället sublimerar koldioxid mellan gas och fast fas. Koldioxid (latinskt namn: Dioxidum carbonis) är en gas, som är färglös i normala temperaturer.

Ny!!: Vätska och Koldioxid · Se mer »

Kondenserad materia

Kondenserad materia är ett sammanfattande namn på de två aggregationstillstånden fast och vätska.

Ny!!: Vätska och Kondenserad materia · Se mer »

Kristallstruktur

FCC-struktur Kristallstrukturer är de olika tredimensionella geometriska strukturer som bildas om man låter ett nätverk korsa atomernas masscentrum i en kristall (se figuren bredvid).

Ny!!: Vätska och Kristallstruktur · Se mer »

Kritisk punkt (termodynamik)

Fasdiagram för koldioxid; den kritiska punkten ligger vid slutet av gränslinjen mellan vätska och gas. En kritisk punkt är de förhållanden (temperatur, tryck) bortom vilken skillnaden mellan vätska och gas upphör och ämnet blir superkritiskt.

Ny!!: Vätska och Kritisk punkt (termodynamik) · Se mer »

Skjuvning

Skjuvning av ett rätblock; en lika stor skjuvkraft i motsatt riktning på blockets undersida håller kroppen på sin plats. Skjuvning, eller skjuvtöjning, är en deformation utan volymändring.

Ny!!: Vätska och Skjuvning · Se mer »

Smältvärme

Smältvärme, smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå.

Ny!!: Vätska och Smältvärme · Se mer »

Superkritisk vätska

Fasdiagram för koldioxid.En superkritisk vätska är ett ämne som befinner sig under så högt tryck och temperatur att fasgränsen mellan vätska och gas har försvunnit.

Ny!!: Vätska och Superkritisk vätska · Se mer »

Termodynamisk jämvikt

Vid 0 °C är is i termodynamisk jämvikt med vatten. Termodynamisk jämvikt har uppnåtts när alla kontraster eller termodynamiska potentialer är utjämnade, som t.ex.

Ny!!: Vätska och Termodynamisk jämvikt · Se mer »

Trippelpunkt

Fasdiagram med trippelpunkt En trippelpunkt för ett ämne är en kombination av tryck och temperatur som tillåter tre faser att existera samtidigt och i termodynamisk jämvikt.

Ny!!: Vätska och Trippelpunkt · Se mer »

Tryck

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.

Ny!!: Vätska och Tryck · Se mer »

Vatten

Vatten i tre aggregationstillstånd: Gas (osynlig vattenånga i luften), vätska (havsvatten och aerosol i molnen), fast form (i isberget). Modell av en vattenmolekyl (H2O). Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv.

Ny!!: Vätska och Vatten · Se mer »

Viskositet

Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor.

Ny!!: Vätska och Viskositet · Se mer »

Ytspänning

Tack vare ytspänningen kan dessa vattenlöpare röra sig på vattenytan. Ytspänningen håller myntet flytande Ytspänning är summan av de krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsytan mellan faserna vätska och gas (fasgränsytan), till exempel mellan vatten och luft.

Ny!!: Vätska och Ytspänning · Se mer »

Omdirigerar här:

Flytande, Flytande fas, Flytande form, Likvid form, Vätske, Vätskefas, Vätskor.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »