Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Adenosintrifosfat

Index Adenosintrifosfat

Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i alla cellers energihantering och ämnesomsättning.

35 relationer: Adenosin, Adenosindifosfat, Adenosinmonofosfat, Aminosyror, ATP-syntas, Cell, Cellmembran, Citronsyracykeln, Dissociation (kemi), DNA, Elektrontransportkedja, Enzym, FAD, Fettsyra, Fosfat, Fosfoanhydridbindning, Fosfor, Glukoneogenes, Glukos, Glykolys, Gradient (matematik), Guanosintrifosfat, Hydrolys, Joule, Kol, Kväve, Mitokondrie, NAD+, Nukleinsyra, Nukleotid, Oxidativ fosforylering, Ribonukleinsyra, Stillasittande livsstil, Syre, Väte.

Adenosin

Adenosin är en liten organisk molekyl som är uppbyggd av kvävebasen adenin och sockergruppen ribos.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Adenosin · Se mer »

Adenosindifosfat

Adenosindifosfat eller ADP är ett ämne som medverkar i de flesta energiutvinnande processer i ämnesomsättningen.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Adenosindifosfat · Se mer »

Adenosinmonofosfat

Adenosinmonofosfat, även känd som 5'-adenylsyra och förkortas AMP, är en nukleotid som finns i RNA.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Adenosinmonofosfat · Se mer »

Aminosyror

Pinnmodell av cystein. Strukturformel för en allmän alfa-aminosyra i ojoniserad form (vänster) och zwitterjonform (höger). R betecknar sidokedjan. En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en aminogrupp och en karboxylgrupp.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Aminosyror · Se mer »

ATP-syntas

ATP-syntas (även kallat ATP-syntetas) är ett enzym med central roll inom metabolismen.

Ny!!: Adenosintrifosfat och ATP-syntas · Se mer »

Cell

Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller: (1) Nukleol (2) Cellkärna (3) Ribosom (4) Vesikel (5) Korniga endoplasmatiska nätverket (6) Golgiapparaten (7) Cellskelettet (8) Glatta endoplasmatiska nätverket (9) Mitokondrie (10) Vakuol (11) Cytoplasma (12) Lysosom (13) Centriol Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "kroppens byggsten".

Ny!!: Adenosintrifosfat och Cell · Se mer »

Cellmembran

Globulärt protein. 6. Opolär, lipofil del av ett protein som går tvärs igenom membranet. 7. Kolesterol, här ritat som gula och avrundade. Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Cellmembran · Se mer »

Citronsyracykeln

Citronsyracykeln, även känd som Krebs cykel och trikarboxylsyracykeln, är en serie biokemiska reaktioner i levande celler.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Citronsyracykeln · Se mer »

Dissociation (kemi)

Dissociation är inom kemin en upplösning av en kemisk förening i mindre beståndsdelar, exempelvis brytande av jonbindningar när salter löses i vatten eller något annat lösningsmedel, eller när en syremolekyl lämnar hemoglobin i blodet.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Dissociation (kemi) · Se mer »

DNA

atomslag och ryggraden hos de båda strängarna är färgad orange. De olika kvävebasernas struktur visas i detalj längst ner till höger. En roterande illustration av en bit av DNA:s dubbelhelix. DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska informationen (även kallad arvsmassa eller genom), i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus).

Ny!!: Adenosintrifosfat och DNA · Se mer »

Elektrontransportkedja

En elektrontransportkedja är ett arrangemang av proteiner som lämnar en elektron till varandra så att den genomlöper en sekvens av allt lägre potentiella energier.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Elektrontransportkedja · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Enzym · Se mer »

FAD

Inom biokemi är FAD ('''f'''lavin-'''a'''denin-'''d'''inukleotid) en prostetisk grupp som i likhet med NAD+ fungerar som vätebärare i citronsyracykeln.

Ny!!: Adenosintrifosfat och FAD · Se mer »

Fettsyra

Fettsyror är karboxylsyror som enbart består av kol, väte och syre samt bara innehåller en karboxylgrupp som är bunden till en ogrenad alkylgrupp.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Fettsyra · Se mer »

Fosfat

Fosfater är salter och estrar av fosforsyra.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Fosfat · Se mer »

Fosfoanhydridbindning

Fosfoanhydridbindningar är energirika anhydridbindningar mellan fosfatgrupper.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Fosfoanhydridbindning · Se mer »

Fosfor

Fosfor (från det grekiska ordet φωσφόρος, phoosforos, "ljusbärare") (latinskt namn: Phosphorus) (P) är ett icke-metalliskt grundämne tillhörande kvävegruppen.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Fosfor · Se mer »

Glukoneogenes

Schematisk bild över glukoneogenesen som sker i de blå pilarnas riktning (glykolys med svarta pilar). Böjda pilar betyder att olika enzymer som verkar i de olika riktningar. Glukoneogenes är en energikrävande process där glukos bildas från andra enklare föreningar som cellen inte kan bryta ner.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Glukoneogenes · Se mer »

Glukos

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart (monosackarid) med formeln C6H12O6.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Glukos · Se mer »

Glykolys

Glykolys (från glykos, äldre term för glukos, och -lysis, nedbrytning) är en metabol process där en glukosmolekyl bryts ned till två stycken pyruvatmolekyler.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Glykolys · Se mer »

Gradient (matematik)

En gradient är inom matematiken en multivariabel generalisering av derivatan.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Gradient (matematik) · Se mer »

Guanosintrifosfat

Guanosintrifosfat eller guanosin-5'-trifosfat (GTP) är en nukleotid (en purin) som används vid transkription för att bygga upp RNA.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Guanosintrifosfat · Se mer »

Hydrolys

Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Hydrolys · Se mer »

Joule

Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras: Energin en joule motsvaras av följande.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Joule · Se mer »

Kol

Kol är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Kol · Se mer »

Kväve

Kväve eller nitrogen är grundämnet med tecknet N och atomnummer 7.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Kväve · Se mer »

Mitokondrie

Glatt endoplasmatiskt nätverk 9. '''Mitokondrie''' 10. Lysosom 11. Cytoplasma (med cytosol och cytoskelett) 12. Peroxisom 13. Centriol 14. Cellmembran Mitokondrier (av klassisk grekiska μίτος, "tråd", och χονδρίον, "litet korn") är en typ av organeller i eukaryota celler.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Mitokondrie · Se mer »

NAD+

StrukturformelNAD+, nikotinamidadenindinukleotid, är ett koenzym som deltar i flertalet organismers ämnesomsättning.

Ny!!: Adenosintrifosfat och NAD+ · Se mer »

Nukleinsyra

Nukleinsyror (av latinets nucleus, cellkärna) är högmolekylära kemiska föreningar som förekommer naturligt i levande organismer i form av deoxiribonukleinsyra (DNA) och ribonukleinsyra (RNA).

Ny!!: Adenosintrifosfat och Nukleinsyra · Se mer »

Nukleotid

Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Nukleotid · Se mer »

Oxidativ fosforylering

Oxidativ fosforylering är en biokemisk process som förekommer i de allra flesta celltyper.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Oxidativ fosforylering · Se mer »

Ribonukleinsyra

RNA jämfört med DNA. Ribonukleinsyra, som förkortas RNA (av engelskans ribonucleic acid), är en makromolekyl som finns i alla levande organismer.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Ribonukleinsyra · Se mer »

Stillasittande livsstil

Stillasittande vid dator och tv-spel Stillasittande innebär frånvaro av kontraktion (sammandragning) av kroppens större muskelgrupper till exempel lår- och sätesmuskulatur, dvs muskulär inaktivitet.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Stillasittande livsstil · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Syre · Se mer »

Väte

Väte eller hydrogen är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.

Ny!!: Adenosintrifosfat och Väte · Se mer »

Omdirigerar här:

ATP (biokemi), Energigivande processer.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »