Logotyp
Unionpedia
Kommunikation
Ladda ned på Google Play
Ny! Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet!
Installera
Snabbare tillgång än webbläsare!
 

Stroke

Index Stroke

Stroke, förr vanligen slaganfall, är ett sjukdomstillstånd där syrebrist i en del av hjärnan leder till celldöd i det drabbade området.

106 relationer: Adenosintrifosfat, Administreringsväg, Afasi, Agnosi, Akut-testet, Amnesi, Apoptos, Apraxi, Artär, Artärbråck, Åderförkalkning, Balanssinne, Blod, Blodkoagulering, Blodplasma, Blodpropp, Bly, Centers for Disease Control and Prevention, Datortomografi, Dödsorsak, Demens, Depolarisering, Depression, Diabetes, Diet (kosthållning), Domning, Elsevier (förlag), Emboli, Enzym, Etanol, Excitotoxicitet, Fatigue, Förlamning, Förmaksflimmer, Fenoxiättiksyra, Fetma, Fri radikal, Funktionsjusterade levnadsår, Glukos, Glutamatreceptorer, Hematom, Hereditet, Hjärna, Hjärnblödning, Hjärnhinna, Hjärninfarkt, Hjärnskada, Hjärt-Lungfonden, Hjärta, Huvudvärk, ..., Hyperkolesterolemi, Hypertoni, Incidens (epidemiologi), Inflammation, Ischemi, Jonkanal, Kalcium, Karotisblodkärl, Kön, Koldisulfid, Konfusion, Läkartidningen, Medicinsk diagnostik, Mental trötthet, Metabolism, Mitokondrie, Mortalitet, National Institutes of Health, Natrium-kaliumpump, Natriumglutamat, Neglect, Nekros, Nervcell, Neurologi, NMDA-receptorn, Organell, P-piller, Patientförening, Personlighetsförändring, Profylax, Proteinpump, Rökning, Rehabilitering, Sjukdom, Sjukdomsbörda, Socialstyrelsen, Spindelvävshinnan, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Stillasittande livsstil, Stråke, STROKE-Riksförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges landsting, Syn, Synaps, Syre, Systematiskt översiktsarbete, The Lancet, Transfett, Transitorisk ischemisk attack, Trombolys, Världshälsoorganisationen, Willis ring, Yrsel, 1177 Vårdguiden, 2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin. Förläng index (56 mer) »

Adenosintrifosfat

Adenosintrifosfat, eller ATP, är en nukleotid som spelar en central roll i alla cellers energihantering och ämnesomsättning.

Ny!!: Stroke och Adenosintrifosfat · Se mer »

Administreringsväg

Administreringsväg är inom farmakologi det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen.

Ny!!: Stroke och Administreringsväg · Se mer »

Afasi

Afasi är en störning av förmågan att tala eller att förstå språk.

Ny!!: Stroke och Afasi · Se mer »

Agnosi

Agnosi är en medicinsk beteckning på förlusten av förmågan att känna igen föremål, personer, ljud, former och lukter, där det specifika sinnet inblandat är oskadat och där det inte rör sig om omfattande minnesförlust.

Ny!!: Stroke och Agnosi · Se mer »

Akut-testet

Akut-testet är en enkel metod att undersöka om en person har drabbats av stroke.

Ny!!: Stroke och Akut-testet · Se mer »

Amnesi

Amnesi är en medicinsk term som innebär en sjuklig oförmåga att komma ihåg eller att skapa minnen.

Ny!!: Stroke och Amnesi · Se mer »

Apoptos

Apoptos eller programmerad celldöd är ett sätt för celler i organismer att på ett kontrollerat sätt begå självmord utan att skada sin omgivning, till skillnad från den mer kaotiska nekrosen.

Ny!!: Stroke och Apoptos · Se mer »

Apraxi

Apraxi är en rörelsesjukdom där förlusten av viljemässiga och kommenderade rörelser inte beror på svaghet, oförmåga till rörelse, onormala eller förtvinade muskler, tremor, intellektuell nedsättning eller kommunikationsproblem.

Ny!!: Stroke och Apraxi · Se mer »

Artär

Ett tvärsnitt av en artär från människa. Artärer (latin: singular arteria, plural arteriae) avser de blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut till kroppens celler och syrefattigt blod till lungorna.

Ny!!: Stroke och Artär · Se mer »

Artärbråck

Artärbråck eller aneurysm (nylat. aneurysma, av gr. aneurysma, "utvidgning"), pulsåderbråck, innebär att kärlväggen i ett blodkärl försvagas och utvidgas onormalt, vilket i värsta fall kan leda till att kärlet brister och blödning uppstår.

Ny!!: Stroke och Artärbråck · Se mer »

Åderförkalkning

Åderförfettning, åderförkalkning eller ateroskleros är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artärernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet.

Ny!!: Stroke och Åderförkalkning · Se mer »

Balanssinne

Flicka som demonstrerar sin förmåga att hålla balansen Balanssinne är det sinne som fastställer kroppens inriktning i förhållande till tyngdkraften så att en gynnsam kroppsställning kan bibehållas.

Ny!!: Stroke och Balanssinne · Se mer »

Blod

Röda blodkroppar (erytrocyter). Blod är den vätska som cirkulerar i människors och andra djurs blodådror (blodkärl).

Ny!!: Stroke och Blod · Se mer »

Blodkoagulering

Blodkoagulering är den viktigaste delen i hemostasen, det vill säga kroppens sätt att hindra och klara av blodförlust vid skador.

Ny!!: Stroke och Blodkoagulering · Se mer »

Blodplasma

Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

Ny!!: Stroke och Blodplasma · Se mer »

Blodpropp

Blodpropp, även kallad trombos, är ett tillstånd som orsakas av blodkoagulation inuti blodkärlen.

Ny!!: Stroke och Blodpropp · Se mer »

Bly

Bly är ett metalliskt grundämne.

Ny!!: Stroke och Bly · Se mer »

Centers for Disease Control and Prevention

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är USA:s nationella folkhälsomyndighet med huvudkontor i DeKalb County några kilometer nordost om Atlanta i Georgia.

Ny!!: Stroke och Centers for Disease Control and Prevention · Se mer »

Datortomografi

Modern datortomograf från Siemens Medical Solutions Datortomografi, oftast förkortat DT alternativt CT (av engelskans computed tomography), även kallad skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten (slätröntgen).

Ny!!: Stroke och Datortomografi · Se mer »

Dödsorsak

Dödsorsak är enligt WHO:s definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade sådan skada".

Ny!!: Stroke och Dödsorsak · Se mer »

Demens

Demens (av latin de 'utan' och mens 'sinne') är ett syndrom (en samling symtom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning.

Ny!!: Stroke och Demens · Se mer »

Depolarisering

Depolarisering av en nervcell innebär att natriumjoner (Na+) strömmar in genom Na+-jonkanaler i nervcellens membran, varvid den elektriska spänningen över cellmembranet ändras.

Ny!!: Stroke och Depolarisering · Se mer »

Depression

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.

Ny!!: Stroke och Depression · Se mer »

Diabetes

Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1 Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt.

Ny!!: Stroke och Diabetes · Se mer »

Diet (kosthållning)

Diet eller kosthållning är en persons samlade kostintag och matvanor.

Ny!!: Stroke och Diet (kosthållning) · Se mer »

Domning

Domning är den störning i hudkänseln som brukar beskrivas som stickningar/pirrningar/sockerdrickskänsla.

Ny!!: Stroke och Domning · Se mer »

Elsevier (förlag)

Logotypen för förlaget Elsevier, baserad på släkten Elzevirs boktryckarmärke. Elsevier är ett bokförlag som främst publicerar vetenskaplig litteratur inom medicin och naturvetenskap, däribland omkring 2000 vetenskapliga tidskrifter.

Ny!!: Stroke och Elsevier (förlag) · Se mer »

Emboli

Emboli (singular: embolus) eller embolism, av grekiskans έμβολος, "propp", "plugg", är ett sjukdomstillstånd när en kropp, till exempel en blodpropp eller en luftbubbla, vandrar i blodkärlen och blockerar dessa.

Ny!!: Stroke och Emboli · Se mer »

Enzym

enzyminhibitorn ''S''-hexylglutation visas genom en kalottmodell sittande i enzymets två aktiva centrum. Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.

Ny!!: Stroke och Enzym · Se mer »

Etanol

Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas "alkohol" eller "sprit", med den kemiska formeln C2H5OH.

Ny!!: Stroke och Etanol · Se mer »

Excitotoxicitet

Excitotoxicitet är en process som leder till död av nervceller och anses ibland utgöra förklaringen till vissa degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.

Ny!!: Stroke och Excitotoxicitet · Se mer »

Fatigue

Fatigue avser den medicinska termen för stor trötthet eller utmattning som personer i olika svårighetsgrad upplever efter ansträngning, vid stress, sömnproblem eller sjukdom.

Ny!!: Stroke och Fatigue · Se mer »

Förlamning

Förlamning (också paralys), tillstånd då muskel eller muskelgrupp är satt helt ur funktion, varvid delar av eller hela kroppen blir orörlig.

Ny!!: Stroke och Förlamning · Se mer »

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som kännetecknas av oregelbunden och mycket hastig puls (takykardi).

Ny!!: Stroke och Förmaksflimmer · Se mer »

Fenoxiättiksyra

Fenoxiättiksyra (IUPAC-namn är 2-fenoxietansyra), C8H8O3, är kemisk förening som består av en fenoxidel (härledd från fenol) bunden med en eterbindning till ättiksyra.

Ny!!: Stroke och Fenoxiättiksyra · Se mer »

Fetma

Fetma eller obesitas, förr fettsot, är en näringsrubbning där kroppen bär på så mycket kroppsfett att det är skadligt för hälsa och förväntas leda till kortare livslängd.

Ny!!: Stroke och Fetma · Se mer »

Fri radikal

En fri radikal kan genereras när en förening tar upp ljusenergi (hv). Fria radikaler brukar i skrift uttryckas med en prick till höger om den kemiska beteckningen. En fri radikal, eller bara radikal, är en atom eller molekyl som har oparade elektroner i den yttersta/högsta energinivån (orbitalen).

Ny!!: Stroke och Fri radikal · Se mer »

Funktionsjusterade levnadsår

Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability adjusted life years, DALY) är ett mått utvecklat av WHO.

Ny!!: Stroke och Funktionsjusterade levnadsår · Se mer »

Glukos

Glukos (glykos, druvsocker, dextros) är en enkel sockerart (monosackarid) med formeln C6H12O6.

Ny!!: Stroke och Glukos · Se mer »

Glutamatreceptorer

Glutamatreceptorer är en grupp receptorer som binder glutamat vid cellytorna på de celler där det ska verka.

Ny!!: Stroke och Glutamatreceptorer · Se mer »

Hematom

Hematom är en lokaliserad blodutgjutning inuti kroppen eller på kroppen.

Ny!!: Stroke och Hematom · Se mer »

Hereditet

Hereditet är ett begrepp inom livsvetenskaperna som avser hur egenskaper nedärvs från generation till generation.

Ny!!: Stroke och Hereditet · Se mer »

Hjärna

Hjärnan är det organ som styr nervsystemet.

Ny!!: Stroke och Hjärna · Se mer »

Hjärnblödning

Hjärnblödning innebär att ett eller flera blodkärl har brustit inuti skallen.

Ny!!: Stroke och Hjärnblödning · Se mer »

Hjärnhinna

Avbildning av blottlagd ''dura mater.'' Andreas Vesalius (1543) PD) Hjärnan och ryggmärgen omges av tre tunna hinnor (meninges, singular: meninx).

Ny!!: Stroke och Hjärnhinna · Se mer »

Hjärninfarkt

Hjärninfarkt, även kallad blodpropp i hjärnan och ischemisk stroke, är en skada i hjärnan orsakad av syrebrist, ofta på grund av en blodpropp i hjärnans blodkärl som ger akut brist i blodtillförseln till en del av hjärnan.

Ny!!: Stroke och Hjärninfarkt · Se mer »

Hjärnskada

En hjärnskada är en störning i hjärnans funktioner.

Ny!!: Stroke och Hjärnskada · Se mer »

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation som samlar in och delar ut pengar till hjärt-lungforskning, med visionen om en värld fri från hjärt-lungsjukdom.

Ny!!: Stroke och Hjärt-Lungfonden · Se mer »

Hjärta

Datorgenererat tvärsnitt av ett hjärta. Hjärtat är ett muskulärt organ hos människor och djur, som pumpar blod genom de kärl som är del av kroppens cirkulationssystem.

Ny!!: Stroke och Hjärta · Se mer »

Huvudvärk

Huvudvärk är en i dagligt tal välkänd term som avser smärta i huvudet eller ansiktet.

Ny!!: Stroke och Huvudvärk · Se mer »

Hyperkolesterolemi

Hyperkolesterolemi är ett patologiskt tillstånd av alltför höga nivåer kolesterol i blodet, vanligen LDL-kolesterol.

Ny!!: Stroke och Hyperkolesterolemi · Se mer »

Hypertoni

Hypertoni, även kallat hypertension, högt blodtryck och arteriell hypertoni, är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt.

Ny!!: Stroke och Hypertoni · Se mer »

Incidens (epidemiologi)

Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid.

Ny!!: Stroke och Incidens (epidemiologi) · Se mer »

Inflammation

Inflammation (av latinets inflammatio, brand) är i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.

Ny!!: Stroke och Inflammation · Se mer »

Ischemi

Ischemi är en medicinsk term för syrebrist i vävnad, oftast på grund av att en specifik vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov.

Ny!!: Stroke och Ischemi · Se mer »

Jonkanal

En jonkanal är ett slags port i ett cellmembran som kan släppa igenom joner.

Ny!!: Stroke och Jonkanal · Se mer »

Kalcium

Kalcium är ett metalliskt grundämne som har atomnummer 20 och kemiskt tecken Ca.

Ny!!: Stroke och Kalcium · Se mer »

Karotisblodkärl

Halspulsådern, latin arteria carotis communis, även karotis eller karotider, är de två stora pulsådrorna i halsen, den högra och den vänstra.

Ny!!: Stroke och Karotisblodkärl · Se mer »

Kön

Olika typer av kromosombaserade könsbestämningssystem. Kön är en beteckning som används för att bland arter som fortplantas genom sexuell förökning skilja på individer beroende på vilken typ av könsceller de producerar.

Ny!!: Stroke och Kön · Se mer »

Koldisulfid

Koldisulfid (kemisk formel CS2), tidigare även benämnt kolsvavla, är ett giftigt och flyktigt ämne som har använts som lösningsmedel.

Ny!!: Stroke och Koldisulfid · Se mer »

Konfusion

Konfusion eller förvirring är ett psykiskt tillstånd som inkluderar desorientering.

Ny!!: Stroke och Konfusion · Se mer »

Läkartidningen

Läkartidningen är en svensk tidskrift och organ för Sveriges Läkarförbund, som är läkarnas fackliga organisation i Sverige.

Ny!!: Stroke och Läkartidningen · Se mer »

Medicinsk diagnostik

Medicinsk bildvetenskap är viktig för diagnostik av vissa tillstånd. Medicinsk diagnostik är en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd.

Ny!!: Stroke och Medicinsk diagnostik · Se mer »

Mental trötthet

Mental trötthet, hjärntrötthet (engelska: brain fog, clouding of consciousness) är medicinska termer för att beskriva extrem mental uttröttbarhet i kombination med förlångsammad återhämtning.

Ny!!: Stroke och Mental trötthet · Se mer »

Metabolism

Översikt av citronsyracykeln, klicka för att se mer detaljer. Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

Ny!!: Stroke och Metabolism · Se mer »

Mitokondrie

Glatt endoplasmatiskt nätverk 9. '''Mitokondrie''' 10. Lysosom 11. Cytoplasma (med cytosol och cytoskelett) 12. Peroxisom 13. Centriol 14. Cellmembran Mitokondrier (av klassisk grekiska μίτος, "tråd", och χονδρίον, "litet korn") är en typ av organeller i eukaryota celler.

Ny!!: Stroke och Mitokondrie · Se mer »

Mortalitet

arkivdatum.

Ny!!: Stroke och Mortalitet · Se mer »

National Institutes of Health

Bilden visar NIH:s logotyp. National Institutes of Health (förkortas ofta NIH) är en myndighet som lyder under den amerikanska federala regeringens departement för hälsovård och socialomsorg (Department of Health and Human Services). NIH svarar för finansieringen av cirka 28 procent av all medicinsk forskning som sker i USA, vilket för NIH:s del uppgår till cirka 28 miljarder dollar årligen.

Ny!!: Stroke och National Institutes of Health · Se mer »

Natrium-kaliumpump

Natrium-kaliumpump. Natrium-kaliumpumpen är en proteinpump i djurs cellmembran som bidrar till att natrium har en högre koncentration utanför cellen än innanför, och kalium vice versa.

Ny!!: Stroke och Natrium-kaliumpump · Se mer »

Natriumglutamat

Molekylstrukturen hos mononatriumglutamat. Natriumglutamat (även känt som MSG efter sitt engelska namn monosodium glutamate) är ett salt som består av en positivt laddad natriumjon och en negativt laddad glutaminsyramolekyl.

Ny!!: Stroke och Natriumglutamat · Se mer »

Neglect

Neglect är en sjuklig omedvetenhet om ett funktionsbortfall och orsakas ofta av en enkelsidig skada på parietalloben, till exempel vid ett slaganfall (stroke), vilket ger upphov till perceptionsbortfall på motsatt sida.

Ny!!: Stroke och Neglect · Se mer »

Nekros

Nekrotiskt sår till följd av ett spindelbett. Nekros (latin: necrosis, gr. ne'krosis, "bortdöende"), förr brand, är sjuklig cell- och vävnadsdöd i en organism, till skillnad från apoptos som innebär en programmerad celldöd som gynnar organismen.

Ny!!: Stroke och Nekros · Se mer »

Nervcell

Synaps (axoaxonisk) 26. Synapsspalt En nervcell eller en neuron är en elektrokemisk celltyp i nervsystemet som är ansvarig för mottagandet och överförandet av nervimpulser.

Ny!!: Stroke och Nervcell · Se mer »

Neurologi

Neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i nervsystemet.

Ny!!: Stroke och Neurologi · Se mer »

NMDA-receptorn

NMDA-receptorn (NMDAR, där NMDA är en förkortning för N-metyl-D-aspartat) är en jonkanalkopplad receptor för glutamat som uttrycks av många typer av nervceller.

Ny!!: Stroke och NMDA-receptorn · Se mer »

Organell

Schematisk bild av en typisk djurcell som visar subcellulära komponenter. Organeller: (1) nukleol, (2) cellkärna, (3) ribosom, (4) vesikel, (5) grovt endoplasmatiskt retikulum (ER), (6) golgiapparaten, (7) cytoskelett, (8) slätt ER, (9) mitokondrie, (10) vakuol, (11) cytoplasma, (12) lysosom, (13) centriol och (14) cellmembran. Organell, även cellorganell, är cellens motsvarighet till organ.

Ny!!: Stroke och Organell · Se mer »

P-piller

Karta med p-piller av märket LevlenED, med texten på engelska. P-piller, preventivpiller, är ett preventivmedel för kvinnor i form av tabletter som intas oralt.

Ny!!: Stroke och P-piller · Se mer »

Patientförening

En patientförening eller patientorganisation är en förening som samlar människor med samma diagnos, sjukdom, eller liknande diagnoser eller sjukdomar.

Ny!!: Stroke och Patientförening · Se mer »

Personlighetsförändring

Personlighetsförändring utgör en förändring i hur personen uppför sig, tänker eller förhåller sig känslomässigt.

Ny!!: Stroke och Personlighetsförändring · Se mer »

Profylax

Profylax (från grekiskans pro- och phýlaxis, att vakta eller skydda, i svensk skrift sedan 1832) är substantivformen av det mer vanligt förekommande profylaktisk, är i medicinskt språkbruk en mängd olika typer av förebyggande åtgärder mot tillstånd som kräver medicinsk vård.

Ny!!: Stroke och Profylax · Se mer »

Proteinpump

Proteinpump är något form av integralt membranprotein som kan pumpa in eller ut substanser mot dess koncentrationsgradient med hjälp av exempelvis ATP.

Ny!!: Stroke och Proteinpump · Se mer »

Rökning

Masstillverkade cigaretter är idag det vanligaste sättet att röka. Rökning är en aktivitet där man andas in rök från brinnande material, oftast tobak.

Ny!!: Stroke och Rökning · Se mer »

Rehabilitering

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård.

Ny!!: Stroke och Rehabilitering · Se mer »

Sjukdom

Barn undersöks av läkare. Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa.

Ny!!: Stroke och Sjukdom · Se mer »

Sjukdomsbörda

Sjukdomsbörda av infektionssjukdomar över hela världen år 2004, mätt i funktionsjusterade levnadsår. icke-smittsamma sjukdomar över hela världen år 2004, mätt i funktionsjusterade levnadsår. Sjukdomsbörda är de effekter som ett hälsoproblem har mätt i finansiella kostnader, dödlighet, sjuklighet, eller med andra mått.

Ny!!: Stroke och Sjukdomsbörda · Se mer »

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet.

Ny!!: Stroke och Socialstyrelsen · Se mer »

Spindelvävshinnan

Spindelvävshinnan (även kallad araknoidea, arachnoidea eller araknoidalhinnan) är den mellersta hjärnhinnan av de tre som är till för att skydda hjärnan mot skador.

Ny!!: Stroke och Spindelvävshinnan · Se mer »

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), på engelska kallat Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services, är en svensk myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder.

Ny!!: Stroke och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering · Se mer »

Stillasittande livsstil

Stillasittande vid dator och tv-spel Stillasittande innebär frånvaro av kontraktion (sammandragning) av kroppens större muskelgrupper till exempel lår- och sätesmuskulatur, dvs muskulär inaktivitet.

Ny!!: Stroke och Stillasittande livsstil · Se mer »

Stråke

Stråke Stråke är ett redskap till stråkinstrument där ljud uppstår då stråken dras över strängarna.

Ny!!: Stroke och Stråke · Se mer »

STROKE-Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet är en organisation som bildades 1983 och riktar sig till dem som har fått stroke, deras anhöriga och alla andra intresserade.

Ny!!: Stroke och STROKE-Riksförbundet · Se mer »

Svenska Läkaresällskapet

Sällskapets fana utanför Svenska Läkaresällskapets hus. Svenska Läkaresällskapet är en ideell organisation för läkare grundad 1807, och är en av Europas äldsta läkarorganisationer.

Ny!!: Stroke och Svenska Läkaresällskapet · Se mer »

Sveriges landsting

Landsting är den numera historiska organisationen för självstyrande regionala enheter i Sverige.

Ny!!: Stroke och Sveriges landsting · Se mer »

Syn

Syn är den del av nervsystemet som gör det möjligt för en organism att se.

Ny!!: Stroke och Syn · Se mer »

Synaps

Synaps är en koppling mellan två neuroner eller mellan en neuron och en målcell.

Ny!!: Stroke och Synaps · Se mer »

Syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8.

Ny!!: Stroke och Syre · Se mer »

Systematiskt översiktsarbete

Ett systematiskt översiktsarbete eller en systematisk översikt är inom vetenskap, framför allt inom medicin, en litteraturstudie fokuserad på en forskningsfråga som försöker identifiera, värdera, välja ut och sammanställa allt högkvalitativt forskningsbevis som är relevant för frågan.

Ny!!: Stroke och Systematiskt översiktsarbete · Se mer »

The Lancet

The Lancet (av engelskans lancet, 'lansett') är en brittisk medicinsk tidskrift som ges ut av Lancet Publishing Group.

Ny!!: Stroke och The Lancet · Se mer »

Transfett

Transfett är fett som innehåller transfettsyror vilket är en typ av omättade fettsyror.

Ny!!: Stroke och Transfett · Se mer »

Transitorisk ischemisk attack

Transitorisk ischemisk attack, förkortat TIA, även kallat mini-stroke, är en övergående störning i blodflödet till en del av hjärnan (cerebral ischemi).

Ny!!: Stroke och Transitorisk ischemisk attack · Se mer »

Trombolys

Trombolys är en metod att med läkemedel lösa upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl.

Ny!!: Stroke och Trombolys · Se mer »

Världshälsoorganisationen

Världshälsoorganisationen, som brukar förkortas WHO (från det engelska namnet World Health Organization), bildades 1948 och är ett av Förenta nationernas fackorgan och har sitt huvudkontor i Genève.

Ny!!: Stroke och Världshälsoorganisationen · Se mer »

Willis ring

Willis ring (latin Circulus arteriosus Willisii) är en kärlkrans som försörjer hjärnan med blod.

Ny!!: Stroke och Willis ring · Se mer »

Yrsel

Yrsel är ett symptom som beror på att inkommande signaler från balanssystemet inte matchar dem som hjärnan förväntar sig.

Ny!!: Stroke och Yrsel · Se mer »

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård.

Ny!!: Stroke och 1177 Vårdguiden · Se mer »

2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin

2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin, förkortat TCDD, är ett miljögift.

Ny!!: Stroke och 2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin · Se mer »

Omdirigerar här:

Apoplexi, Hjärnslag, Slaganfall, Slagfluss, Strokerehabilitering.

UtgåendeInkommande
Hallå! Vi är på Facebook nu! »