Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Ladda ner
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Språk

Index Språk

Primära hörselcortex Språk, eller tungomål, är ett hjälpmedel som används i kontakten emellan oss människor och som ofta är beroende av infrakommunikativa system som kinesik, kroppsspråk, för att bilda ett fullt fungerande kommunikationssystem.

147 relationer: Afasi, Afrika, Afrikaans, Afroasiatiska språk, Akustik, Albert Einstein, Alfabet, Altaiska språk, Areala drag, Australien, Australiens aboriginer, Austroasiatiska språk, Austronesiska språk, Översättning, Bantuspråk, Baskiska, Botswana, Brocas område, Centralasien, Deskriptiv lingvistik, Diakron (historia), Dialekt, Dyslexi, Engelska, Enskilt språk, Estniska, Ethnologue, Europa, Evolution, Ferdinand de Saussure, Finska, Folkspråk, Fonem, Fonetik, Fonologi, Franska, Fras (grammatik), Fysiologi, Grammatik, Grundordföljd, Haiti, Haitisk kreol, Hierarki, Historisk lingvistik, Hjärna, Indien, Indoeuropeiska språk, Internationella fonetiska alfabetet, Internationellt hjälpspråk, Intonation (språk), ..., Isolatspråk, Jugoslavien, Kina, Kinesik, Kognition, Kombinatorik, Kommunikation, Komparativ metod, Konsonant, Kontext, Kreolspråk, Lista över språk, Lista över världens största språk efter antal talare, Maskinvara, Människa, Människans utveckling, Medfödd, Mening (betydelse), Mening (språk), Modersmål, Montenegrinska, Montenegro, Morfem, Morfologi (lingvistik), Neandertalare, Neurologi, Nevis, Niger-Kongospråk, Norge, Norska, Oceanien, Onomatopoetiskt ord, Ord, Ordförråd, Ortografi, Papiamento, Persiska, Pidginspråk, Planspråk, Pragmatik, Preskriptiv lingvistik, Prosodi, Psykologi, Relativitetsteori, Ryssland, Rytm, Samiska, Sanfolket, Sats (lingvistik), Semantik, Semiotik, Semitiska språk, Serbien, Serbiska, Serbokroatiska, Setswana, Sinotibetanska språk, Skriftspråk, Skriftsystem, Slaveri, Sociolekt, Specifik språkstörning, Språkets ursprung, Språkfamilj, Språkljud, Språkstörning, Språktypologi, Språkvetenskap, Stavelse, Svenska, Sydafrika, Sydamerika, Sydostasien, Symbol, Synkron (historia), Syntax, Systematisk lista över språk, Tai–kadaispråk, Tal (språk), Talapparaten, Talspråk, Teckenspråk, Thai, Tok pisin, Turkiska, Ungdomsspråk, Ungerska, Union (statsvetenskap), Universalia, Uraliska språk, Urindoeuropeiska, Urspråk, Västindien, Vietnamesiska, Vokal, Wernickes område, Yttrande (Europeiska unionen). Förläng index (97 mer) »

Afasi

Afasi är en störning av förmågan att tala eller att förstå språk.

Ny!!: Språk och Afasi · Se mer »

Afrika

Afrika är jordens näst största kontinent (efter Eurasien) och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller areal och folkmängd.

Ny!!: Språk och Afrika · Se mer »

Afrikaans

Afrikaanstalande efter provins: under 10 %, 10–50 % och över 50 % Afrikaans är ett västgermanskt språk som talas främst av de vita afrikanderna och de färgade i Sydafrika och Namibia.

Ny!!: Språk och Afrikaans · Se mer »

Afroasiatiska språk

De afroasiatiska språkens utbredning (gult) Afroasiatiska språk är en språkfamilj som främst hör hemma i sydvästra Asien och norra och östra Afrika.

Ny!!: Språk och Afroasiatiska språk · Se mer »

Akustik

Akustik är läran om ljud, främst hörbart ljud.

Ny!!: Språk och Akustik · Se mer »

Albert Einstein

Albert Einstein, född 14 mars 1879 i Ulm i Tyskland, död 18 april 1955 i Princeton i USA, var en tysk-amerikansk teoretisk fysiker av judisk börd.

Ny!!: Språk och Albert Einstein · Se mer »

Alfabet

Inget alfabet Ett alfabet är en uppsättning grafiska tecken, avsedda att avbilda fonem (ljud) i ett talat språk.

Ny!!: Språk och Alfabet · Se mer »

Altaiska språk

Altaiska språk är en omstridd språkfamilj som av vissa lingvister anses innefatta turkspråk, mongolspråk och manchu-tungusspråk, totalt närmare 60 språk talade av omkring 167 miljoner människor.

Ny!!: Språk och Altaiska språk · Se mer »

Areala drag

Areala drag är språkdrag som språk i ett visst geografiskt område delar trots att de inte är genetiskt besläktade.

Ny!!: Språk och Areala drag · Se mer »

Australien

Australien, officiellt Australiska statsförbundet eller Samväldet Australien (Commonwealth of Australia), är ett land på södra halvklotet bestående av fastlandetskontinenten Australien, ön Tasmanien samt ett antal mindre öar i Indiska oceanen och Stilla havet.

Ny!!: Språk och Australien · Se mer »

Australiens aboriginer

Australiens aboriginer, ofta bara kallade aboriginer, är ursprungsbefolkningen i Australiens fastlandsdel (Nya Holland) samt Tasmanien och några kringliggande småöar, borträknat Torressundöarna, inom Samväldet Australien, det vill säga människor som härstammar från de folk som bodde där före den europeiska invasionen och annekteringen.

Ny!!: Språk och Australiens aboriginer · Se mer »

Austroasiatiska språk

Engelskspråkig karta över de austroasiatiska språkens utbredning. De austroasiatiska språken är en betydande språkfamilj i Sydostasien och nordöstra Indien.

Ny!!: Språk och Austroasiatiska språk · Se mer »

Austronesiska språk

miniatyr miniatyr Austronesiska språk (av latin auster, "sydvind", och grekiska nēsos, "ö") är en språkfamilj med kärnområde på öarna i Sydostasien och Stilla havet.

Ny!!: Språk och Austronesiska språk · Se mer »

Översättning

Rosettastenen innehåller samma text på två språk (egyptiska och grekiska) och blev en nyckel i att översätta hieroglyferna. Skärmdump av Googles verktyg för översättning av över 100 språk. Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat.

Ny!!: Språk och Översättning · Se mer »

Bantuspråk

Karta som visar Afrikas språkfamiljer. Orange färg står för bantuspråkens utbredning. Bantuspråk är en undergrupp i Volta-Kongo-grenen av språkfamiljen Niger-Kongospråk.

Ny!!: Språk och Bantuspråk · Se mer »

Baskiska

Baskiska (euskara) är ett språk som talas av cirka 1 miljon människor,Nationalencyklopedin, uppslagsordet baskiska främst i Baskien i norra Spanien och sydvästligaste Frankrike.

Ny!!: Språk och Baskiska · Se mer »

Botswana

Botswana, formellt Republiken Botswana, är en republik i södra Afrika. Staten har ingen kust, och gränsar i öst till Zimbabwe, i sydväst och syd till Sydafrika, i väst och norr till Namibia. Längst i norr har landet en kort gräns mot Zambia. I sydvästra delen av landet finns öknen Kalahari. Botswana var tidigare det brittiska protektoratet Bechuanaland, och blev självständigt 1966. Namnet Botswana kommer av bantubefolkningen, batswana- eller tswanafolket. Före självständigheten var landet ett av världens fattigaste, men tack vare rika diamantfyndigheter har Botswana senare haft betydlig ekonomisk tillväxt och utvecklats till ett medelinkomstland. Botswana är också en av världens största producenter av diamanter. Många invånare lever dock fortfarande utanför den formella ekonomin, ofta av boskapsskötsel. Landet har många naturreservat och ett rikt djurliv. Botswana är en av Afrikas stabilaste demokratier.

Ny!!: Språk och Botswana · Se mer »

Brocas område

Brocas område. Brocas område är ett område i den mänskliga hjärnan (gyrus frontalis inferior) som styr motorisk talförmåga.

Ny!!: Språk och Brocas område · Se mer »

Centralasien

Centralasien enligt en vanlig modern definition (mellan- och mörkbrunt) samt enligt Unescos vidare definition (gulbrunt). Det politiska Centralasien. Centralasien är en geografisk region i centrala Asien.

Ny!!: Språk och Centralasien · Se mer »

Deskriptiv lingvistik

Deskriptiv lingvistik eller beskrivande språkvetenskap är den gren av lingvistiken som analyserar och beskriver hur språk faktiskt används eller har använts.

Ny!!: Språk och Deskriptiv lingvistik · Se mer »

Diakron (historia)

Ett diakront perspektiv koncentrerar sig på utvecklingen längs en tidsaxel.

Ny!!: Språk och Diakron (historia) · Se mer »

Dialekt

En dialekt (av grekiska διάλεκτος; diálektos) eller ett mål (folkmål, sockenmål, bygdemål, allmogemål) är en språklig varietet med regional (geografisk) bas och viss tidsmässig konstans i motsats till sociolekter som har sin bas i en social grupp, till exempel en samhällsklass.

Ny!!: Språk och Dialekt · Se mer »

Dyslexi

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva.

Ny!!: Språk och Dyslexi · Se mer »

Engelska

Engelska (English) är ett västgermanskt språk, dock starkt påverkat av bland annat franska och latin.

Ny!!: Språk och Engelska · Se mer »

Enskilt språk

Ett språk, i betydelsen enskilt språk eller tungomål, är ett specifikt system av språkljud, skrivtecken eller gester som används (eller har använts) av en grupp människor för kommunikation i tal eller skrift.

Ny!!: Språk och Enskilt språk · Se mer »

Estniska

Estniska (eesti keel) är ett finsk-ugriskt språk som talas i Estland, där det är officiellt språk.

Ny!!: Språk och Estniska · Se mer »

Ethnologue

The Ethnologue: Languages of the World är en översikt över många av världens språk som utges i bokform och på Internet av SIL International (tidigare känt som "Summer Institute of Linguistics").

Ny!!: Språk och Ethnologue · Se mer »

Europa

Politisk karta över Europa. Europa (från grekiskans: Ευρώπη) är jordens näst minsta världsdel till ytan men tredje folkrikaste, med lite mer än 750 miljoner invånare (2023) varav över 90 procent talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen.

Ny!!: Språk och Europa · Se mer »

Evolution

Livets träd i grova drag. Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Ny!!: Språk och Evolution · Se mer »

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (franskt uttal), född 26 november 1857 i Genève, död 22 februari 1913 i Vufflens-le-Château, var en schweizisk lingvist som räknas som strukturalismens grundare.

Ny!!: Språk och Ferdinand de Saussure · Se mer »

Finska

Finska (suomen kieli) är ett finsk-ugriskt språk framförallt talat i Finland, där det tillsammans med svenskan är officiellt språk.

Ny!!: Språk och Finska · Se mer »

Folkspråk

Folkspråk är ett språk som talas som modersmål av ett eller flera folkslag, till skillnad från pidginspråk, utdöda språk och planspråk.

Ny!!: Språk och Folkspråk · Se mer »

Fonem

Ett fonem, eller segmentalt fonem, är en betydelseskiljande fon (även kallade språkljud) som formar språket.

Ny!!: Språk och Fonem · Se mer »

Fonetik

Fonetik (grekiska φωνή, foné, ljud) eller ljudlära är vetenskapen om talet, särskilt talljuden.

Ny!!: Språk och Fonetik · Se mer »

Fonologi

Fonologi (av grekiskans phōnē, "ljud", och logia, "lära", även kallat fonematik, främst av engelska strukturalistiska fonologer) är vetenskapen om språkljudens och prosodins interna funktion.

Ny!!: Språk och Fonologi · Se mer »

Franska

Franska (français) är ett av de romanska språken och räknas som ett världsspråk.

Ny!!: Språk och Franska · Se mer »

Fras (grammatik)

Inom språkvetenskap är en fras gruppering av ord som hör samman med varandra.

Ny!!: Språk och Fras (grammatik) · Se mer »

Fysiologi

Leonardo da Vincis ''Vitruvianske mannen'', ett viktigt tidigt bidrag inom fysiologin. Fysiologi, av grekiska φύσις (physis) natur, ursprung och -λογία (-logia) (studier av dito) är det vetenskapliga studiet av funktioner och mekanismer som arbetar inom ett levande system.

Ny!!: Språk och Fysiologi · Se mer »

Grammatik

Grammatik (Från grekiska: γραμματική, grammatikí) är det regelsystem för språk som beskriver hur morfem (orddelar) kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar.

Ny!!: Språk och Grammatik · Se mer »

Grundordföljd

Grundordföljd är vilken ordning fraser kommer i en prototypisk huvudsats.

Ny!!: Språk och Grundordföljd · Se mer »

Haiti

Haiti, formellt Republiken Haiti (République d'Haïti; haitisk kreol: Repiblik Ayiti), är en stat i Karibien som upptar den västra tredjedelen av ön Hispaniola (de östra två tredjedelarna upptas av Dominikanska republiken).

Ny!!: Språk och Haiti · Se mer »

Haitisk kreol

Talad hatiska coronaviruset på haitiska. Haitisk kreol (eget namn Kreyòl Ayisyen), eller bara haitiska, är ett språk som talas av cirka tolv miljoner människor världen över.

Ny!!: Språk och Haitisk kreol · Se mer »

Hierarki

Hierarki (av grek. ‘Ιερός hieros, helig, och αρχή arche "förste", "härska") betecknar en organisationsform med utpräglat centralstyre, som ofta förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag, men även i överförd bemärkelse inom vetenskapen, till exempel systematik.

Ny!!: Språk och Hierarki · Se mer »

Historisk lingvistik

Historisk lingvistik (även historisk språkvetenskap, språkhistoria, diakronisk språkvetenskap, diakron lingvistik, komparativ lingvistik eller jämförande lingvistik) är den gren av lingvistiken som studerar hur språk förändras över tiden.

Ny!!: Språk och Historisk lingvistik · Se mer »

Hjärna

Hjärnan är det organ som styr nervsystemet.

Ny!!: Språk och Hjärna · Se mer »

Indien

Indien (hindi: भारत, Bhārat), officiellt Republiken Indien (hindi: भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya), är en förbundsrepublik i södra Asien.

Ny!!: Språk och Indien · Se mer »

Indoeuropeiska språk

De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien (Indiska halvön), Sydvästasien (Iranska platån) och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits från Europa (Engstrand 2019).

Ny!!: Språk och Indoeuropeiska språk · Se mer »

Internationella fonetiska alfabetet

Det internationella fonetiska alfabetet, förkortat IPA (av engelskans International Phonetic Alphabet), är ett fonetiskt alfabet.

Ny!!: Språk och Internationella fonetiska alfabetet · Se mer »

Internationellt hjälpspråk

Internationellt hjälpspråk (se även internationellt planspråk) är ett konstgjort språk som är tänkt att användas för internationell kommunikation.

Ny!!: Språk och Internationellt hjälpspråk · Se mer »

Intonation (språk)

Intonation är inom prosodin användningen av tonhöjdsvariation i tal.

Ny!!: Språk och Intonation (språk) · Se mer »

Isolatspråk

Ett isolatspråk är ett enskilt språk som inte har några kända besläktade språk, eller vars förhållande till andra språk är för omstritt för att placera dem i en existerande språkfamilj.

Ny!!: Språk och Isolatspråk · Se mer »

Jugoslavien

Jugoslaviens geografiska utbredning 1918–2003Jugoslavien (makedonska, montenegrinsk och serbisk kyrilliska: Југославија, bosniska, kroatiska, serbiska (latinska), slovenska: Jugoslavija, albanska: Jugosllavia och ungerska: Jugoszlávia) med betydelsen Sydslavien på de sydslaviska språken, var benämningen på en serie statsbildningar som från första världskrigets slut 1918 och fram till 2003 fanns på Balkanhalvön.

Ny!!: Språk och Jugoslavien · Se mer »

Kina

Kina, officiellt namn Folkrepubliken Kina, är det till ytan största landet i Östasien och var fram till 2023 världens folkrikaste land med drygt 1,4 miljarder invånare.

Ny!!: Språk och Kina · Se mer »

Kinesik

Kinesik, läran, studiet, av kroppens rörelse, de muskelrörelser som ackompanjerar vårt tal, d v s, såväl medveten som omedveten icke-verbal kommunikation.

Ny!!: Språk och Kinesik · Se mer »

Kognition

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om kunskap, tänkande och information.

Ny!!: Språk och Kognition · Se mer »

Kombinatorik

Kombinatorik är den gren av matematiken som studerar kombinationer, permutationer och uppräkningar av element i mängder och de relationer som karakteriserar dessas egenskaper.

Ny!!: Språk och Kombinatorik · Se mer »

Kommunikation

En grafisk representation av kommunikation, baserad på Claude Elwood Shannon och Warren Weaver. En sändare (längst till vänster) kodar och sänder ett budskap genom ett medium. Budskapet kan störas (i mitten), innan det avkodas av mottagaren (längst till höger). Därefter ger mottagaren respons till sändaren (övre pilen). Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan.

Ny!!: Språk och Kommunikation · Se mer »

Komparativ metod

Komparativ metod, alternativt jämförande metod, är vetenskaplig metod inom många forskningsfält, och är den övergripande benämningen på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser.

Ny!!: Språk och Komparativ metod · Se mer »

Konsonant

En konsonant, eller ett konsonantljud, är ett språkljud som bildas genom en markant förträngning eller total avspärrning av svalget och munhålan.

Ny!!: Språk och Konsonant · Se mer »

Kontext

Kontext eller sammanhang handlar om omständigheter, omgivning eller en övergripande situation.

Ny!!: Språk och Kontext · Se mer »

Kreolspråk

Ett kreolspråk är ett folkspråk som utvecklats ur ett pidginspråk, och som alltså till skillnad från pidginspråket har modersmålstalare.

Ny!!: Språk och Kreolspråk · Se mer »

Lista över språk

Detta är en lista över språk, ordnade alfabetiskt.

Ny!!: Språk och Lista över språk · Se mer »

Lista över världens största språk efter antal talare

En karta som visar de primärt talade språken eller språkgrupperna på olika platser i världen. Detta är en lista över världens största språk efter antal talare.

Ny!!: Språk och Lista över världens största språk efter antal talare · Se mer »

Maskinvara

Ett moderkort är en typ av hårdvara. Maskinvara, eller vanligtvis hårdvara, är samlingsnamn för en dators fysiska delar.

Ny!!: Språk och Maskinvara · Se mer »

Människa

Människa (Homo sapiens, den "visa människan") är ett däggdjur av släktet Homo.

Ny!!: Språk och Människa · Se mer »

Människans utveckling

''Australopithecus afarensis'', Lucy, kanske den mest berömda fossila apmänniskan. Människans utveckling eller människans evolution är den process genom vilken en grupp primater förändrades till att ha de egenskaper som människan har idag.

Ny!!: Språk och Människans utveckling · Se mer »

Medfödd

Medfödd, kongenital eller utvecklingsbetingad är begrepp inom sjukvården/medicinen som innebär att en skada eller funktionsnedsättning har orsaker i personens tidiga utveckling, till exempel under graviditetsperioden.

Ny!!: Språk och Medfödd · Se mer »

Mening (betydelse)

Mening är inom filosofi och logik ett begrepp med flera olika närliggande användningsområden.

Ny!!: Språk och Mening (betydelse) · Se mer »

Mening (språk)

En mening är inom språkvetenskapen en grafisk skriftspråksenhet som uttrycker egen språkhandling, och ofta utgör en egen informationsenhet.

Ny!!: Språk och Mening (språk) · Se mer »

Modersmål

Modersmål eller förstaspråk (L1) är det språk som en person först lär sig tala som litet barn.

Ny!!: Språk och Modersmål · Se mer »

Montenegrinska

Montenegrinska (crnogorski /црногорски) är sedan införandet av Montenegros konstitution, antagen den 22 oktober 2007, ett officiellt språk i landet.

Ny!!: Språk och Montenegrinska · Se mer »

Montenegro

Montenegro (montenegrinska/serbiska: Црна Гора, Crna Gora (uttalas, albanska: Mali i Zi)), är en republik belägen vid Adriatiska havet i Sydeuropa på Balkanhalvön.

Ny!!: Språk och Montenegro · Se mer »

Morfem

Ett morfem eller ordled är den minsta betydelsebärande enheten i ett språk.

Ny!!: Språk och Morfem · Se mer »

Morfologi (lingvistik)

Morfologi eller formlära är den del av lingvistiken som studerar ordens struktur, deras former och bildning.

Ny!!: Språk och Morfologi (lingvistik) · Se mer »

Neandertalare

Neandertalmänniska (Homo neanderthalensis), i vardagligt tal neandertalare, var en förhistorisk människoart i familjen hominider.

Ny!!: Språk och Neandertalare · Se mer »

Neurologi

Neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i nervsystemet.

Ny!!: Språk och Neurologi · Se mer »

Nevis

Ostkusten av Nevis. Nevis är en ö i Västindien, nära toppen av Små Antillerna-arkipelagen, ungefär 350 km sydöst om Puerto Rico och 80 km väst om Antigua.

Ny!!: Språk och Nevis · Se mer »

Niger-Kongospråk

Afrikas språkfamiljer Niger-Kongospråken är en av de största språkfamiljerna i världen.

Ny!!: Språk och Niger-Kongospråk · Se mer »

Norge

Karta över Norge Norge (Norge (bokmål) eller Noreg (nynorska); Norga; Vuodna; Nöörje), formellt Konungariket Norge, är en konstitutionell monarki i norra Europa, väster om Sverige på Skandinaviska halvön.

Ny!!: Språk och Norge · Se mer »

Norska

Norska (norsk) är ett nordiskt språk som har stora dialektvariationer i talspråket och stora skillnader mellan olika standarder i skriftspråket.

Ny!!: Språk och Norska · Se mer »

Oceanien

Oceanien är en världsdel som består av Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt öar och ögrupper i Stilla havet med undantag för öar längs Asiens och Amerikas kuster.

Ny!!: Språk och Oceanien · Se mer »

Onomatopoetiskt ord

Ett onomatopoetiskt ord (av grekiskans ὀνοματοποιία onomatopoiía; av ὄνομα onoma 'namn' och ποιέω poiéo 'jag gör') eller ljudhärmande ord är inom lingvistik, retorik och poesi ett ord som låter som det representerar.

Ny!!: Språk och Onomatopoetiskt ord · Se mer »

Ord

Ett ord är en betydelsebärande ljud- eller teckenkombination som förekommer självständigt.

Ny!!: Språk och Ord · Se mer »

Ordförråd

Ordförråd (vokabulär, lexikalisk) är de ord som finns i ett språk.

Ny!!: Språk och Ordförråd · Se mer »

Ortografi

Ortografi (även rättskrivning), till grekiska orthos 'rät, rätt' och graphein 'skriva', handlar om stavning, interpunktion, bruket av versaler och gemener, avstavning och särskrivning.

Ny!!: Språk och Ortografi · Se mer »

Papiamento

Papiamento är ett språk som talas av invånare på Aruba, Bonaire och Curaçao (så kallade ABC-öarna) samt till viss del i övriga före detta Nederländska Antillerna.

Ny!!: Språk och Papiamento · Se mer »

Persiska

Geografisk utbredning av persiska som modersmål Persiska (persiska: فارسی, fārsi, /fɒːɾsiː/), är ett iranskt språk inom den indoiranska grenen av de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Språk och Persiska · Se mer »

Pidginspråk

Ett pidginspråk (ursprungligen avseende endast engelska språkvarianter) är ett språk som uppstår tillfälligt och för enstaka ändamål då två ofta vitt skilda språk kolliderar.

Ny!!: Språk och Pidginspråk · Se mer »

Planspråk

Termen planspråk (tyska Plansprache, esperanto planlingvo) eller planerat språk används ibland, främst av esperantister, för att beteckna ett urval av konstruerade (konstgjorda, artificiella, planerade) språk.

Ny!!: Språk och Planspråk · Se mer »

Pragmatik

Pragmatik är en disciplin inom språkfilosofin och språkvetenskapen.

Ny!!: Språk och Pragmatik · Se mer »

Preskriptiv lingvistik

Preskriptiv lingvistik är en term som beskriver idén om att det finns en språkvarieté (dialekt, sociolekt osv) som är rätt, standard och "sann".

Ny!!: Språk och Preskriptiv lingvistik · Se mer »

Prosodi

Prosodi (av grekiska προσῳδία, av προσ "till" och οιδε "sång") är ett begrepp inom språkvetenskap som avser ett språks ljudegenskaper.

Ny!!: Språk och Prosodi · Se mer »

Psykologi

Den grekiska bokstaven Psi symboliserar ofta psykologi. Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper.

Ny!!: Språk och Psykologi · Se mer »

Relativitetsteori

Tvådimensionell visualisering av rumtid-störningen från en massiv kropp. Beskriven med allmän relativitetsteori. Albert Einsteins relativitetsteori är en uppsättning av två teorier i fysik: den speciella relativitetsteorin och den allmänna relativitetsteorin.

Ny!!: Språk och Relativitetsteori · Se mer »

Ryssland

Ryssland (Rossija), formellt Ryska federationen (Rossijskaja Federatsija), är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien.

Ny!!: Språk och Ryssland · Se mer »

Rytm

En rytm är en periodisk variation.

Ny!!: Språk och Rytm · Se mer »

Samiska

Samiska (lulesamiska, pitesamiska och sámegiella; kildinsamiska: са̄мь кӣлл, sāmʹ kīll; sydsamiska: saemiengïele; sämikielâ; sääʹmǩiõll; umesamiska: sámiengiälla; tersamiska: са̄мькӣлл, saa´mekiill) är en grupp av flera språkvarieteter som hör till den finsk-ugriska språkgruppen.

Ny!!: Språk och Samiska · Se mer »

Sanfolket

San eller Basarwa är en khoisantalande folkgrupp i sydvästra Afrika – Kalahariöknen i Botswana och Namibia – och i gränsområdena mellan Angola, Zambia och Zimbabwe samt i Sydafrika.

Ny!!: Språk och Sanfolket · Se mer »

Sats (lingvistik)

En sats är en syntaktisk enhet som vanligen består av ett predikat och de övriga satsdelar som det aktuella språkets syntaktiska regler kräver.

Ny!!: Språk och Sats (lingvistik) · Se mer »

Semantik

Semantik (av grekiska sema, "tecken") avser det vetenskapliga studiet av språklig betydelse eller studiet av teckensystems innebörd och tolkning.

Ny!!: Språk och Semantik · Se mer »

Semiotik

Semiotik (av grekiska semeion: tecken), även kallad semiologi, är ett samlingsnamn för teorier om och studien av tecken.

Ny!!: Språk och Semiotik · Se mer »

Semitiska språk

Semitiska språk är en grupp språk som talas av drygt 467 miljoner människor i stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Östafrika.

Ny!!: Språk och Semitiska språk · Se mer »

Serbien

Serbien, officiellt Republiken Serbien (Република Србија/Republika Srbija), är en kustlös stat belägen på Balkanhalvön i Sydöstra Europa.

Ny!!: Språk och Serbien · Se mer »

Serbiska

Serbiska (serbiska alfabetet: српски, latinska alfabetet: srpski) är ett sydvästslaviskt språk som är officiellt språk i Serbien, Montenegro, Bosnien och Hercegovina och Kosovo, samt officiellt minoritetsspråk i ett flertal andra länder, bland annat Kroatien och Nordmakedonien.

Ny!!: Språk och Serbiska · Se mer »

Serbokroatiska

Områden på Balkanhalvön där en majoritet av befolkningen talar något av de serbo-kroatiska språken (från 2005). Etnopolitiska varianter av serbo-kroatiska språket eller serbokroatiska diasystem (från 2006). Serbokroatiska, alternativt kroatoserbiska (senare beteckning BKS, förkortning för "bosniska, kroatiska och serbiska"), är ett omstritt samlingsbegrepp för ett antal sydslaviska språk och språkformer, som idag ofta betraktas som separata språk: bosniska, kroatiska, serbiska och senare montenegrinska.

Ny!!: Språk och Serbokroatiska · Se mer »

Setswana

Setswana, tswana eller bara tswa, är ett bantuspråk som talas av omkring fyra och en halv miljoner människor i Botswana och Sydafrika, samt av tswanafolk i Zimbabwe och Namibia.

Ny!!: Språk och Setswana · Se mer »

Sinotibetanska språk

De områden där sinotibetanska språk talas visas i rött. De sinotibetanska språken utgör en språkfamilj som består av de sinitiska språken (kinesiska) och de tibetoburmanska språken, och omfattar cirka 250 språk som talas i Östasien av fler än en miljard talare.

Ny!!: Språk och Sinotibetanska språk · Se mer »

Skriftspråk

Skrivet språk, eller skriftspråk, är det språk som förmedlas i skriven form.

Ny!!: Språk och Skriftspråk · Se mer »

Skriftsystem

Inuitisk stavelseskrift Några av världens skriftsystem. Ett skriftsystem, ofta förkortat till skrift, är en form av symbolsystem för att representera språkliga uttryck.

Ny!!: Språk och Skriftsystem · Se mer »

Slaveri

Slaveri är ett system där människor (slavar) betraktas och behandlas som egendom.

Ny!!: Språk och Slaveri · Se mer »

Sociolekt

Sociolekt syftar på den språkliga variation som utmärker en social grupp.

Ny!!: Språk och Sociolekt · Se mer »

Specifik språkstörning

Specifik språkstörning eller primär språkstörning (eng. SLI eller Specific Language Impairment) är ett begrepp som ibland används inom forskningssammanhang när man vill forska på språkstörning och inte vill att andra svårigheter som barnet kan ha ska påverka resultaten.

Ny!!: Språk och Specifik språkstörning · Se mer »

Språkets ursprung

Språkets ursprung är ett mycket komplicerat problem, som genom tiderna kännetecknats av betydligt mer spekulationer än solida data.

Ny!!: Språk och Språkets ursprung · Se mer »

Språkfamilj

Fördelning av stora språkfamiljer. En språkfamilj är en grupp enskilda språk som är genetiskt besläktade, det vill säga som har utvecklats ifrån ett äldre, gemensamt språkstadium.

Ny!!: Språk och Språkfamilj · Se mer »

Språkljud

Språkljud (engelska speech sound) är inom lingvistiken en mångtydig term.

Ny!!: Språk och Språkljud · Se mer »

Språkstörning

Språkstörning innebär att språkutvecklingen hos ett barn inte följer det typiska mönstret, eller att språkutvecklingen förefaller gå betydligt långsammare än hos jämnåriga barn.

Ny!!: Språk och Språkstörning · Se mer »

Språktypologi

Språktypologi eller lingvistisk typologi är ett område inom lingvistiken som grupperar enskilda språk utefter deras uppbyggnad.

Ny!!: Språk och Språktypologi · Se mer »

Språkvetenskap

Språkvetenskap eller lingvistik är vetenskapen om mänskligt språk.

Ny!!: Språk och Språkvetenskap · Se mer »

Stavelse

Stavelsen är en rytmisk grundenhet samt den minsta prosodiska enheten.

Ny!!: Språk och Stavelse · Se mer »

Svenska

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer, främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland.

Ny!!: Språk och Svenska · Se mer »

Sydafrika

Sydafrika (South Africa, Suid-Afrika), formellt Republiken Sydafrika (Republic of South Africa, Republiek van Suid-Afrika), är en republik och suverän stat i Afrika, längst söderut på den afrikanska kontinenten.

Ny!!: Språk och Sydafrika · Se mer »

Sydamerika

Sydamerika är en världsdel som utgör den södra delen av den amerikanska dubbelkontinenten, med Stilla havet i väster, Atlanten i öster, Antarktis i söder och Karibiska havet i norr.

Ny!!: Språk och Sydamerika · Se mer »

Sydostasien

Sydostasien. Sydostasien är en region i den sydöstra delen av Asien.

Ny!!: Språk och Sydostasien · Se mer »

Symbol

Symbol, från grekiska σύμβολον, symbolon - "tecken". En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap. Symboler används bland annat inom matematik, kemi och heraldik, och för logotyper, Vissa symboler förändrar betydelse över tid, såsom religiösa symboler som senare anammas inom andra områden. Studiet av symboler och andra tecken kallas semiotik.

Ny!!: Språk och Symbol · Se mer »

Synkron (historia)

Ett synkront perspektiv tar ej hänsyn till historia utan bara till vad som existerar vid en viss tidpunkt.

Ny!!: Språk och Synkron (historia) · Se mer »

Syntax

Syntax (av grekiska σύνταξις, sýntaxis; "sammanställning", av σύν, "samman", och τάξις, "ordning", "sekvens") eller satslära är en del av grammatiken.

Ny!!: Språk och Syntax · Se mer »

Systematisk lista över språk

I den här listan visas de viktigaste språkfamiljerna som världens språk inordnas i. De familjer som finns med här är alla någorlunda välbelagda och vedertagna.

Ny!!: Språk och Systematisk lista över språk · Se mer »

Tai–kadaispråk

Zhuang, som skrivs med latinska alfabetet, är officiellt i Guangxi.Tai–kadaispråken (även kadai eller kradai) är en språkfamilj i Sydostasien och södra Kina.

Ny!!: Språk och Tai–kadaispråk · Se mer »

Tal (språk)

Tal (språk) Tal är frambringande av språkljud och genomförs med hjälp av de olika organen i talapparaten.

Ny!!: Språk och Tal (språk) · Se mer »

Talapparaten

De delar av kroppen som används i talproduktion kallas för talapparaten; huvudsakligen munhåla, näshåla, stämband, samt lungor och luftvägar.

Ny!!: Språk och Talapparaten · Se mer »

Talspråk

Talspråk eller talat språk är den variant av ett språk som förmedlas genom tal.

Ny!!: Språk och Talspråk · Se mer »

Teckenspråk

Teckenspråk är visuella språk som används i flera olika sammanhang istället för eller som komplement till tal.

Ny!!: Språk och Teckenspråk · Se mer »

Thai

Thailändska eller thai (thai: ภาษาไทย, Phasa Thai,; historiskt även siamesiska) är det officiella språket i Thailand.

Ny!!: Språk och Thai · Se mer »

Tok pisin

Tok pisin är ett kreolspråk som talas på Papua Nya Guinea och är utvecklat främst ur engelskan.

Ny!!: Språk och Tok pisin · Se mer »

Turkiska

Turkiska (Türkçe) eller turkietturkiska är ett turkspråk vars ursprungsområde är Centralasien.

Ny!!: Språk och Turkiska · Se mer »

Ungdomsspråk

Ungdomsspråk innebär det samtalsspråk som ungdomar i tonåren använder.

Ny!!: Språk och Ungdomsspråk · Se mer »

Ungerska

Ungerska (magyar nyelv) är ett finsk-ugriskt språk som framför allt talas i Ungern, där det är officiellt språk.

Ny!!: Språk och Ungerska · Se mer »

Union (statsvetenskap)

Union används i statsvetenskapliga sammanhang om sammanslutningar mellan flera stater eller delstater.

Ny!!: Språk och Union (statsvetenskap) · Se mer »

Universalia

Universalia (latin, neutrum pluralis av universalis, "allmän") är en filosofisk term; allmänbegrepp, motsatsen till partikulär.

Ny!!: Språk och Universalia · Se mer »

Uraliska språk

jukagiriska språken Världskarta med uraliska språk i blått. Den uraliska språkfamiljen består av ungefär 30 i olika grad besläktade språk, som talas av nästan 25 miljoner människor i huvudsak i Central-, Öst- och Nordeuropa samt i nordvästra Asien.

Ny!!: Språk och Uraliska språk · Se mer »

Urindoeuropeiska

Urindoeuropeiska, protoindoeuropeiska (PIE) eller det indoeuropeiska urspråket kallas det urspråk som med varierande grad av säkerhet kan rekonstrueras utifrån lagar om fonetiska förändringar bland de indoeuropeiska språken.

Ny!!: Språk och Urindoeuropeiska · Se mer »

Urspråk

datum.

Ny!!: Språk och Urspråk · Se mer »

Västindien

Västindien Västindien eller Karibien avser vanligen den kedja av öar som ligger öster om det centralamerikanska fastlandet och som utgör en skiljelinje mellan Atlanten och Karibiska havet.

Ny!!: Språk och Västindien · Se mer »

Vietnamesiska

Vietnamesiska (tiếng Việt eller mer sällan Việt ngữ) är det officiella språket i Vietnam.

Ny!!: Språk och Vietnamesiska · Se mer »

Vokal

En vokal är ett språkljud som bildas utan förträngning eller avspärrning i de delar av talapparaten som är ovanför glottis.

Ny!!: Språk och Vokal · Se mer »

Wernickes område

Wernickes område. Wernickes område är ett område i bakre delen av temporalloben (tinningloben) i den mänskliga hjärnan som styr vissa aspekter av talförmågan.

Ny!!: Språk och Wernickes område · Se mer »

Yttrande (Europeiska unionen)

Europeiska flaggan Ett yttrande är en typ av icke-bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.

Ny!!: Språk och Yttrande (Europeiska unionen) · Se mer »

Omdirigerar här:

Språken, Språklig.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »