Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Slutavverkning

Index Slutavverkning

Mindre kalhygge i tallskog i södra Finland. Slutavverkning är en åtgärd inom trakthyggesbruk som innebär att ett avgränsat skogsbestånd helt avverkas.

25 relationer: Avskogning, Avverkning, Avverkningsuppdrag, Älgar, Bestånd, Biomassa, Biotop, Förbränning, Föryngring, Föryngringsavverkning, Fjällnära skog, Gallring (skogsbruk), Gammelskog, Gran, Hyggesfritt skogsbruk, Insekter, Kolsänka, Markberedning, Mykorrhiza, Rådjur, Rotpost, Skördare, Skotare, Timmer, Trakthyggesbruk.

Avskogning

Avskogning innebär att ett ursprungligen skogtäckt område permanent omvandlas till antingen åkermark, betesmark eller annan öppen mark, antingen genom människans inverkan eller genom naturliga orsaker, till exempel skogsbränder.

Ny!!: Slutavverkning och Avskogning · Se mer »

Avverkning

Avverkning är att hugga ned skog.

Ny!!: Slutavverkning och Avverkning · Se mer »

Avverkningsuppdrag

Avverkningsuppdrag är en typ av avtal om avverkning av skogsbestånd.

Ny!!: Slutavverkning och Avverkningsuppdrag · Se mer »

Älgar

Älgar (Alces) är ett släkte partåiga hovdjur och de största nu levande hjortdjuren.

Ny!!: Slutavverkning och Älgar · Se mer »

Bestånd

Bestånd är ett generellt begrepp inom skogsbruket som betecknar ett större antal träd eller plantor som växer tillsammans och karaktäriseras av viss enhetlighet, vanligen med avseende på ålder, trädslagsblandning m.m. Inom skogsuppskattning är bestånd en mer precis term.

Ny!!: Slutavverkning och Bestånd · Se mer »

Biomassa

Biomassa är materia som ingår i levande organismer.

Ny!!: Slutavverkning och Biomassa · Se mer »

Biotop

Uppdelning i klimattyper och ekotyper enligt Holdridges livszoner. En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma.

Ny!!: Slutavverkning och Biotop · Se mer »

Förbränning

En brinnande tändsticka. Förbränning är ett begrepp som kan definieras på olika sätt.

Ny!!: Slutavverkning och Förbränning · Se mer »

Föryngring

Föryngring avser antingen de åtgärder som vidtas för att återbeskoga skogsmark efter slutavverkning eller resultatet av dessa åtgärder.

Ny!!: Slutavverkning och Föryngring · Se mer »

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning är i Sverige det juridiska namnet på slutavverkning i Skogsvårdslagen.

Ny!!: Slutavverkning och Föryngringsavverkning · Se mer »

Fjällnära skog

Fjällnära skog i Sarek. Fjällnära skog är ett begrepp som i Sverige används inom miljövård och skogsindustri, avseende skog som ligger väster om gränsen för fjällnära skog − en gräns som är definierad av Skogsstyrelsen.

Ny!!: Slutavverkning och Fjällnära skog · Se mer »

Gallring (skogsbruk)

Ca 25-årig tallskog i södra Finland efter första gallringen. Gallring i skogsbruk innebär att man avverkar vissa träd i ett bestånd men låter majoriteten stå kvar.

Ny!!: Slutavverkning och Gallring (skogsbruk) · Se mer »

Gammelskog

Gammelskogen Pyssynkangas i Urdiala i Birkaland, Finland Gammelskog är skog som är äldre än 120−140 år.

Ny!!: Slutavverkning och Gammelskog · Se mer »

Gran

Utbredningskarta - Skandinavien. ''Picea abies''. Gran (Picea abies) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter.

Ny!!: Slutavverkning och Gran · Se mer »

Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder inom skogsbruk som innebär att skogen brukas utan att marken någonsin blir så kal som vid slutavverkning genom kalhuggning.

Ny!!: Slutavverkning och Hyggesfritt skogsbruk · Se mer »

Insekter

Ingen beskrivning.

Ny!!: Slutavverkning och Insekter · Se mer »

Kolsänka

Koldioxidmängder och -flöden i gigaton kol En kolsänka eller en CO2-sänka är en växande kolreservoar och är motsatsen till en kolkälla.

Ny!!: Slutavverkning och Kolsänka · Se mer »

Markberedning

Markberedning är en åtgärd som utförs på främst hyggen för att underlätta föryngringen.

Ny!!: Slutavverkning och Markberedning · Se mer »

Mykorrhiza

flugsvamp. Mykorrhiza är komplexet mellan en svamps hyfer/mycel (svamptrådar) och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra.

Ny!!: Slutavverkning och Mykorrhiza · Se mer »

Rådjur

Rådjur (Capreolus capreolus) är ett litet hjortdjur som förekommer i Europa och Mindre Asien.

Ny!!: Slutavverkning och Rådjur · Se mer »

Rotpost

Rotpost (avverkningsrätt), virke stående på rot som säljs, genom anbudsförfarande, för slutavverkning.

Ny!!: Slutavverkning och Rotpost · Se mer »

Skördare

En skördare modell Timberjack 1070D. Finnsjön, Värmland. En mindre skördare avsedd för gallring. Skördare är en typ av skogsmaskiner som används för att fälla, kvista och aptera träd till stockar.

Ny!!: Slutavverkning och Skördare · Se mer »

Skotare

alt.

Ny!!: Slutavverkning och Skotare · Se mer »

Timmer

Timmerstockar. Timmertransport i Sibirien. Timmer är grova stammar från träd som sågas upp till sågade trävaror.

Ny!!: Slutavverkning och Timmer · Se mer »

Trakthyggesbruk

Trakthyggesbruk är ett skogsbrukssätt som innebär att man etablerar en ny generation träd samtidigt i beståndet.

Ny!!: Slutavverkning och Trakthyggesbruk · Se mer »

Omdirigerar här:

Föryngringsyta, Hygge, Kalhuggning, Kalhygge.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »