Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Vågrörelse

Index Vågrörelse

Vågor i Grekland Vattenvågor slår mot stranden En våg eller vågrörelse är ett fysikaliskt fenomen som innebär att ett fält eller en störning av ett medium fortplantar sig i rummet.

52 relationer: Amplitud, Derivata, Diffraktion, Dispersion, Elektromagnetisk strålning, Fas (matematik), Fält (fysik), Frekvens, Funktion, Fyrkantsvåg, Fysik, Grupphastighet, Interferens (vågrörelse), Isotropi, Kvantmekanik, Laplaceoperatorn, Laplaces ekvation, Lävågor, Ljud, Ljus, Ljusets hastighet, Longitudinell våg, Mekanisk vågrörelse, Partiell differentialekvation, Partikel, Periodisk funktion, Puls (fysik), Radiovågor, Randvillkor, Reflexion (fysik), Refraktion, Sågtandskurva, Schrödingerekvationen, Sinusvåg, Speciella relativitetsteorin, Stående våg, Strålning, Svävning, Transmissionsmedium, Transversell våg, Trigonometrisk funktion, Vakuum, Vattenvåg, Våg-partikeldualitet, Vågekvation, Vågform, Vågfunktion, Våghastighet, Våglängd, Vågtal, ..., Vinkelhastighet, Ytvåg. Förläng index (2 mer) »

Amplitud

höger Amplitud är avståndet mellan ett ytterläge och ett nolläge i en svängningsrörelse.

Ny!!: Vågrörelse och Amplitud · Se mer »

Derivata

Inom matematiken är en derivata en funktion som anger förändringshastigheten hos en annan känd funktion.

Ny!!: Vågrörelse och Derivata · Se mer »

Diffraktion

Böjning av plana vågor genom ett nålhål Två spalter ger ett diffraktions- och interferensmönster. Här markeras bara riktningar där avståndet mellan spalterna ger maximal amplitud. Varje enskild spalt ger ett diffraktionsmönster. Spaltens bredd i förhållande till våglängden avgör i vilka riktningar som amplituden blir minimal (grått). Formen på det centrala området med stor amplitud till höger gör att man talar om "böjning" av vågen, som var plan innan spalten. Diffraktion (latin diffractio, av diffringere, sönderbryta) är böjning av ljus.

Ny!!: Vågrörelse och Diffraktion · Se mer »

Dispersion

Optisk dispersion prisma alstrar ett färgspektrum Briljantslipad kubisk zirkonia Inom fysiken syftar dispersion på vissa typer av spridning.

Ny!!: Vågrörelse och Dispersion · Se mer »

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum.

Ny!!: Vågrörelse och Elektromagnetisk strålning · Se mer »

Fas (matematik)

Fas är en periodisk vågrörelses förskjutning relativt en godtyckligt vald referens och där förskjutningen är mindre än vågrörelsens period.

Ny!!: Vågrörelse och Fas (matematik) · Se mer »

Fält (fysik)

Inom vektoranalys och fysik är ett fält en funktion av tid och rum vars värdemängd kan vara skalär (skalärfält) eller vektoriell (vektorfält).

Ny!!: Vågrörelse och Fält (fysik) · Se mer »

Frekvens

reciproka. Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall.

Ny!!: Vågrörelse och Frekvens · Se mer »

Funktion

En funktion ''f'' tar ett invärde ''x'', och returnerar ett utvärde ''f(x)''. En liknelse är att beskriva funktionen som en maskin eller hemlig låda som för vissa invärden returnerar bestämda utvärden. graf. Detta är funktionen ''f''(''x'').

Ny!!: Vågrörelse och Funktion · Se mer »

Fyrkantsvåg

Approximation av en '''fyrkantsvåg''' med en fourierserie En fyrkantsvåg eller fyrkantvåg är en vågform som periodiskt växlar mellan två bestämda spänningsnivåer.

Ny!!: Vågrörelse och Fyrkantsvåg · Se mer »

Fysik

NASA:s konstnärliga skildring av ett svart hål. Block och talja är exempel på tillämpningar av klassisk mekanik. myra, betraktad genom ett svepelektronmikroskop, en tillämpning av våg-partikeldualismen. En regnbåge är ett exempel på hur ljus bryts i övergången mellan vatten och luft. En magnet som svävar över en supraledare, vilket demonstrerar Meissnereffekten. Atombomben är ett exempel på de väldiga krafter som fysiken har bemästrat under 1900-talet. Fysik (från grekiska φυσικός /physikos som har betydelsen "naturlig" eller från latinets phyisica som betyder "läran om naturen") är vetenskapen om hur naturen fungerar på den mest fundamentala nivån.

Ny!!: Vågrörelse och Fysik · Se mer »

Grupphastighet

Grupphastighet är den hastighet som modulationer av en vågrörelse utbreder sig med.

Ny!!: Vågrörelse och Grupphastighet · Se mer »

Interferens (vågrörelse)

tidning.

Ny!!: Vågrörelse och Interferens (vågrörelse) · Se mer »

Isotropi

Isotropi (från gr. ἴσος, iso-, "lika", "oberoende" och τρόπος,-tropos, "riktning") betecknar egenskapen att vara likformig oberoende av riktning.

Ny!!: Vågrörelse och Isotropi · Se mer »

Kvantmekanik

Kvantmekanik, även kallad kvantfysik eller kvantteori, är en övergripande teori inom den moderna fysiken och även inom kemin.

Ny!!: Vågrörelse och Kvantmekanik · Se mer »

Laplaceoperatorn

Laplaceoperatorn eller Laplaces operator är inom vektoranalysen en differentialoperator.

Ny!!: Vågrörelse och Laplaceoperatorn · Se mer »

Laplaces ekvation

Laplaces ekvation, en partiell differentialekvation med namn efter Pierre Simon de Laplace.

Ny!!: Vågrörelse och Laplaces ekvation · Se mer »

Lävågor

linsformiga moln Lävågor, även stående vågor, är en form av uppvindar som bildas bakom stora berg när det blåser i vissa riktningar.

Ny!!: Vågrörelse och Lävågor · Se mer »

Ljud

Ljudvågor är skillnader i täthet hos det medium vågorna färdas genom. Ljusa områden illustrerar luft med lägre densitet än normalt, mörka partier luft med högre densitet än normalt. Ljud är mekaniska vågor, ett varierande tryck som överförs av ett fast ämne, vätska eller gas, vars frekvenser faller inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan.

Ny!!: Vågrörelse och Ljud · Se mer »

Ljus

Ljus syftar dels på en sinnesupplevelse och dels på den elektromagnetiska strålning som kan ge upphov till sådana upplevelser.

Ny!!: Vågrörelse och Ljus · Se mer »

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet (betecknas c) är egentligen två olika hastigheter.

Ny!!: Vågrörelse och Ljusets hastighet · Se mer »

Longitudinell våg

Animation av en löpande kompressionsvåg Stående våg i ett öppet rör; ljudtryck visas överst och lufthastighet nere kvalitativt på vänstersida och som grafer på högersida. Longitudinell våg, en våg där punkterna i vågmediet svänger i vågens utbredningsriktning.

Ny!!: Vågrörelse och Longitudinell våg · Se mer »

Mekanisk vågrörelse

Mekaniska vågor är vågor som är beroende av ett medium för att kunna förflytta sig.

Ny!!: Vågrörelse och Mekanisk vågrörelse · Se mer »

Partiell differentialekvation

En partiell differentialekvation, PDE, är en differentialekvation för en funktion vars värde beror av flera variabler, till skillnad från en ordinär differentialekvation som beror av en enskild variabel.

Ny!!: Vågrörelse och Partiell differentialekvation · Se mer »

Partikel

Partikel kan syfta på.

Ny!!: Vågrörelse och Partikel · Se mer »

Periodisk funktion

En illustration av en periodisk funktion med perioden P. En periodisk funktion är i matematiken en funktion som upprepar sig.

Ny!!: Vågrörelse och Periodisk funktion · Se mer »

Puls (fysik)

Puls är en temporär svängning i ett medium.

Ny!!: Vågrörelse och Puls (fysik) · Se mer »

Radiovågor

Radiovågor eller radiosignal är den mest lågfrekventa formen av elektromagnetisk strålning.

Ny!!: Vågrörelse och Radiovågor · Se mer »

Randvillkor

Randvillkor är extra krav som man lägger på differentialekvationer för att kunna få fram en entydig lösning.

Ny!!: Vågrörelse och Randvillkor · Se mer »

Reflexion (fysik)

Slottet speglas i vattnet Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från.

Ny!!: Vågrörelse och Reflexion (fysik) · Se mer »

Refraktion

Refraktion i ett glas vatten. Sugröret ser brutet ut. Ett annat exempel på refraktion Refraktion (latin refractus) är ljusstrålars brytning vid övergången mellan två material med olika brytningsindex som kan förklaras med Snells lag.

Ny!!: Vågrörelse och Refraktion · Se mer »

Sågtandskurva

En sågtandskurva approximeras med ett antal sinuskurvor. En sågtandskurva, eller sågtandsvåg, är en vågform, det vill säga en periodisk funktion.

Ny!!: Vågrörelse och Sågtandskurva · Se mer »

Schrödingerekvationen

Schrödingerekvationen är en partiell differentialekvation av central betydelse inom kvantmekaniken.

Ny!!: Vågrörelse och Schrödingerekvationen · Se mer »

Sinusvåg

En sinusvåg är den naturliga svängningsrörelsen för ett fritt svängande system.

Ny!!: Vågrörelse och Sinusvåg · Se mer »

Speciella relativitetsteorin

Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori publicerad 1905 av Albert Einstein.

Ny!!: Vågrörelse och Speciella relativitetsteorin · Se mer »

Stående våg

Stående våg som en summa av två löpande vågor; de röda prickarna anger noder. Stående våg är ett vågfenomen som bildas av två vågrörelser som rör sig i motsatta riktningar och är superponerade (överlagrade) på varandra.

Ny!!: Vågrörelse och Stående våg · Se mer »

Strålning

miniatyr Strålning (även radiation) är överföring av energi utan medverkan av något medium.

Ny!!: Vågrörelse och Strålning · Se mer »

Svävning

En ton som pulserar med svävningsperiod 1/''f''s kan skrivas som produkt av två sinusvågor med mycket olika frekvens (som ovan), eller som summa av två toner med nästan samma frekvens. Svävning är ett ljudfenomen som uppstår då två ungefär lika starka toner som ligger mycket nära varandra i frekvens når örat samtidigt.

Ny!!: Vågrörelse och Svävning · Se mer »

Transmissionsmedium

Ett transmissionsmedium är en materia eller ett material genom vilket energi kan överföras i någon form.

Ny!!: Vågrörelse och Transmissionsmedium · Se mer »

Transversell våg

Transversell stående våg på ett membran En transversell våg är mekaniska vågrörelser där punkternas svängningsriktning är vinkelrät mot utbredningsriktningen.

Ny!!: Vågrörelse och Transversell våg · Se mer »

Trigonometrisk funktion

Inom matematiken är trigonometriska funktioner en klass av funktioner vars funktionsvärden beror av en vinkel.

Ny!!: Vågrörelse och Trigonometrisk funktion · Se mer »

Vakuum

Vakuumpump Vakuum (även tomrum) är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.

Ny!!: Vågrörelse och Vakuum · Se mer »

Vattenvåg

Simulering av enskilda vattenelement som rör sig i en cikulär bana när vågen passerar. Ett flötes rörelse vid metfiske visar tydligt vattenelementens rörelse vid ytan enligt vad som visas för en enskild punkt i figuren ovan. Vattenvågor är ytvågor i det översta lagret i en vattensamling, till exempel i ett hav.

Ny!!: Vågrörelse och Vattenvåg · Se mer »

Våg-partikeldualitet

Våg-partikeldualitet innebär att elektromagnetisk strålning (till exempel ljus) och materia (i praktiken små massor, till exempel elementarpartiklar, atomer och molekyler) uppvisar både vågegenskaper och partikelegenskaper.

Ny!!: Vågrörelse och Våg-partikeldualitet · Se mer »

Vågekvation

En vågekvation är en partiell differentialekvation som beskriver beteendet hos olika typer av vågor, som exempelvis ljudvågor, ljusvågor och vattenvågor.

Ny!!: Vågrörelse och Vågekvation · Se mer »

Vågform

'''Exempel på vågformer:''' Sinusvåg (röd) Fyrkantsvåg (grön) Triangelvåg (blå) Sågtandsvåg (lila). En sågtandsvåg approximerat med ett tilltagande antal övertoner. En fyrkantsvåg approximerat med ett tilltagande antal övertoner. En triangelvåg approximerat med ett tilltagande antal övertoner. Med vågform avses den grafiska formen hos en periodisk, med jämna mellanrum lika återkommande, förändring i ett fysiskt medium.

Ny!!: Vågrörelse och Vågform · Se mer »

Vågfunktion

En vågfunktion, Ψ (psi) är en funktion som beskriver ett kvantmekaniskt system medelst en amplitud och en fas som beror på systemets koordinater och på tid Ψ(x i, t). Amplitudens kvadrat motsvarar en sannolikhet och fasen beskriver interferens.

Ny!!: Vågrörelse och Vågfunktion · Se mer »

Våghastighet

Våghastighet eller utbredningshastighet är den hastighet som vågor (vågdalar, vågberg, förtätningar och förtunningar) rör sig med.

Ny!!: Vågrörelse och Våghastighet · Se mer »

Våglängd

Våglängden är avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster.

Ny!!: Vågrörelse och Våglängd · Se mer »

Vågtal

Vågtal är omvänt proportionellt mot våglängd.

Ny!!: Vågrörelse och Vågtal · Se mer »

Vinkelhastighet

Vinkelhastighet eller rotationshastighet är mått på ett föremåls rotation per tidsenhet kring sitt rotationscentrum.

Ny!!: Vågrörelse och Vinkelhastighet · Se mer »

Ytvåg

En ytvåg är en mekanisk vågrörelse i gränsytan mellan två medier som är bunden till denna yta.

Ny!!: Vågrörelse och Ytvåg · Se mer »

Omdirigerar här:

Bölja, Böljor, Triangelvåg, Våg (fysik), Våglära, Vågor.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »