Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Fri
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Kasus

Index Kasus

Kasus är en grammatisk kategori för nomen (eller nominalfraser), som markerar dessas funktion i satsen.

81 relationer: Abessiv, Ablativ, Absolutiv, Ackusativ, Adessiv, Adjektivattribut, Adverbial, Adverbialis, Allativ, Aristoteles, Aversiv, Avledning, Böjning (grammatik), Benefaktiv, Dativ, Deklination (lingvistik), Delativ, Distributiv (kasus), Distributiv–temporalis, Ekvativ, Elativ, Ergativ, Ergativ–genitiv, Essiv, Essiv–formalis, Essiv–modalis, Exessiv, Finsk-ugriska språk, Finska, Formalis, Fornsvenska, Genitiv, Grammatisk kategori, Helsingin Sanomat, Identiskt kasus, Illativ, Indoeuropeiska språk, Inessiv, Instruktiv, Instrumentalis, Intransitivt verb, Kausativ, Kausativ–final, Klitisk partikel, Komitativ, Komparativ (kasus), Kongruens (lingvistik), Latin, Lativ, Lista över kasus, ..., Lokalkasus, Lokativ, Mariska, Modalis, Nomen, Nominalfras, Nominativ, Nysvenska, Oblik (grammatik), Orientativ, Ornativ, Partitiv, Pegativ, Possessiv, Possessivsuffix, Postposition, Preposition, Prolativ, Rektus, Revertiv, Semblativ, Sociativ, Stoicism, Sublativ, Superlativ (kasus), Svenska Akademiens grammatik, Tabasaranska, Temporalis (kasus), Translativ, Ungerska, Vokativ. Förläng index (31 mer) »

Abessiv

Abessiv (latin abesse, som utmärker frånvaro), eller privativ eller karitiv, är ett kasus i böjningen av substantiv som ursprungligen betecknar frånvaro eller avsaknad.

Ny!!: Kasus och Abessiv · Se mer »

Ablativ

Ablativ (latin ablativus, som utmärker fråntagande) är ett kasus i nominas deklination och räknas som ett yttre lokalkasus.

Ny!!: Kasus och Ablativ · Se mer »

Absolutiv

Absolutiv är ett kasus i vissa språk, bland annat baskiska, grönländska och nahuatl.

Ny!!: Kasus och Absolutiv · Se mer »

Ackusativ

Ackusativ är i grammatiken det kasus som anger verbets direkta objekt (ackusativobjekt) i en sats.

Ny!!: Kasus och Ackusativ · Se mer »

Adessiv

Adessiv är ett kasus i nominas deklination och det räknas som ett yttre lokalkasus.

Ny!!: Kasus och Adessiv · Se mer »

Adjektivattribut

Ett adjektivattribut beskriver egenskaper hos, det vill säga är en bestämning till, sitt huvudord.

Ny!!: Kasus och Adjektivattribut · Se mer »

Adverbial

Adverbial är en satsdel som beskriver tid, plats, sätt, omständigheter, med mera.

Ny!!: Kasus och Adverbial · Se mer »

Adverbialis

Adverbialis (förkortat: ADV) är ett grammatiskt kasus i abchaziska och georgiska som har en funktion liknande translativ och essiv i östersjöfinska språk.

Ny!!: Kasus och Adverbialis · Se mer »

Allativ

Allativ är ett kasus i nominas deklination och det räknas som ett yttre lokalkasus.

Ny!!: Kasus och Allativ · Se mer »

Aristoteles

Aristoteles (grekiska: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), född 384 f.Kr. i Stageira på halvön Chalkidike, död år 322 f.Kr. i Chalkis, var en grekisk filosof och astronom.

Ny!!: Kasus och Aristoteles · Se mer »

Aversiv

Aversiv eller evitativ (förkortat: EVIT) är ett grammatiskt kasus som förekommer i australiska språk och markerar substantiv som undviks eller är fruktade.

Ny!!: Kasus och Aversiv · Se mer »

Avledning

Avledning kallas en form av ordbildning där ett tilläggsmorfem, som inte kan fungera som ett självständigt ord, tillfogas ett befintligt ord (som då blir rotmorfem).

Ny!!: Kasus och Avledning · Se mer »

Böjning (grammatik)

Böjning (även flexion) är en term inom grammatiken och hör till språks morfologi, det vill säga ordens formlära inom lingvistiken.

Ny!!: Kasus och Böjning (grammatik) · Se mer »

Benefaktiv

Benefaktiv är ett kasus som används där man vanligtvis på svenska använder "för" eller "till", till exempel i meningen "Hon öppnade dörren för Kalle".

Ny!!: Kasus och Benefaktiv · Se mer »

Dativ

Dativ är i den grammatiska morfologin det kasus som anger att ett ord fungerar som indirekt objekt i en sats.

Ny!!: Kasus och Dativ · Se mer »

Deklination (lingvistik)

Deklination (latin declinatio, av declinare, "böja") är inom grammatiken böjningen av nominala ordklasser: substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord.

Ny!!: Kasus och Deklination (lingvistik) · Se mer »

Delativ

Delativ är ett kasus i bland annat ungerska.

Ny!!: Kasus och Delativ · Se mer »

Distributiv (kasus)

Distributiv är ett kasus, vars huvudsakliga funktion är att ange fördelning, varpå det i svenskan motsvaras av prepositionerna i konstruktioner som två gånger om året och en biljett per person.

Ny!!: Kasus och Distributiv (kasus) · Se mer »

Distributiv–temporalis

Distributiv–temporalis är ett grammatiskt kasus som anger när någonting görs.

Ny!!: Kasus och Distributiv–temporalis · Se mer »

Ekvativ

Ekvativ är ett grammatiskt kasus som anger jämförelse, eller likhet.

Ny!!: Kasus och Ekvativ · Se mer »

Elativ

Elativ (från perfekt particip elatus av latin efferre ’ta med’, ’ta ur’, ’genomföra’ med mera) är ett kasus eller en lokativ deklination med den grundläggande betydelsen ’ut ur’.

Ny!!: Kasus och Elativ · Se mer »

Ergativ

Ergativ är ett grammatiskt kasus som förekommer i så kallade ergativa språk (bland annat tibetanska, baskiska, kaukasiska språk och eskimåisk-aleutiska språk).

Ny!!: Kasus och Ergativ · Se mer »

Ergativ–genitiv

Ergativ–genitiv är ett grammatiskt kasus som kombinerar meningar med ergativ och genitiv, överför idéer om agerade och tillhörighet av någonting.

Ny!!: Kasus och Ergativ–genitiv · Se mer »

Essiv

Essiv är ett kasus i nominas deklination.

Ny!!: Kasus och Essiv · Se mer »

Essiv–formalis

Essiv–formalis är ett grammatiskt kasus som förekommer i ungerska och manchuiska och som kombinerar essiv och formalis.

Ny!!: Kasus och Essiv–formalis · Se mer »

Essiv–modalis

Essiv–modalis är ett grammatiskt kasus som förekommer i ungerska.

Ny!!: Kasus och Essiv–modalis · Se mer »

Exessiv

Exessiv är ett kasus som anger övergång från ett tillstånd, och kompletterar därmed kasusen translativ (övergång till ett tillstånd) och essiv (att vara i ett tillstånd).

Ny!!: Kasus och Exessiv · Se mer »

Finsk-ugriska språk

De finsk-ugriska språken. Finsk-ugriska språk är en grupp besläktade språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och västerut.

Ny!!: Kasus och Finsk-ugriska språk · Se mer »

Finska

Finska (suomen kieli) är ett finsk-ugriskt språk framförallt talat i Finland, där det tillsammans med svenskan är officiellt språk.

Ny!!: Kasus och Finska · Se mer »

Formalis

Formalis är ett grammatiskt kasus som anger tillstånd som en kvalitet.

Ny!!: Kasus och Formalis · Se mer »

Fornsvenska

Fornsvenska är den svenska som brukades under perioden omkring 800–1526.

Ny!!: Kasus och Fornsvenska · Se mer »

Genitiv

Genitiv är ett grammatiskt kasus, som oftast markerar ägarskap – att ett visst substantiv äger, innehar eller besitter ett annat substantiv.

Ny!!: Kasus och Genitiv · Se mer »

Grammatisk kategori

kan hjälpa till att ge en överblick över vilka grammatiska idéer studenten behöver behärska. Grammatisk kategori är ett språkvetenskapligt begrepp som används inom grammatiken för att beskriva vilka slags information som ett visst språk lägger till hos ett ord i en viss ordklass genom ordböjning och liknande grammatiska medel, utan att ändra ordets grundbetydelse.

Ny!!: Kasus och Grammatisk kategori · Se mer »

Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat ("Helsingfors underrättelser"), HS, i talspråk ofta Hesari, är en finskspråkig finländsk dagstidning, som ges ut i Helsingfors.

Ny!!: Kasus och Helsingin Sanomat · Se mer »

Identiskt kasus

Identiskt kasus är ett grammatiskt kasus som anger att någonting är identiskt med någonting annat.

Ny!!: Kasus och Identiskt kasus · Se mer »

Illativ

Illativ är ett kasus som framför allt förekommer i de finskugriska språken finska, estniska, ungerska och samiska, men även i vissa litauiska dialekter.

Ny!!: Kasus och Illativ · Se mer »

Indoeuropeiska språk

De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien (Indiska halvön), Sydvästasien (Iranska platån) och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits från Europa (Engstrand 2019).

Ny!!: Kasus och Indoeuropeiska språk · Se mer »

Inessiv

Inessiv är ett kasus i bland annat finskan.

Ny!!: Kasus och Inessiv · Se mer »

Instruktiv

Instruktiv är ett kasus i nominas deklination.

Ny!!: Kasus och Instruktiv · Se mer »

Instrumentalis

Instrumentalis är ett separat kasus i bland annat slaviska och baltiska språk.

Ny!!: Kasus och Instrumentalis · Se mer »

Intransitivt verb

Ett intransitivt verb är inom grammatik ett verb som inte kan ha något objekt.

Ny!!: Kasus och Intransitivt verb · Se mer »

Kausativ

Kausativ (förkortat: CAUS) är ett grammatiskt kasus som anger orsaken eller anledningen till någonting.

Ny!!: Kasus och Kausativ · Se mer »

Kausativ–final

Kausativ–final (eller kausativ–finalis) är ett grammatiskt kasus som förekommer i ungerska (och tjuvasjiska) och har betydelsen 'i syfte att, på grund av att'.

Ny!!: Kasus och Kausativ–final · Se mer »

Klitisk partikel

Klitisk partikel (från grekiska verbet klínein (att luta)) är ett språkbegrepp som är en blandning mellan ett affix och ett fritt morfem.

Ny!!: Kasus och Klitisk partikel · Se mer »

Komitativ

Komitativ är ett kasus i nominas deklination.

Ny!!: Kasus och Komitativ · Se mer »

Komparativ (kasus)

Komparativ (förkortat: COMP) är ett grammatiskt kasus som förekommer i mariska och anger likhet med någonting.

Ny!!: Kasus och Komparativ (kasus) · Se mer »

Kongruens (lingvistik)

Kongruens syftar på samstämmigheten eller variationen mellan olika relaterade ord.

Ny!!: Kasus och Kongruens (lingvistik) · Se mer »

Latin

Duenos-inskriften, skriven på gammallatin, är från 500-talet före Kristus och är den äldsta kända texten skriven på latin. Latin (lingua latīna eller latīnus sermo) är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa.

Ny!!: Kasus och Latin · Se mer »

Lativ

Lativ är ett kasus som är typiskt för de uraliska språken och var också ett kasus i det proto-uraliska språket.

Ny!!: Kasus och Lativ · Se mer »

Lista över kasus

Detta är en lista över grammatiska kasus.

Ny!!: Kasus och Lista över kasus · Se mer »

Lokalkasus

Lokalkasus är en grupp av adverbiella kasus som beskriver någontings placering eller rörelse i rummet.

Ny!!: Kasus och Lokalkasus · Se mer »

Lokativ

Lokativ är ett kasus som i sig uttrycker läge eller som förekommer tillsammans med lägesprepositioner.

Ny!!: Kasus och Lokativ · Se mer »

Mariska

Mariska eller mari, förr kallat tjeremissiska, är ett språk som tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen.

Ny!!: Kasus och Mariska · Se mer »

Modalis

Modalis (förkortat: MOD) är ett grammatiskt kasus som anger förmåga, avsikt, nödvändighet, skyldighet, tillstånd, möjlighet et cetera.

Ny!!: Kasus och Modalis · Se mer »

Nomen

Nomen (från latin nomen, ”namn”; plural: nomina eller nomenSvenska Akademiens ordbok, artikeln ”Nomen”.) är en term som i modern grammatisk analys används som överordnad term (hyperonym) för flera ordklasser med liknande egenskaper.

Ny!!: Kasus och Nomen · Se mer »

Nominalfras

En nominalfras (ibland förkortat NP efter engelskans noun phrase eller NF på svenska) är inom grammatiken en fras, det vill säga en del av en sats, som syntaktiskt fungerar som ett substantiv (ett nomen).

Ny!!: Kasus och Nominalfras · Se mer »

Nominativ

Nominativ är det kasus som anger subjektet i en sats.

Ny!!: Kasus och Nominativ · Se mer »

Nysvenska

Nysvenska är ett litteraturhistoriskt begrepp som betecknar en av svenskans många språkperioder.

Ny!!: Kasus och Nysvenska · Se mer »

Oblik (grammatik)

Oblik är en beteckning i grammatiken på alla andra kasus än nominativ.

Ny!!: Kasus och Oblik (grammatik) · Se mer »

Orientativ

Orientativ är ett grammatiskt kasus som anger orientering mot någonting.

Ny!!: Kasus och Orientativ · Se mer »

Ornativ

Ornativ är ett grammatiskt kasus som anger vad något "utrustas med" eller "förses med".

Ny!!: Kasus och Ornativ · Se mer »

Partitiv

Partitiv är ett grammatiskt kasus som uttrycker en (vanligen obestämbar) del av en helhet ("vatten" → "ett glas vatten").

Ny!!: Kasus och Partitiv · Se mer »

Pegativ

Pegativ (förkortat: PEG) är ett hypotetiskt grammatiskt kasus som prototypiskt markerar agent för en åtgärd av givande.

Ny!!: Kasus och Pegativ · Se mer »

Possessiv

Possessiv är ett kasus som uttrycker ägarförhållanden, liknande men inte analogt med svenskans genitiv.

Ny!!: Kasus och Possessiv · Se mer »

Possessivsuffix

Ett possessivsuffix är ett suffix som läggs till ett substantiv för att ange dess ägare, motsvarande funktionen för possessiva pronomen.

Ny!!: Kasus och Possessivsuffix · Se mer »

Postposition

En postposition är en typ av adposition, ett grammatiskt ord som uttrycker någon sorts relation mellan en nominalfras och en annan del av satsen.

Ny!!: Kasus och Postposition · Se mer »

Preposition

Prepositioner är adpositioner som placeras framför de nominalfraser för vilka de anger funktion i en sats.

Ny!!: Kasus och Preposition · Se mer »

Prolativ

Prolativ är i den grammatiska morfologin det kasus som anger vad som används eller vad som blir använt.

Ny!!: Kasus och Prolativ · Se mer »

Rektus

Rektus (lat. casus rectus – rakt kasus) är ett kasus använt för subjekt i en sats.

Ny!!: Kasus och Rektus · Se mer »

Revertiv

Revertiv är ett grammatiskt kasus som anger bakåt till någonting.

Ny!!: Kasus och Revertiv · Se mer »

Semblativ

Semblativ är ett grammatiskt kasus som anger likheten mellan en enhet till en annan.

Ny!!: Kasus och Semblativ · Se mer »

Sociativ

Sociativ är ett grammatiskt kasus som förekommer i ungerskan och anger en person i vars sällskap (jämför latin socius) en åtgärd utförs, eller ägodelar som är medel i en åtgärd (tillsammans med sina ägare).

Ny!!: Kasus och Sociativ · Se mer »

Stoicism

Zenon från Kition, stoicismens grundare Stoicismen är en filosofisk riktning som grundades omkring år 300 f.Kr.

Ny!!: Kasus och Stoicism · Se mer »

Sublativ

Sublativ är ett grammatiskt kasus som anger olika situationer: I ungerska uttrycker det målet för en rörelse, ursprungligen till ytan av någonting (exempelvis sitta på marken, klättra i träd), men i andra figurativa betydelser såväl (exempelvis till universitetet, för två nätter), medan det i tsez och andra nordöstkaukasiska språk anger rörelse mot bortsidan eller ytan under någonting.

Ny!!: Kasus och Sublativ · Se mer »

Superlativ (kasus)

Superlativ (förkortat: SUP eller SUPL) är ett grammatiskt kasus som anger rörelse uppå någonting.

Ny!!: Kasus och Superlativ (kasus) · Se mer »

Svenska Akademiens grammatik

Svenska Akademiens grammatik (vanligen förkortad SAG) avser att vara en fullständig grammatik över det svenska standardspråket i deskriptiv lingvistikstradition.

Ny!!: Kasus och Svenska Akademiens grammatik · Se mer »

Tabasaranska

Tabasaranska talas i det ljusblåa området med nummer 13 i södra Dagestan och norra Azerbajdzjan. Tabasaranska är ett kaukasiskt språk, som talas av omkring 126 000 personer inom folkgruppen tabasaranerna, vilka bor på sluttningarna av Stora Kaukasus i södra Dagestan i Ryssland och i norra Azerbajdzjan.

Ny!!: Kasus och Tabasaranska · Se mer »

Temporalis (kasus)

Temporalis (förkortat: TEMP) är ett grammatiskt kasus som anger en tidpunkt.

Ny!!: Kasus och Temporalis (kasus) · Se mer »

Translativ

Translativ är ett kasus i nominas deklination.

Ny!!: Kasus och Translativ · Se mer »

Ungerska

Ungerska (magyar nyelv) är ett finsk-ugriskt språk som framför allt talas i Ungern, där det är officiellt språk.

Ny!!: Kasus och Ungerska · Se mer »

Vokativ

Vokativ är ett kasus som bland annat används i en del av de slaviska språken.

Ny!!: Kasus och Vokativ · Se mer »

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »