Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Vektor

Index Vektor

Vektorer är matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning.

42 relationer: Acceleration, Delmängd, Determinant, Distributivitet, Divergens (vektoranalys), Elektriskt fält, Enhetsvektor, Gradient, Hastighet, Inre produktrum, Kolonnvektorer och radvektorer, Kommutativitet, Komplexa tal, Kontravariant vektor, Kovarians och kontravarians (vektorer), Kovariant vektor, Kraft, Kryssprodukt, Längd, Linjärt rum, Ljusstyrka, Magnetfält, Matematik, Matris, Nollvektor, Norm (matematik), Normalvektor, Ortonormerad bas, Ortsvektor, Poyntings vektor, Pseudovektor, Pythagoras sats, Rotation (vektoranalys), Rumsvektor, Skalär, Skalärpotential, Skalärprodukt, Storhet, Temperatur, Vektoranalys, Vektorfält, Vinkel.

Acceleration

Läge, hastighet och acceleration av samma rätlinjiga rörelse som funktion av tid. Acceleration är en fysikalisk storhet som anger förändring av hastighet per tidsenhet.

Ny!!: Vektor och Acceleration · Se mer »

Delmängd

Inom mängdteorin är en mängd A en delmängd av en mängd B om alla element som ingår i A även ingår i B. Detta skrivs.

Ny!!: Vektor och Delmängd · Se mer »

Determinant

En determinant är en funktion som tillordnar en skalär till en kvadratisk matris, en matris med samma antal rader som kolumner.

Ny!!: Vektor och Determinant · Se mer »

Distributivitet

I abstrakt algebra inom matematiken sägs en operator, \,*, vara distributiv med avseende på en annan operator, +, om det för alla x, y och z i en mängd S gäller att och Till exempel är multiplikation distributiv med avseende på addition i mängden av reella tal.

Ny!!: Vektor och Distributivitet · Se mer »

Divergens (vektoranalys)

I ett elektriskt fält är divergensen positiv i en positiv punktladdning (röd källa) och negativ i en negativ punktladdning (grön sänka). Inom vektoranalys är divergens ett mått på ett vektorfälts tendens att "stråla" ut från (eller konvergera in mot) en viss punkt.

Ny!!: Vektor och Divergens (vektoranalys) · Se mer »

Elektriskt fält

Ett elektriskt fält alstras av elektriskt laddade partiklar och tidsvarierande magnetfält.

Ny!!: Vektor och Elektriskt fält · Se mer »

Enhetsvektor

Enhetsvektorerna '''i''', '''j''', '''k''' En enhetsvektor är en vektor vars vektornorm är 1 längdenhet.

Ny!!: Vektor och Enhetsvektor · Se mer »

Gradient

En gradient är inom matematiken en multivariabel generalisering av derivatan.

Ny!!: Vektor och Gradient · Se mer »

Hastighet

Tåg som rör sig med hög hastighet integrering. Hastighet (även velocitet) är inom fysik en storhet för att beskriva rörelse.

Ny!!: Vektor och Hastighet · Se mer »

Inre produktrum

Ett inre produktrum är inom matematiken ett vektorrum som har ytterligare struktur genom att en inre produkt (också kallad skalärprodukt) är definierad, vilket gör det möjligt att införa geometriska begrepp såsom vinklar och normen för vektorer.

Ny!!: Vektor och Inre produktrum · Se mer »

Kolonnvektorer och radvektorer

En kolonnvektor (kolumnvektor) eller kolonnmatris är inom linjär algebra en m × 1 matris, det vill säga, en matris bestående av en enda kolonn eller vertikalt orienterad följd av m element: En radvektor eller radmatris är en 1 × m matris, det vill säga, en matris bestående av en enda rad av element: Transponatet (indikerat med T) av en radvektor är en kolonnvektor: och transponatet av en kolonnvektor är en radvektor.

Ny!!: Vektor och Kolonnvektorer och radvektorer · Se mer »

Kommutativitet

Inom matematiken, speciellt inom abstrakt algebra, är kommutativitet en egenskap hos en binär operator.

Ny!!: Vektor och Kommutativitet · Se mer »

Komplexa tal

Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'') De komplexa talen kan ses som en utvidgning av de reella talen.

Ny!!: Vektor och Komplexa tal · Se mer »

Kontravariant vektor

Kontravariant vektor kallas inom allmän relativitetsteori en vektor med index uppe, \; x^a.

Ny!!: Vektor och Kontravariant vektor · Se mer »

Kovarians och kontravarians (vektorer)

Kovarians och kontravarians beskriver inom multilinjär algebra och tensoranalys hur den kvantitativa beskrivningen av vissa geometriska eller fysikaliska enheter förändras vid ett basbyte.

Ny!!: Vektor och Kovarians och kontravarians (vektorer) · Se mer »

Kovariant vektor

Kovariant vektor kallas inom allmän relativitetsteori en vektor med nedre index, \; x_a.

Ny!!: Vektor och Kovariant vektor · Se mer »

Kraft

Exempel på två krafter Kraft är inom fysiken en abstraktion för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelser.

Ny!!: Vektor och Kraft · Se mer »

Kryssprodukt

En kryssprodukt är en form av vektorprodukt som är definierad för vissa vektorrum (över R3 och R7).

Ny!!: Vektor och Kryssprodukt · Se mer »

Längd

---- Längd är en fysikalisk storhet som anger ett avstånd, till exempel från en punkt där ett objekt börjar till den punkt där det slutar.

Ny!!: Vektor och Längd · Se mer »

Linjärt rum

Ett linjärt rum, även kallat vektorrum, är en mängd med en linjär struktur.

Ny!!: Vektor och Linjärt rum · Se mer »

Ljusstyrka

---- Ljusstyrka är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket ljus som strålar ut i en viss riktning från en ljuskälla.

Ny!!: Vektor och Ljusstyrka · Se mer »

Magnetfält

Magnetfält behandlas inom fysiken som vektorfält, vilka beskriver krafterna mellan magneter och strömförande elektriska ledare.

Ny!!: Vektor och Magnetfält · Se mer »

Matematik

arkivdatum.

Ny!!: Vektor och Matematik · Se mer »

Matris

Inom matematiken är en matris ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter.

Ny!!: Vektor och Matris · Se mer »

Nollvektor

En nollvektor är i linjär algebra en vektor bestående endast av nollor, (0,0,...,0).

Ny!!: Vektor och Nollvektor · Se mer »

Norm (matematik)

Manhattannormen (röd, blå, gul) och euklidisk norm (grön) Inom matematiken är norm ett sätt att tilldela en längd till objekt, vilka vanligen är definierade som vektorrum.

Ny!!: Vektor och Norm (matematik) · Se mer »

Normalvektor

Ytnormalen i en punkt på en slät yta är normalvektorn till ytans tangentplan i den givna punkten En normalvektor är en vektor vars riktning är ortogonal (vinkelrät) mot ett annat objekt, till exempel en annan vektor eller geometriska objekt som linjer och ytor.

Ny!!: Vektor och Normalvektor · Se mer »

Ortonormerad bas

Inom linjär algebra kan en ortonormerad bas eller ortonormal bas (ON-bas), ses som ett koordinatsystem där koordinataxlarna är ortogonala (sinsemellan vinkelräta) enhetsvektorer (det vill säga vektorer av längden 1).

Ny!!: Vektor och Ortonormerad bas · Se mer »

Ortsvektor

En ortsvektor är en vektor som representerar en punkt P i förhållande till en godtycklig punkt O i ett givet koordinatsystem.

Ny!!: Vektor och Ortsvektor · Se mer »

Poyntings vektor

Poyntings vektor, namngiven efter John Henry Poynting, används inom elektromagnetismen för att beskriva intensiteten hos en elektromagnetisk våg.

Ny!!: Vektor och Poyntings vektor · Se mer »

Pseudovektor

Högerhandsregeln för en kryssprodukt En pseudovektor (eller axiell vektor) är inom vektoralgebra en vektor vars tecken ändras vid skifte mellan höger- och vänsterorienterat koordinatsystem.

Ny!!: Vektor och Pseudovektor · Se mer »

Pythagoras sats

Enligt Pythagoras sats är arean av den röda kvadraten samma som arean av de blå och gröna kvadraterna tillsammans. Sambandet mellan ''a'', ''b'' och ''c'' är således ''a''2 + ''b''2.

Ny!!: Vektor och Pythagoras sats · Se mer »

Rotation (vektoranalys)

Ett roterande vektorfält. Rotation (rot eller curl) är en operator inom vektoranalys.

Ny!!: Vektor och Rotation (vektoranalys) · Se mer »

Rumsvektor

Inom matematik, fysik och ingenjörsvetenskap, är en euklidisk vektor (ibland kallad geometrisk eller rumslig vektor, eller — som här — endast vektor) är ett gemetriskt objekt som har en magnitud (eller längd) och riktning.

Ny!!: Vektor och Rumsvektor · Se mer »

Skalär

Skalär (av franska scalaire, av senlatin scaláris, ’som hör till stege eller trappa’, av scalae, ’trappor’), används ofta inom matematik och fysik om storheter som kan beskrivas med hjälp av ett enda tal, till skillnad från vektorer av högre dimension än ett.

Ny!!: Vektor och Skalär · Se mer »

Skalärpotential

Skalärpotentialer är grundläggande inom vektoranalys och fysik och har egenskapen att skillnader i potentiell energi för ett objekt som förflyttas, endast beror av objektets position före och efter förflyttningen, det vill säga, är oberoende av objektets bana mellan de olika positionerna.

Ny!!: Vektor och Skalärpotential · Se mer »

Skalärprodukt

Skalärprodukt, också kallad inre produkt, är inom vektoralgebran en operation på två vektorer a och b vars resultat är en skalär och som i ett euklidiskt rum kan definieras som där θ är vinkeln mellan vektorerna.

Ny!!: Vektor och Skalärprodukt · Se mer »

Storhet

enhet Storheter används inom främst naturvetenskaper för att beskriva kvantitativa egenskaper hos föremål eller fenomen.

Ny!!: Vektor och Storhet · Se mer »

Temperatur

Temperaturen beror på gaspartiklarnas hastighet. Dessa partiklar illustrerar rumstemperatur med partikelhastigheten reducerad till en 2-millijondel. Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Ny!!: Vektor och Temperatur · Se mer »

Vektoranalys

Vektoranalys är ett område inom matematiken som handlar om reell analys i flera variabler av vektorer i 2 eller fler dimensioner.

Ny!!: Vektor och Vektoranalys · Se mer »

Vektorfält

Ett vektorfält associerar en vektor med varje punkt i rummet.

Ny!!: Vektor och Vektorfält · Se mer »

Vinkel

En vinkel eller ett vinkelområde är ett område av ett plan, begränsat av två strålar, det vill säga delar av räta linjer som skär varandra i en punkt.

Ny!!: Vektor och Vinkel · Se mer »

Omdirigerar här:

Abstrakta vektor, Euklidisk vektor, Vektor (matematik).

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »