Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

2 (tal)

Index 2 (tal)

2 är det naturliga heltal som följer 1 och föregår 3.

57 relationer: Arabiska, Armstrongtal, Asteroid, Atomnummer, −2 (tal), Belltal, Binära talsystemet, Catalantal, Defekt tal, Delbarhet, Division med två, Eulers lyckotal, Fibonaccital, Helium, Heltal, Heptanaccital, Hexanaccital, Irrationella tal, Jämna och udda tal, Kolossalt ymnigt tal, Kvadratfritt tal, Lista över tal, Messier 2, Messiers katalog, Motzkintal, Mycket högt sammansatt tal, Naturliga tal, Nonaccital, Numerus, Nummer, Oktanaccital, Palindromtal, Pluralis, Praktiskt tal, Primtal, Räkneord, Rektangeltal, Samiska, Sanskrit, Schrödertal, Siffra, Singularis, Slovenska, Superperfekt tal, Superymnigt tal, Tal, Taxital, Tetranaccital, Thabittal, Tribonaccital, ..., Ulamtal, 1 (tal), 2, 2 (siffra), 2 f.Kr., 2 Pallas, 3 (tal). Förläng index (7 mer) »

Arabiska

Arabiska är det största av de semitiska och afroasiatiska språken och ett av de fem största språken i världen.

Ny!!: 2 (tal) och Arabiska · Se mer »

Armstrongtal

Två "bevisföringar" för armstrongtal. Ett Armstrongtal, efter Michael F. Armstrong, är ett n-siffrigt naturligt tal, som uppfyller egenskapen att summan av de ingående siffrorna upphöjt i antalet ingående siffror är lika med talet självt.

Ny!!: 2 (tal) och Armstrongtal · Se mer »

Asteroid

Asteroid 243 Ida med satelliten Dactyl Asteroider är en typ av små himlakroppar i solsystemet i omloppsbana kring solen.

Ny!!: 2 (tal) och Asteroid · Se mer »

Atomnummer

Atomnummer är, inom kemi och fysik, antalet protoner i kärnan av en atom av ett grundämne och är därmed identiskt med kärnans elektriska laddning.

Ny!!: 2 (tal) och Atomnummer · Se mer »

−2 (tal)

−2 (minus två) är det negativa heltal som följer −3 och följs av −1.

Ny!!: 2 (tal) och −2 (tal) · Se mer »

Belltal

Belltal är uppkallade efter Eric Temple Bell och är inom matematik en följd av tal, som beskriver hur många partitioner en mängd har, eller med en ekvivalent formulering, hur många ekvivalensrelationer det finns på mängden.

Ny!!: 2 (tal) och Belltal · Se mer »

Binära talsystemet

Det binära talsystemet är grundat på talbasen 2 och utnyttjar endast två siffror, vanligen 0 och 1.

Ny!!: 2 (tal) och Binära talsystemet · Se mer »

Catalantal

Catalantalen, vilka utgör en talföljd som börjar Följden är uppkallad efter den belgiska matematikern Eugène Charles Catalan (1814–1894).

Ny!!: 2 (tal) och Catalantal · Se mer »

Defekt tal

Defekt tal, omättat tal eller fattigt tal är inom talteorin ett heltal n, för vilket summan av alla positiva delare, inklusive n självt, betecknat ''σ(n)'', är mindre än 2n.

Ny!!: 2 (tal) och Defekt tal · Se mer »

Delbarhet

60. Ett heltal a är delbart med ett annat heltal b om det finns ett heltal k så att a.

Ny!!: 2 (tal) och Delbarhet · Se mer »

Division med två

Division med två är inom matematik en operation som historiskt sett ansetts viktig.

Ny!!: 2 (tal) och Division med två · Se mer »

Eulers lyckotal

Eulers lyckotal är positiva heltal n sådana att m2 − m + n är ett primtal för m.

Ny!!: 2 (tal) och Eulers lyckotal · Se mer »

Fibonaccital

Tessellation med kvadrater som har Fibonaccital som sidlängd. Fibonaccital är tal som ingår i en heltalsföljd, Fibonaccis talföljd, där varje tal är summan av de två föregående Fibonaccitalen; de två första talen är 0 och 1.

Ny!!: 2 (tal) och Fibonaccital · Se mer »

Helium

Helium är grundämne nummer två i det periodiska systemet, en färglös och luktlös ädelgas.

Ny!!: 2 (tal) och Helium · Se mer »

Heltal

Heltalen kan tänkas vara punkter på en linje som sträcker ut sig oändligt långt åt båda hållen. Heltalen är unionen av mängden av de naturliga talen och mängden av de negativa heltalen.

Ny!!: 2 (tal) och Heltal · Se mer »

Heptanaccital

Heptanaccital liknar Fibonaccital, men istället för att börja med två förutbestämda termer, startar talföljden med sju förutbestämda termer och varje term efteråt är summan av de sju föregående termerna.

Ny!!: 2 (tal) och Heptanaccital · Se mer »

Hexanaccital

Hexanaccital liknar Fibonaccital, men istället för att börja med två förutbestämda termer, startar talföljden med sex förutbestämda termer och varje term efteråt är summan av de sex föregående termerna.

Ny!!: 2 (tal) och Hexanaccital · Se mer »

Irrationella tal

Inom matematiken är irrationella tal reella tal som inte är rationella tal, det vill säga tal som inte kan skrivas som a/b, där a och b är heltal samt b skilt från noll.

Ny!!: 2 (tal) och Irrationella tal · Se mer »

Jämna och udda tal

Varje heltal är antingen jämnt eller udda.

Ny!!: 2 (tal) och Jämna och udda tal · Se mer »

Kolossalt ymnigt tal

Inom talteorin är ett kolossalt ymnigt tal ett naturligt tal n som är jämnt delbart med ett stort antal andra tal, enligt en särskild definition.

Ny!!: 2 (tal) och Kolossalt ymnigt tal · Se mer »

Kvadratfritt tal

Inom matematiken är ett kvadratfritt tal ett heltal som inte är delbart med någon perfekt kvadrat, utom 1.

Ny!!: 2 (tal) och Kvadratfritt tal · Se mer »

Lista över tal

Detta är en lista över artiklar som handlar om olika tal.

Ny!!: 2 (tal) och Lista över tal · Se mer »

Messier 2

M2,Messierobjekt 2 eller NGC 7089 är en klotformig stjärnhop i stjärnbilden Vattumannen.

Ny!!: 2 (tal) och Messier 2 · Se mer »

Messiers katalog

Messiers katalog är en äldre katalog över diffusa astronomiska objekt på stjärnhimlen sammanställd av Charles Messier och först publicerad 1774.

Ny!!: 2 (tal) och Messiers katalog · Se mer »

Motzkintal

Ett Motzkintal anger antalet olika sätt att i en cirkel med n punkter placera 0 till n/2 kordor som inte vidrör varandra.

Ny!!: 2 (tal) och Motzkintal · Se mer »

Mycket högt sammansatt tal

Inom matematiken är ett mycket högt sammansatt tal att naturligt tal n för vilket det finns ett positivt reellt tal ε sådant att för alla naturliga tal k större än 1 är där d(n) är delarantalet av n. De första mycket högt sammansatta talen är.

Ny!!: 2 (tal) och Mycket högt sammansatt tal · Se mer »

Naturliga tal

Naturliga tal används för att räkna föremål, till exempel äpplen, så länge de är hela. De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa, alternativt de heltal som är positiva.

Ny!!: 2 (tal) och Naturliga tal · Se mer »

Nonaccital

Nonaccital liknar Fibonaccital, men istället för att börja med två förutbestämda termer, startar talföljden med nio förutbestämda termer och varje term efteråt är summan av de nio föregående termerna.

Ny!!: 2 (tal) och Nonaccital · Se mer »

Numerus

Numerus (ung. antalsform) är en grammatisk böjningskategori.

Ny!!: 2 (tal) och Numerus · Se mer »

Nummer

Ett nummer är en sekvens av siffror, där man primärt inte är intresserad av matematiska talegenskaper – till exempel om det är ett primtal – utan av sifferföljdens identifierande funktion.

Ny!!: 2 (tal) och Nummer · Se mer »

Oktanaccital

Oktanaccital liknar Fibonaccital, men istället för att börja med två förutbestämda termer, startar talföljden med åtta förutbestämda termer och varje term efteråt är summan av de åtta föregående termerna.

Ny!!: 2 (tal) och Oktanaccital · Se mer »

Palindromtal

Ett palindromtal är ett tal som, skrivet i en viss talbas, blir samma vare sig man läser det framlänges eller baklänges.

Ny!!: 2 (tal) och Palindromtal · Se mer »

Pluralis

Pluralis eller plural (flertal) är ett numerus som betecknar flertal.

Ny!!: 2 (tal) och Pluralis · Se mer »

Praktiskt tal

Inom talteorin är ett praktiskt tal ett positivt heltal n sådant att varje mindre positivt heltal kan skrivas som summan av skilda delare av n. De första praktiska talen är.

Ny!!: 2 (tal) och Praktiskt tal · Se mer »

Primtal

12. Ett primtal är ett naturligt tal, som är större än 1 och som inte har några andra positiva delare än 1 och talet självt.

Ny!!: 2 (tal) och Primtal · Se mer »

Räkneord

Räkneord är en av ordklasserna.

Ny!!: 2 (tal) och Räkneord · Se mer »

Rektangeltal

Rektangeltal (kallas även pronictal, oblongtal och heteromecictal) är ett tal som är produkten av två på varandra följande heltal, det vill säga n (n + 1).

Ny!!: 2 (tal) och Rektangeltal · Se mer »

Samiska

Samiska (Sámegielat eller sámigiella på nordsamiska) är en grupp av flera språkvarieteter som hör till den finsk-ugriska språkgruppen.

Ny!!: 2 (tal) och Samiska · Se mer »

Sanskrit

En handskrift av Rigveda, skrivet med devanagariskrift Sanskrit (संस्कृतम् saṃskṛtam, ursprungligen संस्कृता वाक् saṃskṛtā vak, "förfinat tal"), är ett indoariskt språk och hinduismens, jainismens och mahayanabuddhismens främsta liturgiska språk.

Ny!!: 2 (tal) och Sanskrit · Se mer »

Schrödertal

Ett Schrödertal visar antalet sätt att dela en rektangel i n + 1 mindre rektanglar, med n snitt genom n diagonalt placerade punkter, där varje snitt går genom en punkt.

Ny!!: 2 (tal) och Schrödertal · Se mer »

Siffra

En siffra (från arabiskans as-sifr) är ett skrivtecken, en symbol som används för att beteckna tal och nummer.

Ny!!: 2 (tal) och Siffra · Se mer »

Singularis

Singularis (ental) är ett numerus som betecknar ental.

Ny!!: 2 (tal) och Singularis · Se mer »

Slovenska

Slovenska (slovenski jezik eller slovenščina) är ett sydvästslaviskt språk som huvudsakligen talas i Slovenien, där det är officiellt språk, men även i Italien (Friuli-Venezia Giulia), Österrike (Kärnten och Steiermark) och Ungern (Raabflodens avrinningsområde).

Ny!!: 2 (tal) och Slovenska · Se mer »

Superperfekt tal

Ett superperfekt tal kallas inom talteorin ett heltal n för vilket summan av de positiva delarna till summan av talets positiva delare är 2n.

Ny!!: 2 (tal) och Superperfekt tal · Se mer »

Superymnigt tal

Inom matematiken är superymniga tal en klass av naturliga tal.

Ny!!: 2 (tal) och Superymnigt tal · Se mer »

Tal

50px Delmängder till komplexa tal. Tal är ett matematiskt grundbegrepp som används för att representera olika storheter, det vill säga sådant som går att mäta i bestämda måttenheter, till exempel antal, längd, vikt, volym, temperatur och tryck.

Ny!!: 2 (tal) och Tal · Se mer »

Taxital

Inom talteorin är det n-te taxitalet det minsta positiva heltal som kan uttryckas som summan av två positiva kuber på n olika sätt.

Ny!!: 2 (tal) och Taxital · Se mer »

Tetranaccital

Tetranaccital liknar Fibonaccital, men istället för att börja med två förutbestämda termer, startar talföljden med fyra förutbestämda termer och varje term efteråt är summan av de fyra föregående termerna.

Ny!!: 2 (tal) och Tetranaccital · Se mer »

Thabittal

Thabittal, även kallat Thâbit ibn Kurrah-tal eller 321-tal (talet 321 är dock inte ett Thabittal), är ett heltal av formen 3·2n−1 för ett icke-negativt tal n. De första Thabittalen är.

Ny!!: 2 (tal) och Thabittal · Se mer »

Tribonaccital

Tribonaccital liknar Fibonaccital, men istället för att börja med två förutbestämda termer, startar talföljden med tre förutbestämda termer och varje term efteråt är summan av de tre föregående termerna.

Ny!!: 2 (tal) och Tribonaccital · Se mer »

Ulamtal

Ulamtalen un är tal i en heltalsföljd uppkallad efter matematikern Stanisław Ulam.

Ny!!: 2 (tal) och Ulamtal · Se mer »

1 (tal)

1 (eller) är det naturliga heltal som följer 0 och föregår 2.

Ny!!: 2 (tal) och 1 (tal) · Se mer »

2

2 (II) var ett normalår som började en söndag i den julianska kalendern.

Ny!!: 2 (tal) och 2 · Se mer »

2 (siffra)

Siffran 2 används för att beteckna talet 2 och är en siffra i varje positiv talbas som är 3 eller högre.

Ny!!: 2 (tal) och 2 (siffra) · Se mer »

2 f.Kr.

2 f.Kr. var ett normalår som började en onsdag i den julianska kalendern.

Ny!!: 2 (tal) och 2 f.Kr. · Se mer »

2 Pallas

2 Pallas är den andra asteroiden som upptäckts (efter Ceres).

Ny!!: 2 (tal) och 2 Pallas · Se mer »

3 (tal)

3 är det naturliga heltal som följer 2 och föregår 4.

Ny!!: 2 (tal) och 3 (tal) · Se mer »

Omdirigerar här:

II, Kvadratroten ur 4, Kvadratroten ur fyra, Roten ur 4, Roten ur fyra, Två, , , , , .

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »