Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Biom

Index Biom

Biom är en regional ansamling av distinkta djur- och växtsamhällen.

26 relationer: Altitud, Biosfär, Biotop, Djur, Djurgeografisk region, Ekoregion, Habitat, Hav, Inlandsis, Jordart, Kelp, Klimat, Korallrev, Latitud, Lövskog, Macchia, Odlingszon, Polaröken, Regnskog, Savann, Sötvatten, Stäpp, Tajga, Tundra, Växt, Vegetation.

Altitud

Altitud beskriver höjden över något vanligtvis meter över havet, eller fot över havet.

Ny!!: Biom och Altitud · Se mer »

Biosfär

Biosfären kan ha olika men liknande betydelser.

Ny!!: Biom och Biosfär · Se mer »

Biotop

Uppdelning i klimattyper och ekotyper enligt Holdridges livszoner. En biotop är en biologisk term för en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma.

Ny!!: Biom och Biotop · Se mer »

Djur

Djur (Animalia, Metazoa) är flercelliga organismer som kännetecknas av att de är rörliga och heterotrofa, det vill säga får sin energi från föda, och utgör ett rike inom klassificeringen av levande organismer.

Ny!!: Biom och Djur · Se mer »

Djurgeografisk region

Antarktiska regionen visas inte. En djurgeografisk region, även kallad faunaregion eller zoogeografisk region är en del av biosfären som har en karakteristisk fauna.

Ny!!: Biom och Djurgeografisk region · Se mer »

Ekoregion

Ekoregion (ekologisk region), ibland kallad bioregion är ett ekologiskt och geografiskt område som är mindre än en djurgeografisk region men stort nog att innefatta ett flertal olika biotoper.

Ny!!: Biom och Ekoregion · Se mer »

Habitat

Habitat, lokal, lokalitet eller fyndort är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva.

Ny!!: Biom och Habitat · Se mer »

Hav

Hav Karta som visar havsdjup i världshaven. Satelliter har kartlagt berg och gravar på havsbotten större än tio kilometer genom att registrera gravitationell distorsion på havsytan.Karta: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML NOAA, 1995. (PD) Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område.

Ny!!: Biom och Hav · Se mer »

Inlandsis

En inlandsis är en domformad glaciär som täcker en landareal större än.

Ny!!: Biom och Inlandsis · Se mer »

Jordart

Torv Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av sönderdelat berg, exempelvis morän, lera, rester av organismer exempelvis torv, dy eller kemiska utfällningar exempelvis kalkgyttja.

Ny!!: Biom och Jordart · Se mer »

Kelp

Kelp är en typ av brunalg som växer i undervattensskogar, i klara grunda vatten (hav).

Ny!!: Biom och Kelp · Se mer »

Klimat

Klimatdiagram Lund 1961-1990; medeltemperatur (röd) och nederbörd (blå). Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

Ny!!: Biom och Klimat · Se mer »

Korallrev

Illustration av korallrevens uppbyggnad.250px Korallrev är stora kalkstrukturer som bildas av koralldjurens skelett på havets botten - vilket förklarar varför det tagit många miljoner år att bygga upp de rev vi har idag.

Ny!!: Biom och Korallrev · Se mer »

Latitud

1.

Ny!!: Biom och Latitud · Se mer »

Lövskog

Lövskog i sydöstra Tyskland Lövskog är skog bildad av träd med löv, relativt tunna breda blad.

Ny!!: Biom och Lövskog · Se mer »

Macchia

Macchia (från italienskan) eller Maquis är en biom som förekommer främst runt Medelhavet, men liknande vegetation finns på andra platser med medelhavsklimat som mellersta Chile, södra Kalifornien (vid namn chaparral), Kaplandet i Sydafrika (där det kallas fynbosNationalencyklopedin, chefredaktör: Arne Ekman, band 11, sid 197, NE Nationalencyklopedin AB Malmö, 2009) och i sydvästra och södra Australien (mallee).

Ny!!: Biom och Macchia · Se mer »

Odlingszon

En odlingszon eller växtzon är ett område där man anser att klimatbetingelserna och årstidernas påverkan på växter är så likartade att man kan ringa in det området och skilja det från sin omgivning.

Ny!!: Biom och Odlingszon · Se mer »

Polaröken

Polaröken är ett områden med en årlig nederbörd som understiger 250 millimeter och en genomsnittlig temperatur som under den varmaste månaden är mindre än 10 °C.

Ny!!: Biom och Polaröken · Se mer »

Regnskog

Amazonas regnskog. Regnskog på Marquesasöarna, Franska Polynesien. Regnskog är skog med hög årlig nederbörd, åtminstone 1500 millimeter, utspridd över minst nio månader av året.

Ny!!: Biom och Regnskog · Se mer »

Savann

Savann i Tarangire nationalpark, Tanzania. Tarangire Nationalpark, Tanzania. En typisk savann är ett slättområde i tropiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar och träd.

Ny!!: Biom och Savann · Se mer »

Sötvatten

Sötvatten eller färskvatten är vatten som har tillräckligt låg salthalt för att vara drickbart, men anger inte om det är tjänligt som dricksvatten i övrigt.

Ny!!: Biom och Sötvatten · Se mer »

Stäpp

Vår på stäppen i västra Kazakstan. Stäpp (av ryska степь, step), eller grässavann, är ett biom vars ekosystem karaktäriseras av gräsmark eller trädlöst slättland och som har ett torrt klimat.

Ny!!: Biom och Stäpp · Se mer »

Tajga

Tajgans utbredning. Tajga eller taiga (ryska тайга tajga, troligen från ett altaiskt språk i betydelsen ’trädbeklädda berg’) är en biom som karaktäriseras av barrskog.

Ny!!: Biom och Tajga · Se mer »

Tundra

Huvudsaklig utbredning för arktisk tundra. Tundraklimat: Spetsbergen Tundra (ET i Köppens system) är en klimattyp och ett biom, karaktäriserad av permafrost med låg och ömtålig vegetation.

Ny!!: Biom och Tundra · Se mer »

Växt

Växtriket (Plantae) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken.

Ny!!: Biom och Växt · Se mer »

Vegetation

Vegetation är en allmän term för växtlivet i ett område.

Ny!!: Biom och Vegetation · Se mer »

Omdirigerar här:

Biotisk region, Jordens biom.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »