Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Vattendrag

Index Vattendrag

Tämnarån är ett vattendrag i Uppsala län Storforsen i Piteälven Ett vattendrag är en sötvattenmassa som drivs genom landskapet av gravitationen, från högre belägna till lägre områden, och som vanligen mynnar ut i hav eller i en insjö.

80 relationer: Asp (fisk), Avrinningsområde, Östersjön, Å (vattendrag), Bäck (vattendrag), Bekämpningsmedel, Biflod, Bifurkation (vattendrag), Biofilm, Blad, Dalälven, Dammbyggnad, Dike, Ekologi, Erosion, Estuarium, Europeisk ål, Fall (hydroteknik), Fiskar, Fjädermyggor, Flödesmätning, Flod, Floddelta, Flodpärlmussla, Flottning, Fosfor, Fotosyntes, Glaciär, Gravitation, Gren (växtdel), Hav, Humus, Insekter, Insjö, Jordbruk, Kanal, Kanalströmning, Källflöde, Korvsjö, Lax, Lek (fortplantningsbeteende), Markavvattning, Markvatten, Maskar, Mälaren, Meander, Medelhavet, Mikroorganism, Nattsländor, Nejonögon, ..., Nettoprimärproduktionen, PH, Population, Sävsländor, Sötvatten, Sediment (geologi), Sjösänkning, Skog, Skogsbruk, Snäckor, Strandskydd, Subkritisk strömning, Superkritisk strömning, Syre, Täckdike, Tätort, Themsen, Tidvatten, Träsk, Trollsländor, Trumma (vattenbyggnad), Turbiditet, Uppsala län, Vandringshinder, Vattendragsrensning, Vattenkraft, Växtnäring, Vårflod, Våtmark, Ytavrinning. Förläng index (30 mer) »

Asp (fisk)

Aspleklokal i Funboån vid Funbo kyrka i Uppsala län. Rommen kan variera i färg från genomskinlig till gulaktig och är vidhäftande. Asp (Aspius aspius, synonym Cyprinus aspius, L. 1758), i Småland kallad asping, och i Östergötland och vid Vänern kallad stam är en fiskart som tillhör familjen karpfiskar.

Ny!!: Vattendrag och Asp (fisk) · Se mer »

Avrinningsområde

Huvudavrinningsområden i världen. Norskspråkig karta där Europas högre ordningens vattendelare (mellan bihav till Atlanten) visas med röda linjer. Lägre ordningens vattendelare (mellan floder som dränerar till samma bihav) visas med mörkgrå linjer. Inflödesfält visas i ljusgrått. De vita områdena är floder och tillrinningsområden som är för små för skalan. Ett avrinningsområde, dräneringsområde eller flodbäcken är det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag.

Ny!!: Vattendrag och Avrinningsområde · Se mer »

Östersjön

Östersjön, även kallad Baltiska havet eller Baltiska sjön, är ett cirka kvadratkilometer stort och upp till 459 meter djupt innanhav med bräckt vatten, beläget i norra Europa.

Ny!!: Vattendrag och Östersjön · Se mer »

Å (vattendrag)

Fyrisån är en å som rinner genom Uppsala Å kallas ett vattendrag som i allmänhet är mindre än en flod eller älv men större än en bäck.

Ny!!: Vattendrag och Å (vattendrag) · Se mer »

Bäck (vattendrag)

Bäck nedanför Njupeskärs vattenfall i Dalarna. En bäck är ett litet vattendrag, vanligen mindre än en å eller flod.

Ny!!: Vattendrag och Bäck (vattendrag) · Se mer »

Bekämpningsmedel

Flygbesprutning. Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer.

Ny!!: Vattendrag och Bekämpningsmedel · Se mer »

Biflod

Bifloden Werre rinner ut i floden Weser i norra Tyskland. En biflod eller ett biflöde är ett vattendrag som inte når havet eller en sjö, utan förenar sig med ett annat, större vattendrag som efter sammanflödet, mötespunkten, ökar i vattenvolym.

Ny!!: Vattendrag och Biflod · Se mer »

Bifurkation (vattendrag)

En bifurkation är en ovanlig naturföreteelse som innebär att ett vattendrag delar sig i riktning nedströms och rinner i två grenar som inte återförenas.

Ny!!: Vattendrag och Bifurkation (vattendrag) · Se mer »

Biofilm

En biofilm är ett aggregat eller kluster av mikroorganismer, till exempel bakterier, som gemensamt bildar en skyddande film där bakterierna kan samarbeta metaboliskt.

Ny!!: Vattendrag och Biofilm · Se mer »

Blad

Olika typer av blad. Blad (latin: folium) är ett vanligen fotosyntetiserande organ hos kärlväxternas sporofyt.

Ny!!: Vattendrag och Blad · Se mer »

Dalälven

Dalälven är en älv i Mellansverige som bildas av mötet mellan Västerdalälven och Österdalälven i Djurås i Dalarna och rinner ut i Bottenhavet vid Skutskär.

Ny!!: Vattendrag och Dalälven · Se mer »

Dammbyggnad

Valvdamm i Turkiet Mycket liten kraftverksdamm vid Skogaholm i Närke i Sverige, med dammluckor som kan regleras från bron. Närmast i bild syns ett överfall, där vatten över en viss nivå kan rinna förbi dammluckorna och ut i den gamla strömfåran för att undvika översvämning. En damm eller dammbyggnad är en av människan anlagd fördämning, vanligen över ett vattendrag för att dämma in vatten.

Ny!!: Vattendrag och Dammbyggnad · Se mer »

Dike

Öppet dike. Ett dike är en mänskligt skapad anordning i marken avsedd att dränera överskottsvatten från exempelvis åkrar, skogsmark, vägar och järnvägar.

Ny!!: Vattendrag och Dike · Se mer »

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekologin är en ung vetenskap i snabb utveckling.

Ny!!: Vattendrag och Ekologi · Se mer »

Erosion

Erosion på en åker med vete nära Washington State University, USA. Erosion (från latin ero'sio nötning) är den nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av en mekanisk eller kemisk påverkan.

Ny!!: Vattendrag och Erosion · Se mer »

Estuarium

Río de la Platas estuarium Ett estuarium (latin: æstuarium, ’lagun’, ’bukt’, ’vik’) eller mynningsvik är ett vattenområde delvis omgivet av land, där sötvatten gradvis blandas upp med saltvatten.

Ny!!: Vattendrag och Estuarium · Se mer »

Europeisk ål

Europeisk ål (Anguilla anguilla), ofta benämnd enbart ål, är en långsträckt fisk med säreget fortplantningsbeteende och uppskattat kött.

Ny!!: Vattendrag och Europeisk ål · Se mer »

Fall (hydroteknik)

Pont du Gard, romersk akvedukt i Frankrike. Fall är inom hydrotekniken och hydrauliken det samma som energilinjens lutning och anges ofta i promille.

Ny!!: Vattendrag och Fall (hydroteknik) · Se mer »

Fiskar

Fiskar (Pisces) är en grupp vattenlevande ryggradsdjur med fenor, som indelas i benfiskar, broskfiskar och käklösa fiskar.

Ny!!: Vattendrag och Fiskar · Se mer »

Fjädermyggor

Fjädermyggor (Chironomidae) är en familj i ordningen tvåvingar.

Ny!!: Vattendrag och Fjädermyggor · Se mer »

Flödesmätning

Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter den mängd fluidum, dvs.

Ny!!: Vattendrag och Flödesmätning · Se mer »

Flod

Floden Rhen. Göta älv i Göteborg. Lausiska Neisse, gränsen mellan Tyskland och Polen. En typisk meandervindling längs Sioule-floden i Frankrike. delta i Bajkalsjön En översvämning i Ft Atkinson i Wisconsin, USA, 2004. Forsränning i Brasilien. Oder i Szczecin, Polen tyska floden Elbe kring år 1900. En flod eller älv är ett större vattendrag som med större eller mindre hastighet rinner från högre till lägre höjd och vanligen mynnar ut i havet eller i en större insjö.

Ny!!: Vattendrag och Flod · Se mer »

Floddelta

Ett floddelta är de låga landsträckor och öar, som förekommer vid eller utanför mynningen av vissa floder.

Ny!!: Vattendrag och Floddelta · Se mer »

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) är ett fridlyst sötvattenlevande blötdjur som tillhör klassen musslor.

Ny!!: Vattendrag och Flodpärlmussla · Se mer »

Flottning

Roddbåtar som användes vid flottningen. Flottning eller timmerflottning är ett sätt att transportera timmer i strömmande vattendrag från skogarna i inlandet till gruvor nedströms och sågverk, som ofta låg vid kusten.

Ny!!: Vattendrag och Flottning · Se mer »

Fosfor

Fosfor (från det grekiska ordet φωσφόρος, phoosforos, "ljusbärare") (latinskt namn: Phosphorus) (P) är ett icke-metalliskt grundämne tillhörande kvävegruppen.

Ny!!: Vattendrag och Fosfor · Se mer »

Fotosyntes

En mycket stor andel av fotosyntesen utförs i växternas blad. Fotosyntes kallas även kolsyreassimilation och är den process där levande organismer tar hand om energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.

Ny!!: Vattendrag och Fotosyntes · Se mer »

Glaciär

En glaciär (av franskans glacier, till glace, is) eller jökel (av isländskans jökull, som är besläktat med det svenska dialektala ordet ickel, istapp), tidigare även kallat gletscher på svenska, definieras som en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd.

Ny!!: Vattendrag och Glaciär · Se mer »

Gravitation

Gravitationen håller solsystemets planeter i omloppsbana kring solen.''Not: Bilden är ej skalenlig.'' Gravitation (av latin gravis.

Ny!!: Vattendrag och Gravitation · Se mer »

Gren (växtdel)

Grenar och kvistar. En gren eller en trädgren (ibland kallad en ramus inom botanik) är en del på träd och buskar som sitter fast i, men är inte en del av, stammen.

Ny!!: Vattendrag och Gren (växtdel) · Se mer »

Hav

Hav Karta som visar havsdjup i världshaven. Satelliter har kartlagt berg och gravar på havsbotten större än tio kilometer genom att registrera gravitationell distorsion på havsytan.Karta: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML NOAA, 1995. (PD) Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område.

Ny!!: Vattendrag och Hav · Se mer »

Humus

") tjock. Humus är saprofytiskt nerbrutna växt- och djurdelar i förnan, vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat.

Ny!!: Vattendrag och Humus · Se mer »

Insekter

Ingen beskrivning.

Ny!!: Vattendrag och Insekter · Se mer »

Insjö

Mälaren en dag i maj 2005. Mälaren är Sveriges tredje största insjö Den avlägsna sjön Övre Hillen i Dalarna tillhör ett avrinningsområde som mynnar ut i Östersjön i Norrström i Stockholm En insjö eller bara sjö (IPA: eller) är en vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag.

Ny!!: Vattendrag och Insjö · Se mer »

Jordbruk

Franska kvinnor brukar jorden, cirka 1917-1920. Terrasser i Yunnan-provinsen i Kina. Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller industriändamål.

Ny!!: Vattendrag och Jordbruk · Se mer »

Kanal

Canal du Midi i Frankrike. En kanal är en anlagd farled, vanligen för sjöfart eller för vattenavledning, exempelvis till eller från vattenkraftverk eller i samband med bevattningsanläggningar.

Ny!!: Vattendrag och Kanal · Se mer »

Kanalströmning

Korsande bevattningskanaler Kanalströmning innebär analys och beräkningar av hur fluider (främst vatten) rör sig i kanaler, öppna diken och naturliga vattendrag.

Ny!!: Vattendrag och Kanalströmning · Se mer »

Källflöde

Ett vattendrags källflöde är det område, eller början på den bäck, där vattendraget börjar.

Ny!!: Vattendrag och Källflöde · Se mer »

Korvsjö

Typiska korvsjöar som bildats av floden Songhua i Dongbei, Kina. En korvsjö föds: Nowitnafloden i Alaska, USA. En korvsjö är en bågformad insjö som bildas av meandrande vattendrag, när ett meandernäs genombryts och den omgivande meanderbågen så småningom isoleras från vattenflödet.

Ny!!: Vattendrag och Korvsjö · Se mer »

Lax

Lax eller LAX kan syfta på.

Ny!!: Vattendrag och Lax · Se mer »

Lek (fortplantningsbeteende)

Lek eller spel är ett specifikt system som en djurart uppvisar där hanar och honor träffas för att kampa eller på annat sätt "spela" om vilka som ska få para sig.

Ny!!: Vattendrag och Lek (fortplantningsbeteende) · Se mer »

Markavvattning

Markavvattning är en juridisk term på verksamheter som syftar till bortledning av vatten, när syftet är att "varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål.".

Ny!!: Vattendrag och Markavvattning · Se mer »

Markvatten

Markvatten är det vatten som finns kapillärt bundet i markporerna.

Ny!!: Vattendrag och Markvatten · Se mer »

Maskar

''C. elegans'' (stam: rundmaskar). Maskar är ett gammalt samlingsnamn för diverse krälande evertebrater och även ett fåtal vertebrater.

Ny!!: Vattendrag och Maskar · Se mer »

Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö efter Vänern och Vättern.

Ny!!: Vattendrag och Mälaren · Se mer »

Meander

En flodmeander i Perus djungel Meander eller meanderlopp är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna.

Ny!!: Vattendrag och Meander · Se mer »

Medelhavet

Medelhavet är ett hav som ligger mellan Europa, Afrika och Asien med en yta på 2 620 254 km² och ett medeldjup på knappt 1 500 m. Från Gibraltar sund till Syriens kust är det 3 860 km, mellan Trieste och Stora Syrten 1 665 km och mellan Mindre Asiens sydkust och Nilens delta 460 km.

Ny!!: Vattendrag och Medelhavet · Se mer »

Mikroorganism

Bakterier är mikroskopiska organismer utan cellkärna. Bilden visar en samling stavformade ''Escherichia coli-''bakterier förstorade 10 000 gånger i elektronmikroskop. En mikroorganism eller mikrob är en organism som är så liten att den inte kan ses med blotta ögat.

Ny!!: Vattendrag och Mikroorganism · Se mer »

Nattsländor

En nattsländelarv med hus Par av ''Brachycentrus montanus'' Nattsländor (Trichoptera) är en insektsordning.

Ny!!: Vattendrag och Nattsländor · Se mer »

Nejonögon

Nejonögon (Petromyzontiformes) är en ordning ryggradsdjur tillhörande de käklösa fiskarna.

Ny!!: Vattendrag och Nejonögon · Se mer »

Nettoprimärproduktionen

Primärproduktion är den biologiska process där levande organismer omvandlar oorganiska ämnen till organiska ämnen.

Ny!!: Vattendrag och Nettoprimärproduktionen · Se mer »

PH

Några olika pH-indikatorer pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H+).

Ny!!: Vattendrag och PH · Se mer »

Population

Population är inom biologin (framför allt ekologin) en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid.

Ny!!: Vattendrag och Population · Se mer »

Sävsländor

Sävsländor (Sialidae) är en familj i insektsordningen vattennätvingar.

Ny!!: Vattendrag och Sävsländor · Se mer »

Sötvatten

Sötvatten eller färskvatten är vatten som har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart, men anger inte om det är tjänligt som dricksvatten i övrigt.

Ny!!: Vattendrag och Sötvatten · Se mer »

Sediment (geologi)

Sediment kallas material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.

Ny!!: Vattendrag och Sediment (geologi) · Se mer »

Sjösänkning

Sjösänkning innebär en mer eller mindre kraftig sänkning av en sjös vattenyta och/eller sänkning av grundvattenytan i en våtmark.

Ny!!: Vattendrag och Sjösänkning · Se mer »

Skog

Bokskog i Schleswig-Holstein, Tyskland. Regnskog i Senegal. En skog är ett större trädbevuxet område.

Ny!!: Vattendrag och Skog · Se mer »

Skogsbruk

"Sent mogna vildmarkens skördar". Detalj vid entrén till Nordiska museet. Skogsbruk eller skogshushållning är utnyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.

Ny!!: Vattendrag och Skogsbruk · Se mer »

Snäckor

Snäckor (Gastropoda) är den klass i djurstammen blötdjur som omfattar flest arter.

Ny!!: Vattendrag och Snäckor · Se mer »

Strandskydd

Strandskyddet som tillkom 1952 blev en del av den svenska Miljöbalken som tillkom 1999.

Ny!!: Vattendrag och Strandskydd · Se mer »

Subkritisk strömning

Subkritisk kanalströmning eller strömmande eller långsamflytande förhållanden kallas det normala strömningsförhållandet som oftast råder i de flesta kanaler, öppna diken, åar och floder.

Ny!!: Vattendrag och Subkritisk strömning · Se mer »

Superkritisk strömning

Superkritisk kanalströmning, även benämnt stråkande eller snabbflytande kanalströmning kallas det strömningsförhållande som råder i vattendrag vid brant lutning, till exempel forsar och vattenfall.

Ny!!: Vattendrag och Superkritisk strömning · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Vattendrag och Syre · Se mer »

Täckdike

Nedlagda rör till täckdike. Täckdike är ett artificiellt övertäckt dike som inte syns ovanför markytan.

Ny!!: Vattendrag och Täckdike · Se mer »

Tätort

En tätort definieras i Danmark, Finland, Norge och Sverige som ett tätbebyggt område med minst 200, Folkmängdskälla invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent (se definition för småort).

Ny!!: Vattendrag och Tätort · Se mer »

Themsen

Themsen (River Thames eller The Thames tɛmz), är en flod i södra England.

Ny!!: Vattendrag och Themsen · Se mer »

Tidvatten

Samma hamn vid Fundybukten i Nova Scotia vid Kanadas atlantkust vid högvatten respektive lågvatten. Lågvatten i Bretagne i Frankrike. Två kroppar roterar kring barycentrum (rött kryss). (Avbildar ej skalenligt jorden och månen. Rotation som sedd mot jordens sydsida). Tidvatten avser variationer i havsvattnets nivå med perioder på ungefär ett halvt dygn.

Ny!!: Vattendrag och Tidvatten · Se mer »

Träsk

Träsk är en typ av våtmark som oftast finns i anslutning till sjöar eller vattendrag.

Ny!!: Vattendrag och Träsk · Se mer »

Trollsländor

Trollsländor (Odonata) är en ordning bland insekterna.

Ny!!: Vattendrag och Trollsländor · Se mer »

Trumma (vattenbyggnad)

Liten trumma under en gångväg En trumma eller vägtrumma är en byggnadsdetalj som placeras i en väg- eller järnvägbank så att mindre vattendrag såsom diken, bäckar eller regnvattenansamlingar kan passera från ena till andra sidan.

Ny!!: Vattendrag och Trumma (vattenbyggnad) · Se mer »

Turbiditet

Turbiditeten är ett mått på en vätskas suspension av partiklar och mäts i NTU (Nephelometric Turbidity Unit) eller FNU (Formazin Nephelometric Unit).

Ny!!: Vattendrag och Turbiditet · Se mer »

Uppsala län

Karta över Uppsala län. Uppsala län är ett av Sveriges län, beläget i östra Svealand, vars residensstad är Uppsala.

Ny!!: Vattendrag och Uppsala län · Se mer »

Vandringshinder

Vandringshinder är hinder som stänger olika djurarter ute från dess naturliga livs-, lek- och uppväxtområden.

Ny!!: Vattendrag och Vandringshinder · Se mer »

Vattendragsrensning

Rensningar och kanaliseringar av vattendrag har genomförts av flera anledningar.

Ny!!: Vattendrag och Vattendragsrensning · Se mer »

Vattenkraft

Dammbyggnaden i Stornorrfors '''Vattenkraftverk''': A - ''damm'', B - ''kraftstation'', C - ''turbin'', D - ''generator'', E - ''intagsgrind/intagslucka'', F - ''tilloppstub'', G - ''transformator'', H - ''sugrör/avlopp'' Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten i ett vattenkraftverk.

Ny!!: Vattendrag och Vattenkraft · Se mer »

Växtnäring

Växtnäring är de näringsämnen som växter behöver för att kunna fullfölja sin livscykel.

Ny!!: Vattendrag och Växtnäring · Se mer »

Vårflod

Vårflod är ett fenomen som uppstår på våren när snön smälter.

Ny!!: Vattendrag och Vårflod · Se mer »

Våtmark

Våtmark, även sankmark och sumpmark, är enligt den svenska våtmarksinventeringens definition sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden.

Ny!!: Vattendrag och Våtmark · Se mer »

Ytavrinning

Ytavrinning till en dagvattenbrunn. Ytavrinning är vatten från nederbörd och snösmältning som inte infiltreras utan rinner ovanpå markytan.

Ny!!: Vattendrag och Ytavrinning · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »