Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Varor

Index Varor

Konsumenten skaffar sig oftast varor i en butik. Varor är objekt eller tjänster som (direkt eller indirekt) ökar nyttan för innehavaren.

18 relationer: Byteshandel, Egendom, Förädling, Giffen-vara, Halvfabrikat, Handelsvara, Inferiör vara, Kapitalvaror, Konsumtionsvaror, Maskinvara, Normal vara, Pengar, Produkt (ekonomi), Programvara, Råvara, Skatt, Svart marknad, Tjänst.

Byteshandel

Byteshandel är handel som utgörs av byten av reala nyttigheter mot andra reala nyttigheter.

Ny!!: Varor och Byteshandel · Se mer »

Egendom

Egendom är en konkret individuellt bestämd sak som utgör den metafysiska äganderättens föremål, som ägaren besitter makt över med vissa rättsliga befogenheter reglerad genom lag, sedvanerätt eller domstolspraxis, med uteslutande av varje annan persons rättsanspråk på densamma.

Ny!!: Varor och Egendom · Se mer »

Förädling

Förädling, bearbetning mot en antingen renare eller mer avancerad form.

Ny!!: Varor och Förädling · Se mer »

Giffen-vara

En teknisk redogörelse av en giffen-vara. Illustrationen kräver grundkunskaper i nationalekonomisk mikroteori. Giffen-vara är en vara vars efterfrågan stiger då priset ökar.

Ny!!: Varor och Giffen-vara · Se mer »

Halvfabrikat

Ett halvfabrikat är en vara som förädlats industriellt från råvaror, men som används som insatsvaror i förädling, snarare än att konsumeras.

Ny!!: Varor och Halvfabrikat · Se mer »

Handelsvara

En handelsvara utgörs i allmänhet av varje form av vara som utväxlas i handelsrelationer, inklusive sådana varor som handlas på en råvarubörs.

Ny!!: Varor och Handelsvara · Se mer »

Inferiör vara

Inferiör vara, eller "fattigmansvara", är inom nationalekonomin en vara vars efterfrågan minskar när konsumentens inkomst ökar, eller motsatt, efterfrågan på varan ökar då konsumentens inkomst minskar.

Ny!!: Varor och Inferiör vara · Se mer »

Kapitalvaror

Kapitalvaror är enligt nationalekonomisk teori de medel som används för att producera konsumtionsvaror.

Ny!!: Varor och Kapitalvaror · Se mer »

Konsumtionsvaror

Personbilar är konsumtionsvaror, de är anpassade och redo att användas av konsumenter. För att tillverka personbilar använder tillverkarna insatsvaror som växellåda och motor. Konsumtionsvaror är, enligt nationalekonomisk teori, de medel som används av en person för att (hjälpa till att) uppnå ett mål denne strävar efter.

Ny!!: Varor och Konsumtionsvaror · Se mer »

Maskinvara

Ett moderkort är en typ av hårdvara. Maskinvara eller hårdvara är samlingsnamn för en dators fysiska delar.

Ny!!: Varor och Maskinvara · Se mer »

Normal vara

En normal vara är inom nationalekonomin en vara som påverkas av ändringar i konsumentens inkomst på det sätt man kan förvänta sig, det vill säga att efterfrågan på varan ökar om inkomsten stiger.

Ny!!: Varor och Normal vara · Se mer »

Pengar

En 20-dollarsedel från USA Pengar är ett gemensamt värderingssystem för varor och tjänster som är baserat på utbytbara och lagringsbara enheter, och som används som betalningsmedel.

Ny!!: Varor och Pengar · Se mer »

Produkt (ekonomi)

Arbetare som skördar morötter, en jordbruksprodukt som odlats i tusentals år. Slutmontering av en Boeing 787. Ett flygplan är en avancerad produkt som behöver en mängd olika insatsvaror, kapitalvaror och intellektuellt kapital för sin produktion. Produkt är resultatet av utfört arbete.

Ny!!: Varor och Produkt (ekonomi) · Se mer »

Programvara

OpenOffice.org Writer Programvara, ibland kallad mjukvara, efter det engelska software (sw), är datorprogram, i betydelsen organiserade samlingar av data och maskininstruktioner, vilket utför en avsedd uppgift på ett datorsystem.

Ny!!: Varor och Programvara · Se mer »

Råvara

Råvara är en vara som utvunnits ur naturen men inte behandlats.

Ny!!: Varor och Råvara · Se mer »

Skatt

Skattekvitto från en restaurang i Bryssel, Belgien. Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, som åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren.

Ny!!: Varor och Skatt · Se mer »

Svart marknad

Svart marknad, även kallad svarta börsen eller skuggekonomi, är en illegal marknad där valutor, varor och tjänster byter ägare i strid med gällande lagar.

Ny!!: Varor och Svart marknad · Se mer »

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren.

Ny!!: Varor och Tjänst · Se mer »

Omdirigerar här:

Gods (produkt), Vara (ekonomi), Vara (produkt).

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »